Deloitte živě 

Inventura pomocí dronu nebo počítání houfnic. I taková může být práce auditora

Že inventury nejsou jen o stereotypním počítání položek, o tom ví své nejeden auditor. Měřit objemy mnohatunových hald sypkého materiálu nebo chemikálií proudících v rozsáhlém potrubním systému, to už je ale jiná káva. I s tím si však dobrý „finanční detektiv“ musí umět poradit. S čím dalším se může v praxi setkat a jaká místa při tom může navštívit? O své pestré zážitky a zkušenosti ze zajímavých či nezvyklých inventur se podělili naši auditoři z Deloitte.

Kde inventura probíhala? Ve společnosti, která se zabývá výrobou železa a jeho dalším zpracováním na ocelářské produkty.

„Inventura se týkala počítání sypkých materiálů (železná ruda, vysokopecní vsázka, struskotvorné přísady). Jednalo se o stovky tun materiálů, které nelze spočítat klasickým vážením, ale jedině spočítáním objemu dané haldy a následným vynásobením měrnou hmotností, která se odvozuje podle jejího složení.

Jak toto měření probíhalo v praxi? Objem haldy se počítal dvěma způsoby. První spočíval v ručním měření s laserovým měřidlem, kterým se změřily rozměry základen haldy, a její výška se pak odhadovala vůči okolním bodům. Tyto rozměry jsme pak vložili do tabulky, čímž jsme zjistili objem haldy. Druhou metodou bylo použití dronu, který vzlétnul do výšky cca 30 metrů a začal pořizovat série fotografií po předem nastavené trase. Takto získaná data byla následně vložena do výkonného počítače se softwarem, který pomocí referenčních bodů, pomocných fotografií a různých algoritmů vytvořil výškovou a vzdálenostní mapu celé oblasti. Díky tomu pak bylo opět možné relativně přesně určit objem každé haldy.

Obě uvedené metody přinesly velmi srovnatelné výsledky (v rámci malých jednotek procent rozdílů mezi nimi) a sloužily jako vzájemná kontrola.

Jakožto příležitostný pilot dronu jsem si z této inventury odnesl, že běžný dron lze využít i k něčemu jinému, než je například pouhé natáčení videí. Ukázalo se však také, že tato technologie klasické „ruční“ měření ještě nějakou dobu nenahradí – i velmi výkonný počítač s několika speciálními grafickými kartami totiž zpracovával zadání 11 hodin, přičemž se jednalo o data z měření jen zlomku všech přítomných hald. Použití dronu na všechny z nich by proto bylo časově velmi náročné.“

Co obnáší práce auditora? To je častá práce s čísly a hodně logického myšlení. Potřeba je také vytrvalost a smysl pro detail a týmovou práci. Zaručena je však absence nudy a stereotypu. Zní to jako práce přímo pro vás? Kariéra v auditu začíná na jsmedeloitte.cz.

Kde inventura probíhala? U společnosti, která je výrobcem produktů organické chemie. Stojí uprostřed výrobního procesu – na počátku je nákup benzenu, z toho se následně vyrábí anilin, který je pak přepravován speciálními vlaky do dalších závodů. Anilin se používá při výrobě barviv, léčiv, plastů a gumárenských chemikálií.

„Jelikož se v rámci závodu pracuje s toxickými látkami, klade společnost velký důraz na bezpečnost. Proto inventuře předcházelo asi hodinové školení BOZP zahrnující všechny možné scénáře úniků plynů a toxických látek, jejich rozpoznání, představení nouzových kontaktů, způsobů hlášení nehod apod. A také dechová zkouška na alkohol.

Naším úkolem bylo ověření stavů zásob chemických látek. Na rozdíl od jiných společností, kde je často možné stav ‚zmrazit‘ a všechny položky během inventury reálně vidět, se nám v tomto případě vše měnilo pod rukama. Například barely s chemikáliemi jsme tedy spočítali standardně. Část chemikálií se však vyskytuje v rozsáhlém potrubním systému, takže je – vzhledem k provozu a bezpečnostním normám – není možné někam dočasně odčerpat a následně změřit či spočítat. Proto jsme využívali jiných metod ověření: opisy z různých měřidel a přístrojů ve velíně společnosti, kamerové přenosy, odhady a podobně. Důležité bylo často zaznamenat i přesný čas opisu stavu dané látky, abychom byli schopni co nejpřesněji zachytit aktuální moment a stav dopočítat.

V rámci této inventury jsem si ověřil, že společnosti tohoto typu si opravdu zakládají na maximální bezpečnosti v areálu. Školitel BOZP byl velmi důsledný a zmínil vlastně všechny možné ‚katastrofické scénáře‘. Určitě zajímavou zkušeností byla i návštěva jednotlivých řídících a monitorovacích center, kde jsme se mohli seznámit s technikou a s tím, jak probíhá měření veličin a stavů v reálném čase.“

Je zřejmé, že v roli auditora se člověk dostane na velmi neobvyklá místa. Kromě zážitků přináší však práce „finančního detektiva“ i řadu poznatků o tom, jak funguje samotný byznys. Pokud chcete i vy poodhalit principy fungování firem z nejrůznějších oborů, začněte svou kariéru v auditu na jsmedeloitte.cz.

Kde inventura probíhala? Ve zbrojařských firmách, které se věnují různé armádní technice – v jednom případě se jednalo o zakázkovou výrobu obrněných aut, ve druhém pak o repasování armádní techniky a výrobu zbraňových systémů.

„Pestrost práce auditora spočívá mimo jiné v tom, že se dostane do míst, která by normálně nenavštívil, a seznamuje se s procesy, které jsou lidem mimo obor často velkou neznámou. Já se ve své práci zaměřuji na audit společností z nejrůznějších oblastí, jedněmi z těch nejzajímavějších jsou však zmíněné firmy zabývající se armádní technikou.

Když opomineme například různé vojenské přehlídky, velká obrněná auta běžný civilista moc často naživo nevídá. A proto návštěva ve firmě, která se výrobou těchto železných kolosů zabývá a kde jste jimi doslova obklopeni, je skutečně neobvyklým zážitkem. Naším úkolem bylo v rámci této inventury počítat jednotlivé kusy již hotových vozidel a materiál k jejich výrobě.

V jiné zbrojařské firmě jsem se však setkal s něčím ještě méně obvyklým – zbraňovými systémy. Firma, ve které jsme prováděli inventuru, se věnovala výrobě armádní techniky, jako jsou raketomety, samohybné houfnice, tanky a další bojová vozidla a zbraně, které známe hlavně z válečných filmů. V rámci této návštěvy jsem tedy nejen viděl ohromný sortiment armádní techniky, ale také jsem se seznámil s výrobou těchto netradičních produktů od začátku do konce.“

Inventura Kariéra v Deloitte Kariéra v auditu

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right