Daně 

DAC 7: Nová povinnost pro digitální platformy přinese lepší přehled o online obchodování

Nová oznamovací povinnost dopadne na všechny provozovatele internetových platforem, které umožňují, aby prodejci přes jejich webové rozhraní nabízeli a prodávali zboží a vybrané služby (např. poskytnutí nemovitosti, dopravního prostředku či nějakou formu osobní služby). Ačkoliv povinnost se týká primárně provozovatelů platforem, zbystřit by měli i sami prodejci. Jednak proto, že platformy můžou vyžadovat spolupráci, a zejména proto, že právě informace o jejich obchodech a tržbách budou platformy poskytovat správci daně.

Již před rokem jsme vás informovali, že Evropská komise schválila úpravu směrnice o správní spolupráci o novou povinnost zakotvenou v DAC 7.

Členské státy EU jsou povinny tuto směrnici implementovat do lokální legislativy od 1. ledna 2023. V České republice již novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní prošla prvním čtením v Poslanecké sněmovně.

Oznamovací povinnost se týká vybraných činností, jakými jsou poskytnutí nemovité věci (ať už formou ubytovací služby nebo pouhého nájmu), poskytnutí dopravního prostředku, např. automobilu, ale i kola nebo koloběžky, osobní služba či prodej zboží. Kategorie osobní služba může zahrnovat celou škálu činností od manuální práce až po doučování či poskytování online vedení účetnictví. Zásadním znakem ve všech případech však je, že služby nebo zboží jsou prodávány prodejci, kteří nejsou spojenou osobou s platformou. Mohou to ale být i fyzické osoby nepodnikatelé či naopak velké etablované společnosti.

První pomoc s DAC 7: zúčastněte se našeho workshopu

Co bude nová oznamovací povinnost znamenat pro všechny, kteří poskytují nemovité věci, dopravní prostředky, osobní služby nebo prodávají vybrané zboží prostřednictvím online platforem či sami jsou takovou platformou? To zjistíte na našem workshopu. Registrujte se >

Návrh zákona počítá s několika výjimkami pro prodejce, kteří budou z této oznamovací povinnosti vyloučeni, tj. platformy nebudou povinny poskytovat údaje o prodejích těchto prodejců. Jedná se například o veřejnoprávní subjekty či subjekty kótované na burze. Mohou to být rovněž poskytovatelé ubytování ve velkém rozsahu, tj. takoví, kteří budou danou nemovitost v daném kalendářním roce poskytovat více než 2000x. Takovéto vyloučení se však vztahuje vždy pouze ke konkrétní nemovitosti. Vyloučeni jsou rovněž prodejci, kteří prodají zboží za méně než 2 000 eur a zároveň uskuteční méně než 30 transakcí. Je tak jasné, že množina vyloučených subjektů bude v praxi velice úzká a platformy často nebudou schopné tuto informaci určit předem, ale až po skončení daného kalendářního roku.

Další oblastí, které je potřeba se pečlivě věnovat, je rozsah požadovaných informací. Návrh zákona vymezuje údaje, jež má platforma evidovat. Řada nejasností však může nastávat v oblasti správného stanovení tržeb za prodej zboží nebo poskytnutí služeb, do kterého může vstupovat celá řada faktorů, jako jsou různé poplatky, storna či vratné procesy.

Návrh zákona počítá s tím, že prvním obdobím, za které se bude muset hlášení podávat, je rok 2023 s termínem podání hlášení 31. ledna 2024. Platformy by tak měly být schopné evidovat údaje již od 1. ledna 2023. Vzhledem k tomu, že nastavení bude pravděpodobně u většiny subjektů vyžadovat zásah do nastavení systémů, není času nazbyt.

Pokud se chcete dozvědět, zda se nová oznamovací povinnost dotkne i vaší činnosti, neváhejte nás kontaktovat.

Daně v nemovitostech DAC 7 dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right