Účetnictví 

Evropská komise přijala úpravy standardu IAS 12 pro použití v Evropské unii

Dne 8. listopadu 2023 přijala Evropská komise pro použití v Evropské unii úpravy standardu IAS 12 Daně ze zisku pod názvem Mezinárodní daňová reforma – modelová pravidla druhého pilíře. Datum účinnosti úprav IAS 12 v Evropské unii je stejné jako datum účinnosti stanovené radou IASB (účetní období začínající dne 1. ledna 2023 nebo později).

Úpravy standardu IAS 12 byly vydány v květnu 2023 s cílem reagovat na obavy zúčastněných stran ohledně možných dopadů nadcházející implementace modelových pravidel druhého pilíře OECD na účtování daně ze zisku. Tato modelová pravidla stanoví koordinovaný systém zajišťující, aby nadnárodní podniky s výnosy nad 750 milionů eur platily daň ve výši nejméně 15 % ze zisku realizovaného v každé z jurisdikcí, kde působí.

V České republice je nyní v legislativním procesu návrh Zákona o dorovnávacích daních pro velké nadnárodní skupiny a velké vnitrostátní skupiny. Zákon by měl být účinný od 31. 12. 2023.

Úpravy IAS 12 zavádějí dočasnou výjimku z účtování odložených daní vyplývajících z provádění modelových pravidel druhého pilíře OECD, jakož i cílené zveřejňování informací pro dotčené účetní jednotky.

Při uplatnění výjimky účetní jednotka nebude vykazovat informace o odložených daňových pohledávkách a závazcích souvisejících s daněmi ze zisku podle druhého pilíře. Také o těchto daňových pohledávkách a závazcích nebude zveřejňovat žádné informace.

V obdobích, kdy je právní úprava druhého pilíře schválena nebo fakticky schválena, ale ještě není v účinnosti, je účetní jednotka povinna zveřejnit známé nebo přiměřeně odhadnutelné informace, které pomohou uživatelům účetní závěrky pochopit expozici účetní jednotky vůči dani ze zisku podle druhého pilíře vyplývající z této právní úpravy.

Úpravy vyžadují, aby účetní jednotka uplatnila výjimku – a tuto skutečnost zveřejnilaokamžitě po vydání úprav a retrospektivně v souladu s IAS 8 Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby. Zbývající požadavky na zveřejnění jsou účinné pro roční účetní období začínající 1. ledna 2023 nebo po tomto datu.

Detailní informace o úpravách IAS 12 jsme přinesli v článku IASB vydala úpravy IAS 12.

Zdroj: www.iasplus.com, iGAAP in Focus z května 2023
IAS 12 OECD IFRS

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right