Daně 

Harmonogram příjmu žádostí do nových podzimních výzev OP PIK [listopad 2020]

V tabulce uvádíme aktuální harmonogram výzev, které již jsou či budou vyhlášeny, a to včetně stručného popisu zaměření a termínů stanovených pro příjem žádostí o podporu v jednotlivých výzvách.

Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj