Daně 

Daň z neočekávaných zisků vstoupila do schvalovacího procesu

Nová daň z neočekávaných zisků byla načtena do sněmovního tisku č. 254, a to formou pozměňovacího návrhu ministra financí k daňovému balíčku pro rok 2023. Dle předpokladu by měl návrh nabýt účinnosti k 1. 1. 2023. Pojďme si shrnout, na koho by se dle tohoto pozměňovacího návrhu měla daň vztahovat, jak se bude vypočítávat její výše a jak se bude platit.

Celé znění pozměňovacího návrhu ministra financí k daňovému balíčku pro rok 2023 najdete na webu Poslanecké sněmovny.

Administrativní uchopení

 • Správcem daně z neočekávaných zisků bude Specializovaný finanční úřad.
 • Daň bude deklarována na zvláštním daňovém přiznání k dani z neočekávaných zisků.

Poplatník daně z neočekávaných zisků

Banka za následujících podmínek:

 • za první účetní období skončené od 1. ledna 2021 dosáhne ročních čistých úrokových výnosů alespoň 6 mld. Kč;
 • a zároveň v období uplatnění daně z neočekávaných zisků (tedy v kalendářních letech 2023–2025) dosáhne ročního čistého úrokového výnosu alespoň 50 mil. Kč.

Poplatník, který není banka:

 • jestliže za první účetní období skončené od 1. ledna 2021 dosáhl sám nebo za všechny členy konsolidované skupiny rozhodných příjmů ve výši alespoň 2 mld. Kč, a to z následujících rozhodných činností:

– těžba a úprava černého uhlí, těžba ropy a zemního plynu;

– výroba koksárenských a rafinovaných ropných produktů;

– výroba, přenos a rozvod elektřiny (s určitou výjimkou);

– výroba plynu, rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí;

– velkoobchod s kapalnými a plynnými palivy a příbuznými výrobky;

– potrubní doprava ropovodem nebo plynovodem;

 • a zároveň v období uplatnění daně z neočekávaných zisků (tedy v kalendářních letech 2023–2025) dosáhne sám rozhodných příjmů z výše uvedených činností alespoň 50 mil. Kč.

Přísnější režim platí pro těžařské společnosti a společnosti, které provozují výrobu koksárenských a rafinovaných ropných produktů, jež budou podléhat dani z neočekávaných zisků, pokud:

 • příjmy z těchto činností dosáhly v období uplatnění daně z neočekávaných zisků (tedy v kalendářních letech 2023–2025) alespoň 50 mil. Kč;
 • a zároveň příjmy z těchto činností za první účetní období skončené od 1. ledna 2021 tvořily alespoň 25 % jejich ročního úhrnu čistého obratu.

Rozhodný příjem

Rozhodným příjmem, který představuje základní parametr pro vstup do daně z neočekávaných zisků, se rozumí:

 • roční čistý obrat, který plyne z výše uvedených rozhodných činností;
 • a zároveň se jedná o tuzemský příjem, který je zdaňovaný na území ČR.

Do rozhodných příjmů se však nezahrnují příjmy z vnitroskupinových dodávek elektřiny a plynu pro vlastní spotřebu (jako materiálový vstup) ostatních členů skupiny.

Období uplatnění daně z neočekávaných zisků

 • Daň z neočekávaných zisků se bude platit za kalendářní roky 2023 až 2025, zdaňovací období, která budou spadat do tohoto časového úseku.

Základ daně z neočekávaných zisků

 • Základ daně se bude počítat následujícím způsobem:

od upraveného aktuálního základu daně se odečte průměr upravených základů daně za roky 2018 až 2021.

 • Základ daně z neočekávaných zisků vychází z upraveného „obecného“ základu daně, nové dani tedy budou podléhat neočekávané zisky z veškeré činnosti poplatníka.

Sazba daně z neočekávaných zisků

 • Sazba daně z neočekávaných zisků bude činit 60 %.

Jak se bude daň z neočekávaných zisků platit?

 • Daň z neočekávaných zisků se bude platit ve stejných lhůtách jako daň z příjmů právnických osob z obecného základu daně.
 • Bude zavedeno zvláštní řešení záloh na daň z neočekávaných zisků, které se budou platit již v průběhu roku 2023.

Další pozměňovací návrhy a třetí čtení ve sněmovně

V průběhu druhého čtení dne 25. 10. 2022 byly vládními i opozičními poslanci předloženy další pozměňovací návrhy, které se týkají zejména výše sazby daně a změn v okruhu poplatníků, kteří by měli dani z neočekávaných zisků podléhat. Dle vyjádření ministra financí Zbyňka Stanjury by mělo ke třetímu čtení, ve kterém se bude hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích, dojít v pátek 4. 11. 2022.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

V článku vycházíme pouze z informací, které jsou v tuto chvíli (25. 10. 2022) obecně dostupné.

Ministerstvo financí ČR představilo daň z neočekávaných zisků

Číst více arrow-right-icon
Ilustrační obrázek: Ministerstvo financí ČR představilo daň z neočekávaných zisků
dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right