Daně 

Dotační program Vysokorychlostní internet na rozvoj vysokokapacitních sítí

Ministerstvo průmyslu a obchodu spustí v červnu příjem žádostí v dotačním programu Vysokorychlostní internet. Dotace bude určena pro telekomunikační společnosti a poskytovatele internetu. Podrobnosti o chystané výzvě přinášíme v článku.

V programu Vysokorychlostní internet budou podporovány dvě aktivity:  

 • Budování nových sítí s parametry pevných sítí VHCN (sítě s velmi vysokou kapacitou) a modernizace stávající infrastruktury sítí pro přístup k internetu, aby dosáhla parametrů pevných sítí VHCN
 • Budování a modernizace přípojných sítí (backhaul)

Výzva zatím není vyhlášena, níže uvedené parametry vycházejí z informací v aktuálním harmonogramu MPO a z podmínek předchozích výzev.

Kdo může o dotaci žádat:

 • Malé, střední i velké podniky z celého území ČR mimo Prahu
 • Adresní místa, která byla na základě mapování a veřejné konzultace vyhodnocena jako nepokrytá
 • Obce do 2 000 obyvatel, kde není zavedena přípojná sít (backhaul) s konektivitou od předávacího bodu k peeringovému centru prostřednictvím optických vláken či prostřednictvím jiné technologie se stejnými kvalitativními parametry

Na co se dotace vztahuje: 

 • Investiční výdaje na vybudování pasivní síťové infrastruktury
 • Investiční výdaje na stavební a inženýrské práce
 • Investiční výdaje na aktivní prvky

Výše podpory: 

 • Alokace výzvy 4 mld. Kč
 • Předpokládaná výše podpory 0,5–230 mil. Kč

Míra podpory:

 • Předpokládaná míra podpory 80 %

Spuštění příjmu žádostí:

 • Červen 2024
Technologie Ministerstvo průmyslu a obchodu Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right