Právo  Deloitte živě 

Hlasování v anketě Zákon roku 2021 je v plném proudu

Již potřinácté mohou zájemci z řad odborné veřejnosti hlasovat pro zákon, který měl podle jejich názoru v loňském roce nejpozitivnější dopad na stabilizaci podnikatelské prostředí v ČR. V letošním ročníku vybrala nominační rada pět legislativních počinů, pro něž je možné hlasovat do 11. dubna 2022. Vyhlášení výsledků se uskuteční 20. dubna.

Anketu Zákon roku organizuje Deloitte společně se svou advokátní kanceláří Deloitte Legal. Záštitu převzaly Hospodářská komora ČR, Česká advokátní komora a Komora daňových poradců ČR. „Už třináct let organizujeme se společenskými i podnikatelskými partnery Zákon roku, abychom podněcovali systémové zapojení podnikatelů do tvorby regulace a celkové kultivace podnikatelského prostředí. Pokud má něco fungovat, musí být na tom shoda kritické části komunity. Shodu na tom, jaká regulace může být dobrá a proč, vytváříme opakovaným předkládáním příkladů čerstvé regulace k diskusi a sjednocováním pohledů napříč českou podnikatelskou komunitou,“ vysvětluje Tomáš Babáček předseda nominační rady a partner Deloitte Legal.

Představme si blíže pět nominovaných zákonů:

1. Předvídatelnost práva – zveřejňování rozsudků nižších soudů (část novely zákona o soudech a soudcích)

„Tento krátký paragraf může způsobit revoluci v pozitivním slova smyslu. Zveřejňování všech rozsudků v jedné přehledné databázi je předpokladem pro předvídatelnost a sjednocování práva,“ říká k části zákona, díky níž budou rozhodnutí okresních, krajských i vrchních soudů nově zveřejňována ve veřejně přístupné on‑line databázi, Štěpán Holub, partner advokátní kanceláře Holubová advokáti.

2. Rekodifikace stavebního práva (nový stavební zákon)

„Nový stavební zákon by měl být z našeho pohledu velkým posunem vpřed, a přestože i my k němu měli některé výhrady, podporovali jsme jeho přijetí. Jeho nominaci rozumíme jako ocenění důležitosti a potřebnosti zásadní a komplexní změny komplikovaných povolovacích procesů. Jde vlastně i o vyjádření podpory těmto nutným změnám,“ komentuje František Chaloupecký, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, novou úpravu stavebního zákona, která má zásadně zjednodušit a urychlit povolování staveb.

3. Milostivé léto (část novely exekučního řádu)

„Přínos milostivého léta spatřuji především v tom, že alespoň dílčím způsobem řeší dlouhodobý a palčivý společenský problém, totiž velké množství lidí v tzv. dluhové pasti. Tito lidé často přežívají v šedé zóně ekonomiky, nejsou motivováni hledat standardní zaměstnání s oficiálním, zdaněným příjmem ani dosahovat vyšších výdělků. Návrat alespoň části dlužníků do legální ekonomiky je žádoucí. Uleví se také zaměstnavatelům, které zatěžuje agenda spojená se srážkami z mezd,“ popisuje Monika Čírtková z AK JUDr. Monika Čírtková pozitivní dopady akce Milostivé léto, kdy mohly osoby, které uvízly v dluhové pasti, v tříměsíčním období uhradit své dluhy vůči státu bez úroků z prodlení a jiného příslušenství.

4. Katalog udržitelných ekonomických činností (technická kritéria udržitelnosti)

„Taxonomie vnáší transparentnost do posuzování, které hospodářské činnosti jsou na základě aktuálních vědeckých poznatků udržitelné, v tomto případě z hlediska zmírňování změny podnebí a adaptace na ni. Vytváří tak cenný nástroj zabraňující nepodloženým ‚zeleným‘ tvrzením a usnadňující firmám řídit klimatická rizika a přesměrovávat finance od neudržitelných projektů do projektů skutečně udržitelných,“ zdůvodňuje nominační rada své rozhodnutí, proč je právě tento zákon z dílny Evropské komise jedním z nominovaných předpisů.

5. Digitalizace notářské činnosti (novela notářského řádu)

Co přináší nový zákon o digitalizaci notářské činnosti? Notářské zápisy například o valných hromadách sepsané prostřednictvím videokonferencí, zakládání s. r. o. online, usnadnění získávání apostil, ověřování elektronických podpisů, webový portál umožňující okamžitě se spojit s jakýmkoli disponibilním notářem. „Každý další příspěvek k elektronizaci je samozřejmě krok správným směrem. Zákonodárce přitom ale nesmí zapomenout na zachování práva občanů komunikovat vedle toho i tradičním způsobem ‚offline‘, tedy poštou nebo osobně,“ upozorňuje Štěpán Holub, partner advokátní kanceláře Holubová advokáti.

Který z těchto legislativních počinů je podle vás zákonem roku? Hlasujte v anketě na webových stránkách Zákona roku!

Letošní téma – regulace nemovitostí

Zákon roku však není jen o anketě. Každoročně také otevírá vybrané legislativní téma, s nímž chce širší veřejnost prostřednictvím diskusí, webinářů, online workshopů a dalších doprovodných akcí v průběhu roku blíže seznámit. Letošním tématem je regulace nemovitostí. „Po budoucnosti regulace, digitální regulaci a environmentální regulaci chceme letos veřejnosti přiblížit a diskutovat regulaci nemovitostí, která je pro dobré fungování společnosti potřeba,“ říká Tomáš Babáček.

dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right