Daně 

Firmy mohou využít změnu pravidel pro vykazování dodávek do konsignačních skladů dle evropské směrnice

Od 1. ledna 2020 platí v EU novela směrnice o DPH, která přináší mimo jiné změnu pravidel pro vykazování dodávek do konsignačních skladů. Ta se týká plátců daně, kteří uskutečňují dodání zboží svým odběratelům do konsignačních skladů umístěných v jiných členských státech EU. Česká republika zatím nedotáhla implementační proces evropské směrnice do konce, a tak je v současné době na samotných plátcích daně, zda se jí budou řídit, nebo zda setrvají u v ČR dosud platných pravidel.

Pokud zvolí plátci daně první možnost, budou oproti stávajícímu stavu nuceni vykázat v souhrnném hlášení odděleně jednak přesun samotného zboží do daného konsignačního skladu a jednak jeho následný prodej. V souvislosti s novou povinností vydalo Generální finanční ředitelství vzor nového XML formuláře souhrnného hlášení, jehož součástí je nyní i oddíl pro vykazování přesunu zboží, v němž plátce vykáže DIČ předpokládaného odběratele a některé další údaje (například zde zaznamená, pokud by následně došlo k prodeji zboží jinému odběrateli, popřípadě k jeho vrácení do České republiky).

Aktualizovaný elektronický formulář souhrnného hlášení je ke stažení na webových stránkách Generálního finančního ředitelství.

Víte, jaké povinnosti přinesou nová pravidla v oblasti DPH, tzv. quick fixes? Vše důležité se dozvíte v našem článku.

Pozor, změna neznamená jen nový formulář

Změna pravidel pro vykazování dodávek do konsignačních skladů se neomezuje pouze na změny ve formuláři souhrnného hlášení. Novela směrnice EU a zákona o DPH zavádí také celou řadu obecných podmínek, které budou muset nově splňovat všechny společnosti, jež budou chtít zjednodušeného postupu pro vykazování těchto dodávek využít. Doporučujeme proto provést revizi, zda bude vaše společnost tyto nové podmínky schopna plnit. V opačném případě totiž hrozí riziko nutnosti registrace k DPH v členském státě, do kterého je zboží dodáváno.

Novým pravidlům se přizpůsobí i taxCube

Nástroj taxCube, který zjednodušuje a automatizuje přípravu DPH reportů a hlášení Intrastat, na tyto legislativní změny samozřejmě reaguje. Uživatelům nabídne možnost údaje do nového oddílu souhrnného hlášení vkládat přímo při přípravě v aplikaci. Nebudou tak nuceni jakkoliv upravovat svoje účetní systémy nebo upravovat souhrnné hlášení v EPO, naopak přímo z taxCube získají formulář v XML podobě připravený k podání finančnímu úřadu.

Pokud se o taxCube chcete dozvědět více, podívejte se na naše webové stránky nebo si s námi neváhejte domluvit osobní schůzku.

Novela zákona o DPH GFŘ Nepřímé daně dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right