Daně 

Daňové zvýhodnění na děti se zvýší, ruší se maximální limit pro výplatu měsíčního bonusu

Dne 27. července 2021 byl ve Sbírce zákonů uveřejněn zákon č. 285/2021 Sb., kterým došlo ke změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a to konkrétně v oblasti daňového zvýhodnění na děti upraveného v § 35c a § 35d. Obě změny jsou pro poplatníky z hlediska daňové zátěže pozitivní.

První změna se týká zvýšení daňového zvýhodnění na druhé dítě z částky 19 404 Kč za rok na částku 22 320 Kč (měsíčně 1 860 Kč), v případě třetího a dalšího dítěte z částky 24 204 Kč za rok na částku 27 840 Kč (měsíčně 2 320 Kč). U druhého dítěte si tedy poplatník bude moci snížit daňovou povinnost oproti současnému stavu o dalších 243 Kč měsíčně (2 916 Kč ročně), u třetího a dalšího dítěte se bude jednat o změnu v rozsahu 303 Kč (3 636 Kč ročně). V případě daňového zvýhodnění na první dítě nedochází k žádné změně a částka zvýhodnění zůstává na hodnotě 15 204 Kč (měsíčně 1 267 Kč).

Přehled současných a nově schválených částek daňového zvýhodnění:

Zvýšení daňového zvýhodnění na děti zákon o daních z příjmů upravuje již pro zdaňovací období 2021 s tím, že nové částky budou aplikovány zpětně po skončení zdaňovacího období roku 2021, a to:

  • v ročním zúčtování daně za rok 2021, nebo
  • v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2021.

Pro poplatníky uplatňující v průběhu roku daňové zvýhodnění na dvě děti a více bude tedy velmi důležité požádat zaměstnavatele do 15. 2. 2022 o provedení ročního zúčtování daně za rok 2021, případně pak v zákonných lhůtách podat daňové přiznání.

Zrušení maximálního limitu

Druhá změna zákona o daních z příjmů přináší v § 35d odst. 4 zrušení maximálního limitu pro výplatu měsíčního daňového bonusu na dítě ve výši 5 025 Kč. Toto zrušení se na rozdíl od zvýšení částek daňového zvýhodnění použije poprvé až pro zdaňovací období roku 2022 při výpočtu zálohy na daň za měsíc leden 2022. I nadále však platí ustanovení, že měsíční daňový bonus lze vyplatit, pokud jeho výše činí alespoň 50 Kč.

Přímé daně dReport zpravodaj Daňové přiznání
Daně 

Informace Generálního finančního ředitelství k převodním cenám v oblasti finančních transakcí

Generální finanční ředitelství („GFŘ”) vydalo dne 9. srpna 2021 informaci k pokynům k převodním cenám v oblasti finančních transakcí („Informace“), v rámci které GFŘ odkazuje na tzv. Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions („Pokyny“) zveřejněné Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (angl. „OECD“) v únoru 2020. Společně s Informací zveřejnilo GFŘ také neoficiální překlad Pokynů do českého jazyka. 

20. 10. 2021
Daně 

Znovuzavedení osvobození úrokových příjmů nerezidentů z tzv. eurobondů

Dne 30. září 2021 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena novela zákona o bankách, do které byla v rámci pozměňovacích návrhů načtena také změna zákona o daních z příjmů. Ta spočívá ve znovuzavedení osvobození úrokových příjmů nerezidentů z tzv. eurobondů, tedy dluhopisů vydávaných v zahraničí poplatníky se sídlem v České republice, a to s účinností od 1. ledna 2022. 

20. 10. 2021
Daně 

OECD: plán implementace dvoupilířového systému

OECD dostála svému slibu a dne 8. října 2021 vydala prohlášení s návrhem harmonogramu implementace dvoupilířového systému pro řešení daňových výzev vyplývajících z digitalizace a globalizace ekonomiky. Společně s prohlášením byla rovněž zveřejněna informační brožura, jejíž součástí jsou také odpovědi na často kladené otázky. Globální dohodu následně schválili i zástupci G20 na svém summitu. 

20. 10. 2021