Deloitte živě 

HDP ve 3. čtvrtletí: Měkké přistání

Po loňském sprintu je letošní rok ve znamení zpomalení na dlouhodobě udržitelné tempo růstu. Hrubý domácí produkt se ve 3. čtvrtletí zvýšil o 0,6 procenta ve srovnání s minulým čtvrtletím, respektive 2,4 procenta v meziročním srovnání. K vyššímu HDP přispěly zejména spotřeba a investice z pohledu užití, respektive obchod a průmysl z pohledu tvorby HDP.

Spotřební výdaje vlády zrychlily tempo růstu na 5,3 procenta a opět se chovají procyklicky, ačkoli by fiskální politika měla působit přesně opačně. Navíc by bylo vhodnější, kdyby se větší pozornosti dostalo veřejným investicím než spotřebním výdajům.

Spotřeba domácností meziročně stoupla o 3,1 procenta. Důvěru domácností potvrzuje skutečnost, že nejrychleji rostly výdaje na zboží dlouhodobé spotřeby. Vyšší útraty podporuje velmi nízká nezaměstnanost, rychle rostoucí mzdy a klesající míra úspor.

Firemní investice meziročně stouply o 9,3 procenta. Nejvíce firmy investovaly do staveb a dopravních prostředků. K vyšší investiční aktivitě přispívají dobré hospodářské výsledky firem a nízké úrokové sazby.

Příspěvek čistého exportu k meziročnímu růstu HDP je podle očekávání záporný (-1,0procentní bod). Důvodem je rychleji rostoucí dovoz (+6,2 procenta) než vývoz (+4,5 procenta). Zatímco dynamika zahraniční poptávky pomalu chladne, domácí poptávka jede na plné obrátky.

Výpočet mezery výstupu ukazuje, že česká ekonomika je nyní zhruba jedno procento nad svým potenciálem. Z toho pramení tlaky na růst mezd a při poklesu ziskových marží se to bude stále více přenášet také do cen.

Ve srovnání s ostatními středoevropskými zeměmi je růst české ekonomiky relativně pomalý. Premiantem je nyní Polsko, kde se HDP ve 3. čtvrtletí meziročně zvýšil o 5,7 procenta. Nicméně ve srovnání s eurozónou je růst české ekonomiky stále o něco rychlejší. Díky tomu pokračuje konvergence životní úrovně v ČR k úrovni vyspělejších zemí. HDP na obyvatele podle parity kupní síly se zvýšil na 90 procent průměru EU.

Za celý letošní rok počítáme s růstem HDP o 2,9 procenta. Příští rok by měl přinést další zpomalení růstu soudě podle prognóz pro naše hlavní obchodní partnery. Náš odhad počítá s růstem HDP v ČR v roce 2019 o 2,4 procenta.

Spotřební výdaje Firemní investice Export HDP Spotřeba domácností Komentáře Davida Marka
Deloitte živě 

Mezinárodní normy ISO zdaleka nejsou jen o tom, že získáte papír

Za svou více než patnáctiletou praxi v oboru ISO norem jsem se mnohokrát setkala s názorem, že certifikáty jsou jenom o tom „mít papír, kterým se prokážu“. Tyto „ústrky“ si však mezinárodní normy ISO rozhodně nezaslouží, protože se jedná o standardy, které pomáhají nastavit procesy dynamickým a fungujícím způsobem. A pokud se k jejich implementaci přistoupí tzv. s otevřenou hlavou a ne pouze formalisticky, můžete vytvořit skutečně praktické fungující manažerské systémy, které vás jako firmu neustále posouvají dál a umožňují vám stálé zlepšování vašich procesů. ISO standardy vám totiž vytvoří jen jakýsi rámec, ale jak si vše nastavíte, záleží pouze na vás. A to je to, co mě na této problematice nejvíc baví - ta možnost, přizpůsobit formální rámec opravdovým individuálním požadavkům firmy. 

16. 8. 2019
Deloitte živě 

Začátek konce doby plastové: jaké produkty a obaly to mají kvůli nové legislativě sečtené?

Všichni už nějakou dobu v médiích a na sociálních sítích slýcháme o obrovském znečištění moří plasty. V červnu tohoto roku byla přijata směrnice Evropské unie o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí, která na plastový problém reaguje. Je to však jen jeden z dílů skládanky zvané oběhové hospodářství (neboli cirkulární ekonomika). Pod tímto pojmem si můžeme v kostce představit způsob životního cyklu výrobků, který má za cíl zachovat v co největší možné míře hodnotu výrobků, materiálů a zdrojů a minimalizovat tak vznik odpadu. 

14. 8. 2019