Daně 

FRO: Řešíme nedostatek účetních, daňových specialistů či projektových manažerů ve firmách

„Naším primárním cílem je poskytovat klientům efektivní podporu v oblasti finančních operací, aby se mohli soustředit na své hlavní obchodní aktivity,“ říká Volodymyr Yumashev, FRO partner, který má v Deloitte na starosti mimo jiné i tým zaměřený na outsourcing finančních zdrojů (FRO). Které služby u nich klienti nejčastěji poptávají? Proč se outsourcing firmám vyplatí? A jaké trendy můžeme v tomto oboru očekávat? Nejen o tom jsme si povídali s Volodymyrem, který v Deloitte pracuje již 21 let a prošel si za tu dobu celou řadou rolí i regionů.

Vlade, popiš nám, prosím, na co přesně se tým FRO (Financial Resources Outsourcing) zaměřuje? Co všechno klientům nabízíte?

Tým FRO se zaměřuje na poskytování komplexních služeb finančních operací šitých na míru specifickým potřebám našich klientů. Naše nabídka v podstatě zahrnuje širokou škálu finančních úkolů, včetně účetnictví, controllingu a podpory finančních operací. Jsme hrdí na to, že máme různorodý tým složený z jednotlivců na různých úrovních odbornosti, od juniorů až po zkušené experty na úrovni CFO a kontrolory. Naším primárním cílem je poskytovat efektivní podporu v oblasti finančních operací, aby se naši klienti mohli soustředit na své hlavní obchodní aktivity.

Jaké typy služeb vaši klienti nejčastěji outsourcují?

Typy služeb, které naši klienti nejčastěji outsourcují, se liší v závislosti na jejich konkrétních potřebách a organizační struktuře. Global Business Services (GBS), tedy organizace zaměřené na řízení sdílených služeb, obvykle hledají podporu pro vedení své agendy, jež zahrnuje služby poskytované jiným subjektům v rámci skupiny. V těchto případech pomáháme s vedením účetnictví, reportingem a koordinačními aktivitami. Občas také poskytujeme podporu v oblasti controllingu.

Druhá skupina našich klientů, která zahrnuje místní výrobní nebo FMCG společnosti, zase často vyžaduje komplexní podporu při řízení celé agendy finančního oddělení. Je to tedy široká škála činností, od pomoci na úrovni juniorského účetního přes funkci hlavního účetního až po různé úkony související s kontrolní agendou. Služby ale přizpůsobujeme specifickým potřebám každého našeho klienta.

Financial Resources Outsourcing: Kdo jsme a jak vám můžeme pomoci?

Jsme tým více než 100 účetních, mzdových a daňových specialistů se zkušenostmi s projektovým řízením i různými ERP podnikovými systémy, jako je SAP, BDH, Helios, Oracle a více než 35 dalších. Pokud vám chybí kvalifikovaní zaměstnanci zajišťující agendu v oblasti účetnictví, mezd, financí, řízení projektů nebo lidských zdrojů, ozvěte se nám a společně najdeme efektivní řešení přímo vaší firmě na míru.

Vše podstatné o nás, včetně kontaktů, najdete na našem webu.

V jakých případech se firmám vaše služby vlastně vyplatí?

Když se společnosti začnou potýkat s problémy s nedostatkem zaměstnanců, ať už z důvodu odchodu zaměstnanců na mateřskou či rodičovskou dovolenou, nebo v důsledku nedostatku kvalifikovaných odborníků na pracovním trhu, může být outsourcing určitých služeb strategickým krokem, který zmírní pracovní zátěž stávajících zaměstnanců a zajistí kontinuitu. V takových situacích je klíčové, aby manažeři posoudili závažnost problému a určili, zda postačí pouze dočasná podpora v období sezonních špiček, nebo zda je nutná komplexnější pomoc. Společnostem, které jsou přetížené nebo procházejí transformací, může přinést externí podpora nejen odborné znalosti a praktickou pomoc, ale také cennou úlevu a psychickou pohodu zaměstnanců.

Jak mají firmy postupovat, když začnou mít problém s nedostatkem zaměstnanců a rozhodují se, zda některé služby outsourcovat? Co bys jim doporučil?

Doporučujeme promluvit si s jejich lidmi a týmy. V zásadě je naším klíčovým doporučením, aby společnosti proaktivně jednaly s firmami, jako je ta naše, a to dříve, než problém eskaluje. Pokud zahájíme diskuse v předstihu, máme dostatek času přizpůsobit řešení klientovi na míru, naplánovat rozložení pracovní zátěže a zajistit optimální podmínky spolupráce.

quote icon

Je pro nás důležité zajistit, aby naši zaměstnanci poskytovali náležité služby, které odpovídají úrovni kvality společnosti Deloitte. Za tím účelem jsme nastavili postup kontroly kvality, kdy se ujišťujeme, že je vše v pořádku.

Na co se vás klienti nejčastěji ptají, než se rozhodnou pro outsourcing určitých služeb? Jaké jsou jejich obavy a jak na ně odpovídáte?

Než se klienti rozhodnou outsourcovat určité služby, obvykle se zeptají na několik klíčových otázek, aby zajistili hladký přechod a efektivní spolupráci. Zaprvé se často ptají na naše relevantní zkušenosti v dané oblasti a s příslušnými systémy a také na naši znalost požadovaných jazyků. V tomto ohledu vždy zdůrazňujeme naše rozsáhlé odborné znalosti, předkládáme příklady podobných projektů, které máme již na kontě, a ujišťujeme klienty o naší schopnosti poskytovat vysoce kvalitní výsledky přizpůsobené jejich specifickým potřebám. Za druhé, klienti často vyjadřují obavy ohledně procesu předávání znalostí, zejména pokud je tento proces nutný pro zajištění kontinuity a bezproblémového provozu jejich finančního oddělení. Abychom tyto obavy rozptýlili, představujeme jim naše robustní procesy a osvědčené postupy předávání znalostí a podrobně vysvětlujeme naše metodologie a přístup k řešení jedinečných požadavků každého klienta.

Jaké vidíš klíčové trendy v oblasti outsourcingu finančních služeb? Co podle tebe přinese nejbližší budoucnost?

V oblasti outsourcingu finančních služeb pozorujeme rostoucí poptávku po sofistikovanějších finančních dovednostech, zejména v oblastech, jako je příprava reportů, systémová integrace či využití špičkových technologií. Kromě toho vnímáme trend směřující k hlubšímu pochopení obchodní dynamiky nad rámec pouhé numerické analýzy, s důrazem na důležitost strategického náhledu a holistického rozhodování. Klienti navíc stále častěji hledají alternativní řešení, jak zefektivnit své finanční procesy a optimalizovat alokaci zdrojů. To znamená, že využívají outsourcingové služby nejen kvůli nákladové efektivitě, ale také kvůli strategické výhodě, kdy se můžou soustředit na klíčové kompetence a podle potřeby outsourcovat specializované odborné znalosti a zdroje.

quote icon

V oblasti outsourcingu finančních služeb pozorujeme rostoucí poptávku po sofistikovanějších finančních dovednostech, zejména v oblastech, jako je příprava reportů, systémová integrace či využití špičkových technologií.

Deloitte nabízí pro zpracování mzdové, daňové či HR agendy některé automatizované nástroje. Využíváte je i při práci pro klienta?

Společnost Deloitte skutečně nabízí sadu automatizovaných nástrojů navržených pro zefektivnění účetních, daňových a mzdových procesů. Při práci na projektech v rámci outsourcingu finančních zdrojů však obvykle využíváme stávající software klienta. V praxi se setkáváme s případy, kdy členové našeho týmu prokazují hlubší znalosti klientova softwaru, což nám umožňuje u klienta optimalizovat procesy a zvýšit efektivitu. Pokud však najdeme příležitost, kde by využití našich nástrojů mohlo dále zvýšit efektivitu na straně klienta, proaktivně nabízíme naše řešení jako součást našich služeb.

Máte za sebou nějaký zajímavý projekt, o kterém by ses chtěl zmínit?

Každý projekt, který realizujeme, představuje vlastní jedinečné výzvy a příležitosti, takže je obtížné vybrat jeden konkrétní příklad. Ale třeba práce v rozmanitých multikulturních prostředích je obzvláště fascinující, protože vyžaduje přizpůsobení našeho přístupu tak, aby vyhovoval všem zúčastněným stranám. Jednou z nezapomenutelných zkušeností pak byla zakázka, kde jsme vystupovali jako prostředníci mezi naším klientem – finančním oddělením – a IT částí implementačního týmu ERP ze stejné firmy. Navzdory ujištění IT týmu, že systém funguje správně, opak byl pravdou. A tak náš tým technicky zdatných profesionálů dohodl s IT týmem nezbytné úpravy, prokázal proveditelnost těchto úprav a zajistil úspěšné vyřešení daného problému, který byl pro finanční pracovníky klienta opravdu náročný.

Prozraď nám na závěr, co tě na práci v týmu FRO nejvíce baví?

Na práci v týmu FRO mě nejvíce baví energický týmový duch, který prostupuje každé naše úsilí. Je opravdu povzbuzující spolupracovat s nadšenými lidmi, které nejen baví jejich práce, ale kteří také v rámci své profese aktivně hledají příležitosti k růstu. Být svědkem toho, jak se mým kolegům daří profesionálně i osobně růst, přináší pocit naplnění, kterému se těžko něco vyrovná. Navíc mě nesmírně těší vidět spokojenost klientů s výsledky našeho společného úsilí. Vědomí, že naše pečlivá práce přinesla hmatatelný posun v jejich operacích, a vidět jejich ocenění – to vše nás motivuje neustále překonávat očekávání.

Kromě toho je úroveň spolupráce v rámci Deloitte výjimečná. Úzká spolupráce s různými odděleními nám umožňuje využívat nejrůznější odborné znalosti a perspektivy, obohacovat naše řešení a podporovat inovace. Tato mimořádná spolupráce posiluje pocit jednoty v rámci společnosti, díky čemuž je každý úspěch kolektivním triumfem.

Outsourcing

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right