Daně 

Daňové přiznání na poslední chvíli: Praktický průvodce

Každý rok si říkáte, že letos daně na poslední chvíli nenecháte. Jenže půlka března je za vámi, termín odevzdání v úterý 3. dubna se zase přiblížil a vy ještě daně spočítané nemáte? Nevadí, připravili jsme si pro vás rychlý návod, který vám s tím pomůže.

Daňové přiznání, které letos vyplňujete, se týká příjmů za rok 2017. Co všechno si musíte pohlídat?

PŘÍJMY: Pozor, ať zahrnete všechny

 • Do daňového přiznání nezapomeňte uvést příjmy od všech zaměstnavatelů (nevztahuje se na příjmy zdaněné srážkou, např. z dohod o provedení práce do 10 tisíc měsíčně) a přiložit potvrzení vystavená všemi zaměstnavateli.
 • U příjmů ze samostatné činnosti a z nájmu si správně vyberte, jaké náklady chcete uplatnit – paušální, nebo skutečné. U těch paušálních vás ještě čeká volba správného procenta podle druhu činnosti a také omezení maximální částkou (2 mil. Kč, respektive 1 mil. Kč, pokud byste chtěli uplatňovat slevu na dani na manžela/manželku nebo daňové zvýhodnění na děti).
 • Uveďte i dividendy a obdobné příjmy ze zahraničí (pokud jste platili v zahraničí daň, ověřte si, zda ji můžete započítat).
 • Často se zapomíná na nepravidelné příjmy, například z prodeje akcií nebo nemovitostí. Pokud jsou vyšší než 5 mil. Kč, musíte je finančnímu úřadu nahlásit i tehdy, pokud se vás týká některé z osvobození pro tyto příjmy.

Věděli jste, že zdanění podléhají například i příjmy z přednášek, odměny členů SVJ či příjmy z pronájmu přes Airbnb? Chytáků je více, nezapomeňte uvést všechny příjmy.

TERMÍNY: Kdy si nechat prodloužit lhůtu pro odevzdání přiznání?

 • Lhůta pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2017 uplyne v úterý 3. dubna 2018. Nicméně ještě pět pracovních dnů můžete přiznání podat bez pokuty. Tu vám finanční úřad začne počítat až od šestého pracovního dne po uplynutí této lhůty.
 • Jestliže udělíte plnou moc pro přípravu přiznání daňovému poradci nebo advokátovi a včas ji uložíte na finanční úřad, máte lhůtu automaticky prodlouženou do 2. července 2018.
 • Máte příjmy ze zahraničí? Pak můžete požádat o prodloužení této lhůty až do 1. listopadu 2018.

Ve stejné lhůtě, v jaké přiznání podáváte, musíte také zaplatit vypočtenou daň (po snížení o zálohy) – i tuto skutečnost byste měli mít na mysli při zvažování žádosti o prodloužení lhůty.

DORUČENÍ: Jaký způsob zvolit?

 • Přiznání můžete podat elektronicky přes svou datovou schránku.
 • Pokud jej pošlete elektronicky bez datové schránky, musíte jej zaslat ještě poštou (nebo dodat osobně), a to během následujících 5 kalendářních dnů. Jinak podání nebude platné.
 • Na úřad můžete zajít osobně, pokud tedy datovou schránku nemáte zřízenou povinně – územní pracoviště daného finančního úřadu si přitom můžete vybrat, nemusíte se omezovat na své bydliště (např. v Praze tak můžete zajít na jakékoliv územní pracoviště Finančního úřadu pro hlavní město Prahu).

Pokud se chcete vyhnout frontám, zašlete daňové přiznání poštou. Nezapomeňte ale na to, že na obálce musí být uvedeno razítko s nejzazším datem 3. dubna 2018. Pokud to tedy nechcete risknout a nebudete počítat se „shovívavou“ lhůtou pěti následujících pracovních dnů, která začíná běžet od 4. dubna…

OPRAVY: Aneb co dělat, když to spletete?

 • Nezoufat! Pokud si svůj omyl uvědomíte ještě ve lhůtě pro podání přiznání, tedy do 3. dubna 2018, podáte opravné daňové přiznání.
 • Když chybu najdete až po této lhůtě, pak musíte podat dodatečné daňové přiznání. Vypočetli jste si vyšší daň? Pak se bohužel dočkáte úroku za pozdní zaplacení.

PŘÍLOHY: Bez nich to nepůjde

Smějete se všem, kteří zapomínají přiložit k daňovému přiznání všechny přílohy, přestože v přehledu je mají správně vypsané? Tak si dejte pozor, ať se mezi ně letos nezařadíte. Vedle příjmů ze závislé činnosti musíte také doložit všechna zvýhodnění (kromě standardní slevy na poplatníka): na vyživované dítě, za umístění do předškolního vzdělávání, na manželku, platby za životní či penzijní pojištění nebo úroky z úvěru na bydlení. Snad jste si všechna potřebná potvrzení zajistili včas…

Daňové přiznání Finanční uřad

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right