Daně 

Daňový balíček přinášející změny spotřebních daní a daně z hazardních her schválen Poslaneckou sněmovnou

Dne 6. listopadu 2019 schválila Poslanecká sněmovna návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů. Změny se týkají mimo jiné spotřebních daní a daně z hazardních her. Návrh zákona nyní čeká na projednání v Senátu.

Spotřební daně – významné změny sazeb daně

Významná změna se týká zvýšení sazeb daně z lihu. Nově by měla činit sazba daně z lihu pro líh obsažený ve výrobcích uvedených pod kódem nomenklatury 2207 (například výrobky s obsahem alkoholu více než 80 % obj. nebo výrobky obsahující líh využívané jako palivo), dále pod kódem nomenklatury 2208 (například whisky, vodka, gin) a v ostatních případech 32 250 Kč / hl etanolu. Také v případě lihu obsaženého v ovocných destilátech z pěstitelského pálení v množství do 30 l etanolu pro jednoho pěstitele za jedno výrobní období by mělo dojít ke zvýšení sazby daně z lihu na 16 200 Kč / hl etanolu. Tabulka níže uvádí změnu sazeb.

Další zvýšení sazeb se bude týkat daně z tabákových výrobků, kdy se procentní část u cigaret nově zvyšuje na 30 %. Pevná část sazby daně bude nově činit u cigaret 1,61 Kč / kus, u doutníků a cigarillos 1,88 Kč / kus a u tabáku ke kouření 2 460 Kč /kg. Navýšená by měla být taktéž minimální sazba daně u cigaret na celkovou minimální částku 2,9 Kč / kus. I v případě zahřívaných tabákových výrobků by mělo dojít ke zvýšení sazby daně na 2,46 Kč / kus. V tabulce níže je uvedena změna jednotlivých sazeb tabákových výrobků.

V důsledku přijetí tohoto zákona může provozovatelům daňového skladu nebo oprávněným příjemcům pro opakované přijímání vybraných výrobků vzniknout povinnost změnit zajištění daně. Proto je nutné zkalkulovat případné navýšení zajištění daně.

Zajímavostí je i navýšení limitu piva vyráběného fyzickou osobou v zařízení pro domácí výrobu piva, kdy pokud takto vyrobené množství piva nepřesáhne nově 2000 l za kalendářní rok a výrobce jej nebude prodávat, není považován za plátce daně.

Daň z hazardních her – změna sazby daně

Daňový balíček obsahuje také změnu sazby daně u dílčího základu daně z loterií, která by nově měla činit 35 %, nikoli 23 %. Původní znění zákona počítalo se zvýšením sazeb daně z hazardních her i u ostatních dílčích základů daně, nicméně návrh zákona prošel několika pozměňovacími návrhy a ostatní zvýšení sazeb daně byla z návrhu zákona vypuštěna.

Další vývoj

V současné chvíli je návrh zákona k projednání v Senátu. Senát může zákon přijmout, zamítnout či vrátit Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy. V případě zamítnutí či pozměňovacích návrhů ze strany Senátu hlasuje Poslanecká sněmovna o návrhu zákona znovu. Znění návrhu zákona nicméně počítá s účinností od 1. ledna 2020.

V případě zájmu o podrobnější informace nás, prosím, neváhejte kontaktovat.

Spotřební daň Daňový balíček dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right