Daně 

Evropská unie: Aktualizace seznamu nespolupracujících jurisdikcí v oblasti daní

Dne 12. března 2019 aktualizovali ministři financí zemí EU seznam jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti. Aktualizace byla nezbytná, jelikož řada zemí provedla změny svých zákonů a daňových systémů tak, aby byly v souladu s mezinárodními standardy. Během celého procesu je posuzováno celkem 92 jurisdikcí, a to na základě tří kritérií: daňová transparentnost, řádná správa a řízení a skutečná ekonomická aktivita, včetně jednoho indikátoru, kterým je existence nulové daně z příjmu právnických osob. Podle poslední aktualizace podniklo 60 zemí kroky pro rozptýlení obav Komise a více než 100 škodlivých režimů bylo eliminováno.

 

Ministři financí zařadili na černou listinu 15 zemí, přičemž pět z nich (Americká Samoa, Guam, Samoa, Trinidad a Tobago a Americké Panenské ostrovy) zůstává na seznamu nespolupracujících zemí od prvního zveřejnění tohoto seznamu v roce 2017 a zbylých 10 zemí bylo přesunuto z šedé listiny zpět na černou, jelikož nepřijaly opatření navrhovaná Komisí. Mezi těchto deset jurisdikcí patří: Barbados, Spojené arabské emiráty, Marshallovy ostrovy, Aruba, Belize, Bermudy, Fidži, Omán, Vanuatu a Dominika.

V roce 2019 bude nadále monitorováno 34 zemí (šedá listina), zatímco 25 zemí bylo nyní z původního procesu prověřování vyloučeno. Celkem 15 jurisdikcí nově zařazených na černou listinu brzy obdrží dopis, ve kterém bude objasněn důvod jejich zařazení na tuto listinu a současně jim bude sděleno, co mohou dané státy učinit, aby byly ze seznamu odstraněny.

Komise a členské státy (Skupina pro kodex chování) bude nadále monitorovat jurisdikce, které mají do konce let 2019/2020 dostát svým závazkům, a vyhodnotí, zda by do procesu zařazení na evropský seznam neměly být zahrnuty některé další země. Následující šetření daňových praktik zdokonalí Komise přijetím většího množství povinných kritérií transparentnosti, jež bude třeba dodržovat, a do příštího šetření zapojí tři země G20 (Rusko, Mexiko a Argentinu). Komise bude rovněž nadále podporovat práci členských států na rozvoji koordinovanějšího přístupu k sankcím, který by byl pro evropský seznam uplatněn v roce 2019. Kromě toho nová ustanovení evropské legislativy zakazují směrovat či převádět evropské finance subjektům v zemích, které se na černé listině nacházejí. Více informací ohledně vývoje evropského seznamu je k dispozici zde.

Článek je součástí zpravodaje dReport – březen 2019, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right