Daně 

Investiční pobídky a jejich konec pro zpracovatelský průmysl?

Plánujete v blízké době investice do výroby? Pak je vhodné zvážit, zda nyní podat žádost o investiční pobídku. Ve středu 24. 7. 2019 Senát schválil vládní návrh novely zákona o investičních pobídkách.

Účinnost novely zákona lze očekávat pravděpodobně od října 2019. Pro žádosti podané před účinností novely zákona o investičních pobídkách budou platit stávající podmínky.

Investiční pobídky budou mít nová pravidla

Novelizací zákona o investičních pobídkách se očekává omezení investičních pobídek mimo postižené regiony s vyšší nezaměstnaností. Podpora bude směřovat především do projektů s vyšší přidanou hodnotou (projekty s podmínkou vysokého podílu zaměstnanců s nadprůměrnou mzdou, vysokoškolským vzděláním a spoluprací s vysokými školami, výzkumnými organizacemi, případně investicemi do projektů výzkumu a vývoje).

Novinka: Bude nutný souhlas vlády

Důležitou novinkou v systému přidělování pobídek je podmínka souhlasu vlády u všech žádostí o investiční pobídku s ohledem na přínos investice pro region. Pozitivní změnou je zrušení podmínky tvorby pracovních míst u investic do výroby a snížení limitů všeobecných podmínek na polovinu pro malé a střední podniky. Intenzivnější podpory se dočkají technologická centra a centra strategických služeb, a to formou hmotné podpory pracovních míst ve všech regionech nebo snížením limitů nových pracovních míst pro strategické akce.

Omezení investičních pobídek Zpracovatelský průmysl Novela zákona o investičních pobídkách Dotace a investiční pobídky Investiční pobídky
Technologie  Daně 

Podpora modernizace a automatizace výroby v oblasti Průmyslu 4.0

Plánujete modernizovat a automatizovat výrobu či zavádět nové procesy řízení podnikatelských aktivit? Jsou s těmito plány spojené investice finančních prostředků do výrobních či souvisejících technologií nebo do informačních systémů a jiného SW/HW vybavení? Pokud ano, pak vás bude určitě zajímat, že Agentura pro podnikání a inovace (API) spustila 22. července 2019 dotační program, který přesně tyto aktivity podporuje. 

14. 8. 2019
Daně  Deloitte živě 

Dluhová mapa Evropy: Hrozí další krize? Jsou v nebezpečí i české firmy?

Kdy nás čeká další dluhová krize? To je otázka, kterou si pokládá asi každý finanční ředitel. Zpozornět by však měla celá společnost, protože už dnes začíná být situace na některých místech alarmující – například v Rumunsku se může poměr zadlužení domácností a disponibilního důchodu do deseti let vyšplhat až na závratných 249 %! Jak ze srovnání vychází Česká republika? Zanalyzovali jsme dluhová rizika pro vlády, firmy i domácnosti ve 27 evropských zemích. Projděte si naši Analýzu dluhové udržitelnosti. 

9. 7. 2019