Daně 

Harmonogram příjmu žádostí do nových podzimních výzev OP PIK [březen 2021]

Níže v tabulce uvádíme aktuální harmonogram výzev, které již jsou či budou vyhlášeny, a to včetně stručného popisu zaměření a termínů stanovených pro příjem žádostí o podporu v jednotlivých výzvách.

OP PIK Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right