Daně 

Investiční pobídky a jejich konec pro zpracovatelský průmysl?

Plánujete v blízké době investice do výroby? Pak je vhodné zvážit, zda nyní podat žádost o investiční pobídku. Ve středu 24. 7. 2019 Senát schválil vládní návrh novely zákona o investičních pobídkách.

Účinnost novely zákona lze očekávat pravděpodobně od října 2019. Pro žádosti podané před účinností novely zákona o investičních pobídkách budou platit stávající podmínky.

Investiční pobídky budou mít nová pravidla

Novelizací zákona o investičních pobídkách se očekává omezení investičních pobídek mimo postižené regiony s vyšší nezaměstnaností. Podpora bude směřovat především do projektů s vyšší přidanou hodnotou (projekty s podmínkou vysokého podílu zaměstnanců s nadprůměrnou mzdou, vysokoškolským vzděláním a spoluprací s vysokými školami, výzkumnými organizacemi, případně investicemi do projektů výzkumu a vývoje).

Novinka: Bude nutný souhlas vlády

Důležitou novinkou v systému přidělování pobídek je podmínka souhlasu vlády u všech žádostí o investiční pobídku s ohledem na přínos investice pro region. Pozitivní změnou je zrušení podmínky tvorby pracovních míst u investic do výroby a snížení limitů všeobecných podmínek na polovinu pro malé a střední podniky. Intenzivnější podpory se dočkají technologická centra a centra strategických služeb, a to formou hmotné podpory pracovních míst ve všech regionech nebo snížením limitů nových pracovních míst pro strategické akce.

Článek je součástí zpravodaje dReport – srpen  2019, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

Dotace a investiční pobídky Investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right