Účetnictví 

FASB vydal dokument k určování výše opravných položek na úvěrové ztráty

Sestavujete finanční výkazy nebo reportujete mateřské společnosti podle US GAAP? Pak možná řešíte, jak aplikovat požadavky standardu č. 2016-13, Finanční nástroje — Úvěrové ztráty (Téma 326): Oceňování úvěrových ztrát u finančních nástrojů vydaného v roce 2016.

Pak vás může zajímat nově publikovaná sada otázek a odpovědí pracovníků americké Rady pro účetní standardy (FASB) ze dne 10. ledna 2019. Otázky a odpovědi řeší především metodu váženého průměru zbytkové splatnosti (weighted average remaining maturity – WARM) k určení opravné položky k úvěrovým ztrátám a rozebírá, zda a jak ji použít, aby společnost byla v souladu s výše uvedeným standardem.

Pracovníci rady FASB souhlasí, že metoda WARM je jednou z mnoha metod, které lze použít pro odhadování výše opravné položky k úvěrovým ztrátám u portfolií méně komplexních finančních aktiv, a v publikovaném dokumentu uvádějí několik konkrétních příkladů, jak tuto metodu aplikovat.

Q&A dokument také zmiňuje postupy a kroky vhodné při posuzování a určování výše opravných položek a komentuje, jak postupovat, pokud je třeba historická data upravit kvalitativně o rozumné a důvodné předpoklady a budoucí očekávání, aby společnosti co nejlépe určily výši úvěrových ztrát u zbývajících zůstatků (tj. ztrát, k nimž dojde do konce smluvního období) finančních aktiv v portfoliu ke dni účetní závěrky.

Příslušný dokument s otázkami a odpověďmi je k dispozici na FASB.org.

Zdroj: www.fasb.org

Článek je součástí zpravodaje dReport – leden 2019, Účetní novinky.

 

 

WARM Úvěrové ztráty FASB US GAAP dReport zpravodaj
Účetnictví 

Uzavírání roku 2018 v účetní závěrce dle IFRS

Tento článek přináší stručný přehled nových a novelizovaných standardů a interpretací účinných pro účetní období končící v prosinci 2018 a později. Obecně však platí, že účetní jednotky mohou nové a novelizované standardy a interpretace začít používat před datem jejich účinnosti (podrobnosti viz jednotlivé standardy a interpretace). Uvádíme tedy i přehled standardů a interpretací, které může účetní jednotka aplikovat pro účetní období končící 31. prosince 2018. 

31. 1. 2019
Účetnictví 

Vykazování odměn zaměstnanců při pracovních a životních jubileích v českém účetnictví

Nízká nezaměstnanost a poptávka převyšující nabídku po určitých profesích způsobují, že se zaměstnavatelé předhánějí v zavádění širokého portfolia nově strukturovaných benefitů s vidinou získání potřebných posil pro své týmy. V řadě společností zažívají renesanci tradiční benefity, které pomáhají stávající zaměstnance udržet a posilovat jejich loajalitu. Znovu se objevují odměny zaměstnancům při jejich pracovních a životních jubileích, nově zaměstnavatelé nabízejí odměny při příležitosti svatby, narození potomka apod. A znovu se objevují otázky, jak o těchto tradičních benefitech správně účtovat. 

30. 1. 2019