Daně 

Harmonogram příjmu žádostí do nových podzimních výzev OP PIK

Přinášíme vám nejdůležitější informace o dalších výzvách, jejichž vyhlášení je plánováno na konec léta či během podzimu letošního roku. V tabulce níže proto uvádíme aktuální harmonogram, včetně stručného popisu zaměření a termínů stanovených pro příjem žádostí o podporu v jednotlivých výzvách.

OP PIK Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj