Daně 

Evropský systém pro cestovní informace a povolení

Evropský parlament schválil konečnou dohodu pro zavedení systému ETIAS (Evropský systém pro cestovní informace a povolení), jenž se v první řadě dotkne cestujících, kteří míří do schengenského prostoru v rámci bezvízového styku (např. turistů nebo cizinců cestujících za účelem obchodní cesty z USA, Kanady, Japonska atd.). Odhaduje se, že toto nové schéma bude uvedeno do provozu v roce 2021. Cílem systému ETIAS je posílit bezpečnost v regionu a zefektivnit proces vydávání cestovních povolení pro vstup do schengenského prostoru.

Jakmile bude systém ETIAS zprovozněn, budou osoby cestující do schengenského prostoru povinny se v systému ETIAS registrovat prostřednictvím vyplnění online formuláře. Informace, které uvedou, budou ověřeny v několika bezpečnostních databázích. Návštěvníky, kteří k cestě nepotřebují vízum, tak systém ETIAS předběžně prověří s ohledem na případné bezpečnostní problémy.

Dalším krokem k zavedení systému ETIAS je jeho oficiální schválení Radou Evropy. K uzákonění textů dojde poté, kdy předseda Evropského parlamentu a rotující předsednictví Rady Evropy připojí pod texty své podpisy.

Po zavedení systému ETIAS budou všichni občané třetích zemí povinni se před cestou do některé z 26 zemí schengenského prostoru jeho prostřednictvím registrovat. Celý proces předkládání žádosti zabere několik málo minut a, je-li žádost schválena, je cestovní povolení ETIAS zasláno žadateli elektronicky. Cestující budou poté oprávněni vstoupit na území kterékoli ze zemí schengenského prostoru po předložení cestovního pasu a dokumentu zaslaného prostřednictvím systému ETIAS.

Článek je součástí zpravodaje dReport – září 2018, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right