Daně 

Druhá veřejná soutěž programu Zéta

Ve středu 12. září 2018 vyhlásila Technologická agentura České republiky v pořadí druhou veřejnou soutěž programu Zéta. Podpora z tohoto programu je určena pro projekty spolupráce podniků s akademickou sférou, a to prostřednictvím zapojení studentů.

Nutným předpokladem projektů je dosažení určitého typu výsledku, jako například prototypu, funkčního vzorku, softwaru, průmyslového či užitného vzoru apod. Uchazečem veřejné soutěže mohou být podniky a organizace pro výzkum a šíření znalostí.

Dotace se vztahuje na výdaje, kterými jsou osobní náklady, náklady na nástroje a vybavení, náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty a poradenské služby využité pro účely projektu a dodatečné režijní a ostatní provozní náklady vzniklé bezprostředně v souvislosti s projektem.

Maximální výše podpory jednoho projektu činí 10 mil. Kč.

V případě zájmu o detailnější informace nás kdykoliv kontaktujte na pchytilova@deloittece.com.

Článek je součástí zpravodaje dReport – říjen 2018, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

 

Zéta Veřejná soutěž Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj
Daně  Deloitte živě 

Dluhová mapa Evropy: Hrozí další krize? Jsou v nebezpečí i české firmy?

Kdy nás čeká další dluhová krize? To je otázka, kterou si pokládá asi každý finanční ředitel. Zpozornět by však měla celá společnost, protože už dnes začíná být situace na některých místech alarmující – například v Rumunsku se může poměr zadlužení domácností a disponibilního důchodu do deseti let vyšplhat až na závratných 249 %! Jak ze srovnání vychází Česká republika? Zanalyzovali jsme dluhová rizika pro vlády, firmy i domácnosti ve 27 evropských zemích. Projděte si naši Analýzu dluhové udržitelnosti. 

9. 7. 2019
Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění – červen

Rakousko zvažuje zavedení daně z digitálních služeb k 1. lednu 2020. Podle SDEU nejsou národní soudy oprávněny určovat, zda jsou určité požadavky režimu státní podpory slučitelné se základními svobodami. Ze seznamu nespolupracujících jurisdikcí byly vymazány Aruba, Barbados a Bermudy. Německé finanční soudy nižší instance zavádějí nový výklad „treaty shopping“ pravidel (účelová volba jurisdikce, dle existence výhodné smlouvy o zamezení dvojímu zdanění). Nizozemský odvolací soud rozhodl, že není důvod provádět úpravy u hybridních úvěrů pro účely převodních cen. Polsko zavedlo pravidla pro definici skutečného vlastníka. 

20. 6. 2019