Daně 

Druhá veřejná soutěž programu Zéta

Ve středu 12. září 2018 vyhlásila Technologická agentura České republiky v pořadí druhou veřejnou soutěž programu Zéta. Podpora z tohoto programu je určena pro projekty spolupráce podniků s akademickou sférou, a to prostřednictvím zapojení studentů.

Nutným předpokladem projektů je dosažení určitého typu výsledku, jako například prototypu, funkčního vzorku, softwaru, průmyslového či užitného vzoru apod. Uchazečem veřejné soutěže mohou být podniky a organizace pro výzkum a šíření znalostí.

Dotace se vztahuje na výdaje, kterými jsou osobní náklady, náklady na nástroje a vybavení, náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty a poradenské služby využité pro účely projektu a dodatečné režijní a ostatní provozní náklady vzniklé bezprostředně v souvislosti s projektem.

Maximální výše podpory jednoho projektu činí 10 mil. Kč.

V případě zájmu o detailnější informace nás kdykoliv kontaktujte na pchytilova@deloittece.com.

Článek je součástí zpravodaje dReport – říjen 2018, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

 

Veřejné zakázky Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right