Daně 

Harmonogram příjmu žádostí do nových podzimních výzev OP PIK [říjen 2020]

Přinášíme přehled dalších dotačních výzev, a to včetně stručného popisu zaměření a termínů stanovených pro příjem žádostí o podporu v jednotlivých výzvách.

OP PIK Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj