Deloitte živě 

HDP ve 3. čtvrtletí: Měkké přistání

Po loňském sprintu je letošní rok ve znamení zpomalení na dlouhodobě udržitelné tempo růstu. Hrubý domácí produkt se ve 3. čtvrtletí zvýšil o 0,6 procenta ve srovnání s minulým čtvrtletím, respektive 2,4 procenta v meziročním srovnání. K vyššímu HDP přispěly zejména spotřeba a investice z pohledu užití, respektive obchod a průmysl z pohledu tvorby HDP.

Spotřební výdaje vlády zrychlily tempo růstu na 5,3 procenta a opět se chovají procyklicky, ačkoli by fiskální politika měla působit přesně opačně. Navíc by bylo vhodnější, kdyby se větší pozornosti dostalo veřejným investicím než spotřebním výdajům.

Spotřeba domácností meziročně stoupla o 3,1 procenta. Důvěru domácností potvrzuje skutečnost, že nejrychleji rostly výdaje na zboží dlouhodobé spotřeby. Vyšší útraty podporuje velmi nízká nezaměstnanost, rychle rostoucí mzdy a klesající míra úspor.

Firemní investice meziročně stouply o 9,3 procenta. Nejvíce firmy investovaly do staveb a dopravních prostředků. K vyšší investiční aktivitě přispívají dobré hospodářské výsledky firem a nízké úrokové sazby.

Příspěvek čistého exportu k meziročnímu růstu HDP je podle očekávání záporný (-1,0procentní bod). Důvodem je rychleji rostoucí dovoz (+6,2 procenta) než vývoz (+4,5 procenta). Zatímco dynamika zahraniční poptávky pomalu chladne, domácí poptávka jede na plné obrátky.

Výpočet mezery výstupu ukazuje, že česká ekonomika je nyní zhruba jedno procento nad svým potenciálem. Z toho pramení tlaky na růst mezd a při poklesu ziskových marží se to bude stále více přenášet také do cen.

Ve srovnání s ostatními středoevropskými zeměmi je růst české ekonomiky relativně pomalý. Premiantem je nyní Polsko, kde se HDP ve 3. čtvrtletí meziročně zvýšil o 5,7 procenta. Nicméně ve srovnání s eurozónou je růst české ekonomiky stále o něco rychlejší. Díky tomu pokračuje konvergence životní úrovně v ČR k úrovni vyspělejších zemí. HDP na obyvatele podle parity kupní síly se zvýšil na 90 procent průměru EU.

Za celý letošní rok počítáme s růstem HDP o 2,9 procenta. Příští rok by měl přinést další zpomalení růstu soudě podle prognóz pro naše hlavní obchodní partnery. Náš odhad počítá s růstem HDP v ČR v roce 2019 o 2,4 procenta.

Spotřební výdaje Firemní investice Export HDP Spotřeba domácností Komentáře Davida Marka
Deloitte živě 

SFTR – poslední krok k transparentnosti transakcí s cennými papíry (nový reporting nad rámec MIFID II, MIFIR a EMIR)

V reakci na finanční krizi v roce 2008 věnovali (nejen) evropští regulátoři mnoho úsilí na snížení systemického rizika a posílení finanční stability. Za svůj hlavní cíl si vytyčili vnést více světla do oblasti stínového bankovnictví a zvýšit transparentnost fungování finančních trhů jako takových i vůči klientům. 

17. 4. 2019
Deloitte živě 

Měření skutečného dopadu podnikání

Je všeobecně známo, že úspěch společnosti nelze měřit jen podle zisku a výnosů. Každý podnik zanechává důležitou stopu v ekonomice, společnosti a prostředí, kde rozvíjí své iniciativy. Dle studie mezi manažery projektů společenské odpovědnosti z roku 2015 požaduje většina finančních ředitelů zveřejňování nefinančních výsledků a věnují se pozorněji skutečnému dopadu každého podnikatelského provozu. Uvědomují si totiž, jakou odpovědnost vůči společnosti jejich firma má. Průzkumy mezi mileniály naznačují, že podle většiny mladých lidí je právě teď ideální doba k tomu, aby se podnikatelé ukázali jako tvůrci změn k lepšímu. 

16. 4. 2019
Deloitte živě 

Startupy jsou jako ti největší super hrdinové. Ještě lepší než Tony Stark a Hulk dohromady, zaznělo na SWCS

Startup World Cup & Summit (SWCS) navštívilo ve středu 10. dubna v pražském Kongresovém centru přes 1100 účastníků. Ti si kromě regionálního a evropského finále vyslechli celou řadu světových CEO, byznysmenů, zakladatelů startupů nebo investorů. Největší ohlas mezi účastníky SWCS měli šéf aplikace Strava James Quarles a generální ředitel české antivirové společnosti Avast Vincent Steckler. Quarles i Steckler plnému sálu prezentovali nejenom své úspěchy, ale i nezdary. Protože je v pořádku dělat chyby, a když je neděláte, nesnažíte se dost. 

15. 4. 2019