Daně 

Druhá veřejná soutěž programu Zéta

Ve středu 12. září 2018 vyhlásila Technologická agentura České republiky v pořadí druhou veřejnou soutěž programu Zéta. Podpora z tohoto programu je určena pro projekty spolupráce podniků s akademickou sférou, a to prostřednictvím zapojení studentů.

Nutným předpokladem projektů je dosažení určitého typu výsledku, jako například prototypu, funkčního vzorku, softwaru, průmyslového či užitného vzoru apod. Uchazečem veřejné soutěže mohou být podniky a organizace pro výzkum a šíření znalostí.

Dotace se vztahuje na výdaje, kterými jsou osobní náklady, náklady na nástroje a vybavení, náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty a poradenské služby využité pro účely projektu a dodatečné režijní a ostatní provozní náklady vzniklé bezprostředně v souvislosti s projektem.

Maximální výše podpory jednoho projektu činí 10 mil. Kč.

V případě zájmu o detailnější informace nás kdykoliv kontaktujte na pchytilova@deloittece.com.

Článek je součástí zpravodaje dReport – říjen 2018, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

 

Zéta veřejná soutěž Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj
Daně 

Využití směrné hodnoty při určení základu daně z nabytí nemovitých věcí

Pro účely stanovení základu daně z nabytí nemovitých věcí má poplatník možnost vybrat si jako srovnávací daňovou hodnotu buď cenu zjištěnou dle znaleckého ocenění, nebo tzv. směrnou hodnotu. Finanční správa dosud zastávala názor, že poplatník jednou vybranou variantu již nemůže následně změnit např. podáním dodatečného přiznání. Městský soud v Praze však nyní vyjádřil názor, že poplatník může své rozhodnutí změnit, a to až do okamžiku vyměření daně. 

13. 2. 2019
Daně  Právo 

Brexit a jeho dopady na vaši firmu. Aneb 10 kroků, jak se připravit na „no deal“ variantu

Rozvodová bitva mezi Velkou Británií a Evropskou unií je v plném proudu a stále se neví, jak dopadne. V tuto chvíli je jasné jen to, že dvouletá lhůta již brzy vyprší – ve hře je několik variant časového průběhu i konečného nastavení vztahů mezi Spojeným královstvím, EU a dalšími zeměmi včetně České republiky. To samozřejmě komplikuje všechny další kroky, které byste ještě před finálním rozhodnutím měli učinit. Abyste ale byli připraveni na den „D“, který nastane 29. března 2019, respektive s ohledem na časový posun na 30. března 2019, počítejte vzhledem ke všem okolnostem raději s variantou „no deal“, tedy s tzv. tvrdým brexitem. Připravit se na ni můžete s naším desaterem. 

13. 2. 2019