Daně 

DAC 6: Nové otázky a odpovědi k oznamovací povinnosti

Finanční správa vydala 21. června 2022 Doplnění častých otázek a odpovědí včetně praktických příkladů ve vztahu k oznamovací povinnosti o oznamovaných přeshraničních uspořádání (dále jako „DAC 6“), ve kterých přináší dílčí upřesnění, kdy a za jakých podmínek může oznamovací povinnost dle zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní daňovým poplatníkům a jejich poradcům vzniknout.

Generální finanční ředitelství („GFŘ“) v tomto materiálu upřesňuje výklad některých pojmů a uvádí praktické příklady situací, které (ne)podléhají oznamovací povinnosti.

Vaší pozornosti by neměl uniknout zejména poslední praktický příklad, který se věnuje bezúročným nebo nízkoúročeným půjčkám poskytovaným českým společnostem jejich zahraničními společníky. Finanční správa totiž uvádí, že takový způsob financování, který je plně v souladu s § 23 odst. 7 zákona o daních z příjmů, představuje odchýlení se od principu tržního odstupu, a tedy naplňuje definici charakteristického znaku E1 – využití pravidel bezpečného přístavu. Dle výkladu GFŘ by tak poskytnutí bezúročné nebo nízkoúročené půjčky českým společnostem jejich zahraničními společníky mělo podléhat oznamovací povinnosti bez dalšího, jelikož tento charakteristický znak nevyžaduje splnění testu hlavního přínosu.

Pro případy kapitalizace pohledávky je uvedeno, že může splňovat charakteristický znak B2 – změna charakteru příjmu. Nicméně pro vznik oznamovací povinnosti je nutné také současně splnit test hlavního přínosu. Pokud tak hlavním nebo jedním z hlavních účelů kapitalizace pohledávky není získání daňové výhody (například dosažení nižšího zdanění dividend oproti zdanění úroků mezi zúčastněnými společnostmi), kapitalizace pohledávky by oznamovací povinnosti podléhat neměla, s výjimkou situací, kdy bude součástí širšího složeného oznamovatelného uspořádání.

Dalším řešeným příkladem je prodej podílu na české dceřiné společnosti její zahraniční mateřskou společností, který by sám o sobě neměl být přeshraničním uspořádáním (a tedy by nepodléhal oznamovací povinnosti) za předpokladu, že nebude součástí složeného oznamovatelného uspořádání.

V obecné části materiálu je pak mimo jiné specifikován způsob vyhodnocování testu hlavního přínosu, upřesněn status daňově transparentních entit (např. investičních fondů nebo v. o. s.) a jejich společníků ve vztahu k oznamovací povinnosti. Dále jsou zde uvedeny příklady, co se rozumí pojmem „jednat společně“, a upřesněny oznamovací povinnosti daňových a dalších poradců ve vztahu k jejich zapojení v přípravě/sestavování přeshraničních uspořádání nebo naopak v případě již implementovaných uspořádání.

Doporučujeme ověřit si, nakolik se může oznamovací povinnost týkat vás a/nebo vaší společnosti, a případně zvážit nezbytná opatření. V případě, že si nejste jisti, zda by se vás a/nebo vaší společnosti tato povinnost mohla týkat, se na nás neváhejte obrátit.

Směrnice DAC 6 Přímé daně dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right