Deloitte živě 

Titul Czech Best Managed Companies 2021 získalo 16 firem. Co rozhoduje o kvalitě řízení?

„Jsem rád, že i v situaci, kdy svět bojoval s pandemií covidu-19, se do programu Czech Best Managed Companies, který oceňuje kvalitu řízení firem, přihlásilo o více než polovinu více společností než do prvního ročníku a že způsob hodnocení společností prokázal univerzálnost i pro mimořádné období a napříč odvětvími ekonomiky,“ říká Miroslav Svoboda, lídr programu a partner v Deloitte Private. Ocenění Nejlépe řízené firmy Česka 2021 získalo 16 společností, mezi nimi například Zásilkovna, Pilulka, NWT, Akeso holding či Hestego.

Czech Best Managed Companies je program pro soukromě vlastněné společnosti, které si chtějí ověřit sílu firemní strategie, managementu a dosavadních výsledků a nasměrovat svůj další rozvoj správným směrem. Podporuje rozvoj podnikání a oceňuje celkový úspěch společnosti jako výsledku kvality jejího managementu. V druhém ročníku celosvětového programu Best Managed Companies (BMC) získalo ocenění Nejlépe řízené firmy Česka 2021 hned šestnáct firem, z toho devět obhájilo certifikaci z minulého roku.

Mirku, co je tedy hlavní podstatou programu Czech Best Managed Companies?

Začnu tím, že to není klasická soutěž, je to certifikace určená pro soukromě vlastněné společnosti, která oceňuje jejich kvalitu, způsob řízení, dosažený úspěch a schopnosti. Proces získávání certifikace je pak založen zejména na interakci. Vyplnění dotazníku a předložení příslušných dokumentů je sice také potřeba, ale hlavní přínos je v osobní diskusi a prezentaci způsobu řízení společnosti a její strategie ve srovnání s globálními standardy.

Co se posuzuje a proč by se firmy o tento program měly zajímat?

Cílem programu je identifikovat silné a slabé stránky a zhodnotit, jak je firma úspěšná ve 4 základních pilířích, kterými jsou strategické směřování, produktivita a inovace, firemní kultura včetně společenské odpovědnosti, struktura řízení a finanční výkonnost. Máme k dispozici globální a ověřenou metodiku a srovnání, z nichž vyplývá, že pokud jste dobří v těchto čtyřech pilířích, budete na trhu úspěšní. O program se tak může zajímat například rodinná firma, která má perspektivu a chce si potvrdit, že svůj byznys dělá dobře a udržitelně, a dát to veřejně najevo.

Jaké signály tedy „best managed“ společnost vysílá k veřejnosti?

Věříme, že značka Best Managed Companies zvyšuje reputaci jejího držitele vůči trhu, zaměstnancům a obchodním partnerům. A ti chtějí vědět, jestli je firma dobře řízená v době, kdy s ní jednají – informace o tom, že byla dobře řízená před rokem, nebo dokonce deseti, není dostatečná. Michelinskou hvězdu restaurace taky nemá napořád, když do ní jdete, chcete vědět, že je kvalitní teď, ne že byla kvalitní před lety. Pro management i zaměstnance to navíc může být i určité zadostiučinění za jejich práci a úspěch. Smysl to dává také v případě rodinných firem, kde se řeší nástupnictví. Příkladů ze zemí, kde již probíhá program Best Managed Companies, bychom našli mnoho.

Druhý ročník programu v Česku komplikovala pandemická situace, jak moc do něj zasáhla?

Pandemie ovlivnila už i ten první, tehdy jsme ale většinu interakcí s přihlášenými a hodnocenými firmami stihli ještě před jejím vypuknutím. Tento ročník už ale probíhal plně pod vlivem různých opatření, což jednak vedlo ke změně formy workshopů, tzv. Best Managed Labs, které probíhaly v mnoha případech virtuálně, a jednak ke změně aktuálních témat, která se točila více kolem reakce na nastalou situaci.

Právě workshopy, nebo tedy laby, jsou klíčovou součástí metodiky tohoto programu. Jaký je jejich přínos pro firmy?

V těchto prvních ročnících je nejhmatatelnější přidanou hodnotou proces hodnocení, tedy workshopy Best Managed Lab a srovnání s „best practices“ z celého světa. Firmy oceňují, že se mohou porovnat a ověřit si svou kvalitu podle globální a vyzkoušené metodiky. Podle zpětné vazby, kterou jsme průběžně dostávali, využilo mnoho zúčastněných firem tento proces i k vylepšení svých vlastních procesů strategického plánování a rozhodování. Další přidanou hodnotou, jejíž význam dále poroste, je možnost využití brandu „Best Managed Companies“ jako známky a záruky kvality jejího držitele vůči trhu, zaměstnancům a obchodním partnerům, podobně jako tomu je třeba v Kanadě, Irsku a dalších zemích, kde program probíhá již mnoho let. A v neposlední řadě je možnost propojení držitelů ocenění regionálně a globálně.

Pojďme zpátky k letošnímu ročníku. Co na aktuální podmínky říkaly účastnící se firmy a co je spojovalo?

Žádná z firem to nebrala tragicky, odolnost a optimismus do budoucna byly až nakažlivé, a ti, kteří splnili kritéria a jsou oceněni, jsou určitě vítězi nejen v tomto programu, ale obecně v boji proti nepřízni doby. Sjednocujícím znakem byla silná vize a směřování firmy. Oblastmi, kde firmy většinou cítily potřebu se dál intenzivně rozvíjet, byly zejména otázka nástupnictví a zastupitelnosti klíčových manažerů, odměňování zaměstnanců a stabilita finanční situace.

Řídit firmu v době pandemie rozhodně nebylo lehké. V jaké kondici byly společnosti?

Už rozhodnutí o přihlášení se do programu znamená, že firma má sebereflexi, vyhodnocuje svoji kvalitu a je připravena na sobě pracovat v případě, že v některé oblasti potřebuje přidat nebo něco změnit. V tomto ročníku jsme čelili faktu, že i velmi dobře řízené firmy se mohly dostat do problémů, které nemohly předem očekávat, například kvůli poklesu obratu nebo zisku, potížím se zaměstnanci nebo kvůli tlaku na dodavatelsko-odběratelské vztahy.

Ocenění BMC letos obhájilo 9 držitelů titulu z loňského roku, i to je jedno ze specifik tohoto programu. Jsou tyto firmy nějak zvýhodněny?

Firmy se mohou hlásit opakovaně, a to i ty, které již ocenění získaly. Hodnocení probíhá podle stejných kritérií, firmy, které se přihlásily znovu, prošly stejným procesem jako ostatní. Nicméně znalost metodiky a zpracované přihlášky z prvního ročníku jim přinesly určitou výhodu, protože mohly navázat na to, co už o sobě sdělily rok předtím. Velmi potěšující však bylo, že i u těchto účastníků jsme ve workshopech měli spoustu témat a diskusí, v některých oblastech jsme mohli jít více do hloubky, takže můžeme s čistým svědomím říct, že ani opakovaný účastník nedostane ocenění další rok „za zásluhy“, ale za potvrzení svojí vysoké kvality. Hodnocení je konzistentní a nemění se, takže je férové a má stejnou kvalitu.

Prověřte i vy sílu firemní strategie. Zapojte se do programu Czech Best Managed Companies pro soukromě vlastněné společnosti. Registrujte se do třetího ročníku.

 

Czech Best Managed Companies Nejlépe řízené firmy

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right