Inka Joslová

Daně 

Evropský systém pro cestovní informace a povolení

Evropský parlament schválil konečnou dohodu pro zavedení systému ETIAS (Evropský systém pro cestovní informace a povolení), jenž se v první řadě dotkne cestujících, kteří míří do schengenského prostoru v rámci bezvízového styku (např. turistů nebo cizinců cestujících za účelem obchodní cesty z USA, Kanady, Japonska atd.). Odhaduje se, že toto nové schéma bude uvedeno do provozu v roce 2021. Cílem systému ETIAS je posílit bezpečnost v regionu a zefektivnit proces vydávání cestovních povolení pro vstup do schengenského prostoru. 

25. 7. 2018
Daně 

Novinky v zaměstnávání cizinců: Změny v projektu Režim Ukrajina

Projekt Režim Ukrajina, který byl oficiálně spuštěn v srpnu 2016, zjednodušuje nábor pracovníků z této země. Určen je přímým zaměstnavatelům působícím v ČR v oblasti výroby, služeb nebo ve veřejném sektoru. Dočasná výpomoc z Ukrajiny pomůže překlenout dobu, kdy v České republice máme nezaměstnanost na kriticky nízké úrovni a firmám aktuálně chybí 240 tisíc pracovníků. 

23. 4. 2018