Právo  Deloitte živě 

Duševní vlastnictví na Colours of Ostrava? Technology tým Deloitte Legal se zaměří na umělecká práva vytvořená robotem

Lidská tvořivost nezná mezí. Originálním uměleckým dílům a vynálezům je třeba zaručit právní ochranu. A proto existuje v právu institut duševního vlastnictví. Tento soubor práv stanovuje, jak s výsledky lidské tvořivosti pracovat a jak je chránit. Jelikož mají nehmotný charakter, je pojetí těchto práv a jejich využitelnosti o to náročnější. Podívejte se společně s námi, co ono duševní vlastnictví přesně je a jak jsou na ně připraveni naši právníci z Deloitte Legal. A stavte se v Ostravě na Colours, budeme tam mít na tohle téma workshop.

Vlastnictví práv k dílu vytvořenému robotem aneb Deloitte Legal na Colours of Ostrava

Že k sobě Colours a Deloitte nejdou? Tak to je omyl, o čemž jste se koneckonců mohli přesvědčit už loni, kdy jsme na ostravském hudebním svátku měli premiéru. Letos si naši právníci z Technology týmu Deloitte Legal připravili interaktivní prezentaci s názvem ART in ARTificial, ve které například vysvětlili, kdo vlastní práva k uměleckému dílu vytvořenému robotem. Tak kdo? To zjistíte v našem článku, který zmapoval den dva na Colours.

Na úvod si pojďme dát trošku teorie: Duševní vlastnictví je v Česku upraveno v právu autorském a právech průmyslového vlastnictví. Právník zaměřený na tuhle oblast ale pochopitelně neřeší „jen“ samotné vymáhání práva a účast v soudních sporech, ale například analyzuje stav ochrany duševního vlastnictví v podnicích, nastavuje podniková pravidla pro ochranu vynálezů nebo know-how, přihlašuje ochranné známky, designy či patenty, a to jak v Česku, tak v zahraničí. Gro práce tvoří také příprava nejrůznějších licenčních smluv, smluv o dílo či jiných obchodních dohod.

Co konkrétně spadá do duševního vlastnictví?

  • autorské právo (copyright)
  • obchodní tajemství
  • ochranná známka
  • označení původu
  • patent (vynález)
  • průmyslový vzor
  • užitný vzor
  • zlepšovací návrh

V Deloitte se můžeme setkat s týmem právníků, kteří se na obor duševního vlastnictví specializují. Na 3 otázky, které definují typického klienta či situaci v oboru odpovídá vedoucí Technology týmu v Deloitte Legal Vašek Filip.

Vašku, jaký je váš „typický“ klient? S čím obvykle potřebují klienti v oblasti duševního vlastnictví pomoc?

Naši klienti se rekrutují z řad podniků, které potřebují ochránit své duševní vlastnictví, ať už to jsou ochranné známky, vynálezy nebo software. Často to jsou IT firmy prodávající a implementující svá softwarová řešení. Dobře umíme pomoci i těm, kteří nakupují software a potřebují ošetřit smluvní vztah s dodavatelem. Právní pomoc jsme poskytli i řadě startupů, kteří rozjíždějí svůj byznys.

Jaká je aktuální situace v oboru?

Náš obor se posunuje neuvěřitelným tempem dopředu. Posun zaznamenáváme jak v legislativě, tak i v judikatuře. Téměř každý den můžeme nalézt zajímavé soudní rozhodnutí postihující určitou novou oblast. V poslední době to byly například embedované odkazy na internetu.

A jak je na tom Česko v otázce duševního vlastnictví ve srovnání se zahraničím?

Úprava duševního vlastnictví v Česku je srovnatelná se zahraničím. Řada pravidel je totiž založena na mezinárodních závazcích. Vzhledem k překotnému vývoji technologií ale právní úprava značně zaostává za současnou realitou. Jednotlivci i firmy se tak nemohou spoléhat na zákonnou úpravu a řadu otázek si musí upravit sami smluvně. To ale platí stejně u nás i v zahraničí.

Víte o tom, že 26. dubna se celosvětově slaví Světový den duševního vlastnictví? Ve zmíněný den v roce 1970 vešla v účinnost Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví (World Intellectual Property Organization). Tato instituce, která sídlí ve švýcarské Ženevě, vznikla při OSN a jejím úkolem je mimo jiné vykonávat dozor nad ochranou práv duševního vlastnictví.

Den  vzniku této organizace zkráceně nazývané WIPO jsme patřičně oslavili také u nás v Deloitte. V rámci oslavy měli účastníci mimo jiné možnost zúčastnit se vědomostního kvízu na téma duševní vlastnictví a vyhrát vstupenky na hudební festival Colours of Ostrava 2019. Tam se s vámi letos potká i náš Technoly tým z Deloitte Legal. Tak se za nimi stavte. A pokud vám to nevyjde, v klidu si projděte, jaké řešení ochrany duševního vlastnictví nabízejí, nebo jim napište na IPlaw@deloittece.com.

Duševní vlastnictví Colours of Ostrava

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right