Daně 

Dopady nové vlny protekcionismu: Zavedení tarifů na dovoz oceli a hliníku do USA

Začátkem března 2018 americký prezident Donald Trump oznámil zavedení tarifů na dovoz oceli a hliníku, které vyvolalo vlnu negativních reakcí v řadě zemí, nejvíce asi v Evropské komisi, jež přišla se sérií odvetných opatření. Seznam zboží, na jehož dovoz z USA by mohlo být uvaleno clo, čítá několik stovek položek. Bude mít tato obchodní válka vítěze? Jak změny ovlivní Českou republiku? A co by se stalo, kdyby došlo k zavedení cla či tarifu také na dovoz automobilů z EU?

Zavedením tarifů Spojené státy americké usilují o pokles dovozu oceli o 13 mil. tun, což představuje 0,8 % celosvětové produkce oceli a 2,7 % z celkového objemu exportované oceli. Pokud se výrobci oceli budou snažit uplatnit výpadek dovozu do USA na jiných trzích, mohlo by to mít mírně negativní vliv na ceny této komodity.

Hrozba návratu protekcionismu visí nad světovou ekonomikou již delší dobu, pokud by došlo k naplnění odvetných opatření, ocitla by se světová ekonomika na prahu obchodní války. A ty nemají vítěze – jen poražené.

Dopady zavedení cel na dovoz oceli a hliníku z EU do USA

  • V České republice zavedení cel nejvíce pocítí odvětví výroby základních kovů. Celkový negativní dopad na produkci vychází na 3,6 mld. korun a na úrovni přidané hodnoty zhruba 970 mil. korun, tj. o 0,02 % HDP.
  • Zavedení cel na ocel a hliník nejvíce zasáhne Rusko a jeho ekonomiku, ale i další významné producenty těchto komodit (Jižní Koreu, Brazílii, Austrálii).
  • Kvůli vazbám výrobců oceli a hliníku na ostatní odvětví v různých zemích světa dosáhnou celkové dopady 14 mld. dolarů.

Dopady zavedení cla na dovoz automobilů z EU do USA

  • Přímý vývoz automobilů z ČR do USA je minimální, šlo by tak především o nepřímé dopady. Celkový negativní dopad by činil 31,2 mil. korun v hodnotě produkce a 7,9 mil. korun na úrovni přidané hodnoty.
  • Celkové negativní dopady by dosáhly 107 mld. dolarů na úrovni produkce, resp. 39 mld. dolarů na úrovni přidané hodnoty (0,05 % globálního HDP).
  • Nejcitelněji by clo na automobily zasáhlo Německo, kde by pokles vývozu do USA snížil HDP o více než 0,8 %. Nezanedbatelný by byl také dopad na Slovensko, kde by přímý vliv v relaci k HDP byl dokonce nejvyšší ze všech zemí.

 

Jaké rozhodnutí ze strany USA nakonec padne, není doposud jisté. Projděte si naši analýzu USA a zavedení tarifů na dovoz oceli a hliníku: Dopady nové vlny protekcionismu.

Komentáře Davida Marka

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right