Daně 

Investiční pobídky a jejich konec pro zpracovatelský průmysl?

Plánujete v blízké době investice do výroby? Pak je vhodné zvážit, zda nyní podat žádost o investiční pobídku. Ve středu 24. 7. 2019 Senát schválil vládní návrh novely zákona o investičních pobídkách.

Účinnost novely zákona lze očekávat pravděpodobně od října 2019. Pro žádosti podané před účinností novely zákona o investičních pobídkách budou platit stávající podmínky.

Investiční pobídky budou mít nová pravidla

Novelizací zákona o investičních pobídkách se očekává omezení investičních pobídek mimo postižené regiony s vyšší nezaměstnaností. Podpora bude směřovat především do projektů s vyšší přidanou hodnotou (projekty s podmínkou vysokého podílu zaměstnanců s nadprůměrnou mzdou, vysokoškolským vzděláním a spoluprací s vysokými školami, výzkumnými organizacemi, případně investicemi do projektů výzkumu a vývoje).

Novinka: Bude nutný souhlas vlády

Důležitou novinkou v systému přidělování pobídek je podmínka souhlasu vlády u všech žádostí o investiční pobídku s ohledem na přínos investice pro region. Pozitivní změnou je zrušení podmínky tvorby pracovních míst u investic do výroby a snížení limitů všeobecných podmínek na polovinu pro malé a střední podniky. Intenzivnější podpory se dočkají technologická centra a centra strategických služeb, a to formou hmotné podpory pracovních míst ve všech regionech nebo snížením limitů nových pracovních míst pro strategické akce.

Článek je součástí zpravodaje dReport – srpen  2019, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

Dotace a investiční pobídky Investiční pobídky dReport zpravodaj
Daně 

Firmy a dotace: Nestačí jen vyplnit formulář, každý projekt a žádost vyžadují specifickou péči, říká manažer z poradenského týmu pro granty a pobídky

Události z první poloviny roku 2020 znamenaly pro mnoho firem velmi významný, převážně negativní zásah do jejich fungování, a o to více se jejich pozornost začala ubírat směrem k veřejným zdrojům. Stát totiž podnikatelům dlouhodobě nabízí celou řadu nejrůznějších druhů finanční podpory na jejich výzkum, vývoj či investice. Získat ale dotaci či slevu na dani není otázka jednoho formuláře. Své o tom ví Martin Schulz, manažer z daňového oddělení Deloitte, který se se svým týmem zaměřuje na oblast grantů a odpočtů, a který podnikatelům se získáváním zmíněných příspěvků z veřejných zdrojů pomáhá. 

2. 7. 2020
Daně 

Aktuální vývoj legislativního procesu zákona o daních z příjmů

Legislativní proces na poli zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“) je velmi překotný, jeho vývoj je obtížně predikovatelný a navíc jsou jednotlivé změny fragmentované do mnoha „balíčků“, což monitoring plánových změn značně komplikuje. Proto jsme z aktuálních návrhů vybrali ty nejdůležitější a níže shrnujeme jejich legislativní vývoj. 

24. 6. 2020