Daně 

Dubnové novinky z DPH

Finanční správa ČR zveřejnila přehled většiny změn, které přináší novela zákona o DPH. Případ C-201/18 Mydibel, jenž se týkal posouzení charakteru zpětného leasingu z pohledu DPH, může silně ovlivnit leasingový trh v ČR. A v rámci případu C-275/18 Milan Vinš posuzoval SDEU možnost osvobození při vývozu zboží. Bližší informace najdete v článku.

 

„Dubnová“ novela zákona o DPH

V souvislosti s novelou zákona o DPH účinnou (s výjimkami) od 1. dubna 2019 zveřejnila Finanční správa ČR (dále jen „FS“) na svých webových stránkách poměrně rozsáhlý přehled většiny příslušných změn. FS dále upozorňuje na to, že ve vazbě na novelizovaný zákon o DPH dochází rovněž i k aktualizaci vybraných názvů a popisů položek formuláře a pokynů k vyplnění daňového přiznání k DPH (obsah a struktura formuláře daňového přiznání k DPH zůstává beze změn).  FS současně připomíná, že přistupuje  k aktualizaci xml struktury formuláře kontrolního hlášení (do 30. 9. 2019 je nicméně zachována stávající struktura xml kontrolního hlášení).

V nejbližší době je očekáváno zveřejnění informace FS k zacházení s poukazy podle novelizovaných pravidel zákona o DPH.

 

Judikatura SDEU

Případ C-201/18 Mydibel, který se týkal posouzení charakteru zpětného leasingu z pohledu DPH, může silně ovlivnit leasingový trh v ČR. Soudní dvůr totiž uzavřel, že v obecné rovině jde o pouhé financování, a nikoli o dodání zboží a jeho zpětný pronájem dodavateli. Daný případ by na první pohled mohl mít dopady i na jiné struktury leasingového financování, domníváme se však, že jeho dosah je relativně limitovaný.

V rámci C-275/18 Milan Vinš posuzoval SDEU možnost osvobození při vývozu zboží. Ukazuje se, že ne všechny podmínky stanovené v §66 českého zákona o DPH pro osvobození dodání zboží určeného na vývoz jsou v souladu s EU DPH směrnicí. Nesplnění formálního požadavku propuštění zboží do celního režimu vývozu nemůže dle SDEU vést k tomu, že vývozce ztratí nárok na osvobození od daně při vývozu. Postačí prokázat, že předmětné zboží skutečně opustilo území Unie.

Článek je součástí zpravodaje dReport – duben 2019, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

Daně v nemovitostech Novela zákona o DPH SDEU dReport zpravodaj DPH Finanční správa

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right