Deloitte živě 

HDP ve 3. čtvrtletí: Měkké přistání

Po loňském sprintu je letošní rok ve znamení zpomalení na dlouhodobě udržitelné tempo růstu. Hrubý domácí produkt se ve 3. čtvrtletí zvýšil o 0,6 procenta ve srovnání s minulým čtvrtletím, respektive 2,4 procenta v meziročním srovnání. K vyššímu HDP přispěly zejména spotřeba a investice z pohledu užití, respektive obchod a průmysl z pohledu tvorby HDP.

Spotřební výdaje vlády zrychlily tempo růstu na 5,3 procenta a opět se chovají procyklicky, ačkoli by fiskální politika měla působit přesně opačně. Navíc by bylo vhodnější, kdyby se větší pozornosti dostalo veřejným investicím než spotřebním výdajům.

Spotřeba domácností meziročně stoupla o 3,1 procenta. Důvěru domácností potvrzuje skutečnost, že nejrychleji rostly výdaje na zboží dlouhodobé spotřeby. Vyšší útraty podporuje velmi nízká nezaměstnanost, rychle rostoucí mzdy a klesající míra úspor.

Firemní investice meziročně stouply o 9,3 procenta. Nejvíce firmy investovaly do staveb a dopravních prostředků. K vyšší investiční aktivitě přispívají dobré hospodářské výsledky firem a nízké úrokové sazby.

Příspěvek čistého exportu k meziročnímu růstu HDP je podle očekávání záporný (-1,0procentní bod). Důvodem je rychleji rostoucí dovoz (+6,2 procenta) než vývoz (+4,5 procenta). Zatímco dynamika zahraniční poptávky pomalu chladne, domácí poptávka jede na plné obrátky.

Výpočet mezery výstupu ukazuje, že česká ekonomika je nyní zhruba jedno procento nad svým potenciálem. Z toho pramení tlaky na růst mezd a při poklesu ziskových marží se to bude stále více přenášet také do cen.

Ve srovnání s ostatními středoevropskými zeměmi je růst české ekonomiky relativně pomalý. Premiantem je nyní Polsko, kde se HDP ve 3. čtvrtletí meziročně zvýšil o 5,7 procenta. Nicméně ve srovnání s eurozónou je růst české ekonomiky stále o něco rychlejší. Díky tomu pokračuje konvergence životní úrovně v ČR k úrovni vyspělejších zemí. HDP na obyvatele podle parity kupní síly se zvýšil na 90 procent průměru EU.

Za celý letošní rok počítáme s růstem HDP o 2,9 procenta. Příští rok by měl přinést další zpomalení růstu soudě podle prognóz pro naše hlavní obchodní partnery. Náš odhad počítá s růstem HDP v ČR v roce 2019 o 2,4 procenta.

HDP Komentáře Davida Marka

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right