Deloitte živě 

Dlouhodobé strategie jsou pro firmy zárukou odolnosti vůči krizím. Faktory úspěchu jsou flexibilita i správná komunikace

Cíle, vize, mise, dlouhodobá strategie. To jsou prioritní oblasti, na které se musí společnosti zaměřit, pokud si chtějí udržet svou konkurenceschopnost v dobách krizových i mimo ně. Porozumět cílům a naplánovat k nim tu nejlepší cestu však není jednoduchý úkol. Zajistit správný průběh tvorby strategie i její implementaci však s sebou přináší dlouhodobé úspěchy – základním předpokladem je používat konzistentní postup pro vývoj strategie a srozumitelně ji komunikovat napříč celou společností i vůči trhu.

O nezbytnosti strategie ví své také společnosti oceněné v programu Czech Best Managed Companies 2021, se kterými jsme si o tomto tématu povídali v rámci našeho live streamu. „Strategie je vždy soubor ukazatelů, není to nikdy jeden faktor. Strategie obsahuje celou řadu prvků a nelze z ní jeden vytrhnout. Rozhodně si nemyslím, že by bylo dobré cílit třeba pouze na zisk – ten musí přijít sám, pokud se práce dělá dobře,“ popisuje přístup k firemní strategii Lukáš Horn, jednatel společnosti TITAN – MULTIPLAST.

Jaké jsou vedle zmiňované dlouhodobé strategie další faktory úspěchu firem? Inspirujte se u těch nejlepších – v rámci programu Czech Best Managed Companies 2021 jsme ocenili hned šestnáct nejlépe řízených firem Česka. Přečtěte si, jaké jsou aktuální trendy v oblasti firemního řízení nebo jakým způsobem se české společnosti vypořádaly s příchodem pandemie.

Aby firmy dokázaly připravit kvalitní strategii, musí věnovat patřičnou pozornost každé fázi jejího životního cyklu od prvotního definování cílů přes vývoj a implementaci až po komunikaci v rámci firmy. A zatímco samotný obsah plánů je velmi specifický v závislosti na oboru, ve kterém daná firma působí, některé faktory jsou napříč sektory podobné. Kupříkladu prezentace strategie: „Nejtěžší je, aby se strategie neztratila v překladu. To znamená, že když projde nějaké rozhodnutí, je potřeba, aby to všichni správně interpretovali,“ popisuje důležitost komunikace Milan Šmíd, CMO společnosti Packeta Group (Zásilkovna.cz), a dodává, že pouze pokud zaměstnanec skutečně rozumí vizím společnosti, může je úspěšně a s patřičným efektem předat dál.

Strategie jako jistota v časech nejistoty

Firemní strategie se ukázala i jako jeden z klíčových pilířů k úspěšnému zvládnutí doby koronavirové. Co ale vedle konkrétních úkolů pro řadové zaměstnance a management přináší? Odpověď zní: vizi. Lukáš J. Horčička, ředitel společnosti SERVISBAL OBALY, v tomto kontextu říká: „Cítili jsme ze samotné firmy, že víme, kam směřujeme. To byla naše největší inovace v průběhu pandemie – během čtyř měsíců jsme provedli kompletní revizi strategie. Výsledkem bylo, že jsme si ověřili, že ta strategie platí, a to bylo ohromné ujištění směrem do firmy.“

A aby byla strategie nejen dobře komunikovaná, ale také robustní, připomíná Lukáš Horn její čtyři základní stavební kameny. Těmi jsou diverzifikované portfolio a flexibilita v rozhodování (aby bylo možné změnit rychle směřování firmy v případě nečekaných externích vlivů), dále propracovaná a smysluplná organizační struktura (která je schopná rychle reagovat) a silná orientace na zákazníka (bez jehož přízně nemůže být úspěšný žádný produkt či služba).

3x doporučení pro firmy od nejlépe řízených společností Česka

„Já bych doporučil především vytvořit onu strategii. Bez toho – a vidím to opravdu příliš často – nemůže česká ekonomika dohnat Západ. Musíme začít přemýšlet v horizontu vzdálenějším, než je zítřejší oběd.“ – Lukáš J. Horčička, ředitel společnosti SERVISBAL OBALY

„Absence strategie je katastrofa. Strategie by měla především obsahovat všechny atributy, které ji připraví na krizová období. Jinými slovy by neměla být připravena jen na ta období, kdy se daří a kdy se nic neděje.“ – Lukáš Horn, jednatel společnosti TITAN – MULTIPLAST

„Některá rozhodnutí jsme neudělali dobře a je důležité si to říct. Až když jsme si vytáhli všechny karty na stůl, v tu chvíli se nám ukázalo, v čem se musíme zlepšit, na čem pracovat. To, co by si firmy měly uvědomit, je, aby strategie byla jednotná a neuhýbala. Zkrátka ať se nedělá dvacet věcí, ale ať se jich dělá pět šest, ale dělají se dobře.“ – Milan Šmíd, CMO společnosti Packeta Group (Zásilkovna.cz)

Czech Best Managed Companies Nejlépe řízené firmy Strategické plánování

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right