Poradenství 

Jak realizovat úspěšný projekt? Receptem na úspěch je kvalitní strategie a průběžná kontrola

Podílíte se v rámci svého zaměstnání na projektovém řízení? Nebo jej máte přímo na starosti? Pak jistě víte, že vybudovat vyvážený systém a vyhovět nejnovějším trendům není jednoduchý úkol. Trhy se globalizují, regulační povinnosti se mění a nároky klientů se zvyšují. Jaké jsou hlavní principy projektů, jejich správného řízení a realizace? A jaké jsou obvyklé příčiny jejich případných nezdarů? Zjistěte společně s námi, jak tyto procesy správně optimalizovat i ve své vlastní firmě.

Projekt je v byznysovém světě, ale i v běžném životě poměrně nadužívaný pojem. Setkáváme se s ním při různých příležitostech, často bývá i nesprávně používán. Co si pod ním tedy v praxi představit? Projekt je dočasný druh organizované (spolu)práce, která je provozována s cílem dodání/zpracování nových procesů, či produktů. Za účelem plánovat, realizovat či kontrolovat projekty využíváme tzv. projektový management (neboli projektové řízení), jehož cílem je dosáhnout specifických cílů, s očekávaným úspěchem a ve stanoveném čase.

Životní cyklus projektu

 1. Iniciační (konceptuální) fáze
  Přichází první impulz ke vzniku projektu, jsou formulovány základní záměry, jsou prováděny vstupní analýzy.
 2. Fáze plánování
  Projekt dostává konkrétní obrysy, připravuje se detailní pracovní, časový i finanční plán.
 3. Fáze realizace
  Projekt se realizuje, probíhají práce stanovené v předcházející fázi.
 4. Kontrolní a testovací fáze
  Projekt je průběžně kontrolován a testován, zda dosahuje požadovaných výsledků.
 5. Fáze uzavření, dodání a zhodnocení projektu
  Dochází k finalizaci projektu a jeho integraci/vydání. Dochází k vyhodnocení jak výsledku, taky i samotného procesu vzniku projektu, a to s cílem identifikovat silné a slabé stránky projektu. Tyto znalosti budou následně zužitkovány při realizaci dalších projektů.

Největšími nepřáteli projektového řízení jsou termíny a rozpočty

Ne každý projekt se však setká s úspěchem, podle průzkumu až 86 % projektů nesplní alespoň jeden ze stanovených cílů. Mezi nejčastější problémy patří například zpoždění projektu o 6 a více měsíců, nedodržení stanovené strategie nebo přečerpání projektového rozpočtu. Tyto potíže jsou způsobeny několika základními nedostatky projektů, jako jsou špatně stanovené nebo neexistující deadliny, výrazné změny v pokročilých fázích projektů či špatně definované cíle.

Deloitte Academy

Dobrá znalost teorie je předpokladem pro kvalitní praxi. V rámci Deloitte Academy mají proto účastníci našich kurzů příležitost zjistit, jak na audit projektu od úplných základů. Na své si však přijdou ale i bezpečnostní manažeři, analytici, konzultanti a další odborní pracovníci. Máte chuť se vzdělávat? Chcete se učit od specialistů s mnohaletou praxí? Potom jsou kurzy Deloitte Academy určeny přímo pro vás!

Aby byl váš projekt úspěšný a vyvaroval se zmíněným problémům, je potřeba dodržet několik základních principů. Tím hlavním je důslednost při dodržování postupu – každá z částí životního cyklu projektu je stejně důležitá a vyžaduje stejnou míru pozornosti. Dalším významným faktorem je vyvážený tým spolupracovníků, jehož jádro tvoří tým specialistů nejen v daném oboru, ale i v řízení lidí, díky nimž je zajištěna kvalitní a efektivní týmová práce a komunikace.

Velmi oblíbené jsou aktuálně také agilní metody řízení, kterých v současnosti využívá celá řada velkých firem. Díky tomuto přístupu jsou projekty schopné pružně se přizpůsobovat rychle se měnícím podmínkám a dostát tak požadavkům, které se mohou měnit například i v průběhu jejich realizace. V neposlední řadě je pak důležitý také systém kontroly, zajištění vhodných kontrolních technik a správné vyhodnocení oblastí/témat, na které je třeba kontrolu zaměřit.

Máte už rozjetý vlastní úspěšný IT projekt, ale ztrácíte se v rozsáhlé a komplikované legislativě? Potom neváhejte, přečtěte si náš článek o IT projektech a duševním vlastnictví a zjistíte, na co si při právní ochraně svého projektu dát pozor.

Audit projektu Projektové plánování Projektové řízení Deloitte Academy
Poradenství 

Jak vytěžit z pracovních schůzek maximum? Nastavte očekávání, pravidla i role jednotlivců

Meeting. Status. Schůzka. Základní byznysový nástroj, jak se rychle posunout vpřed, domluvit se, rozdělit si úkoly. Jasně, přehledně a efektivně. Na první pohled ta nejsnadnější věc, ze které se často stává souboj myšlenek, prostor pro vymezování pozic, a hra o to, kdo je chytřejší. Výsledkem je neefektivní rituál, který plýtvá časem, zdroji a přináší víc komplikací než posunů dopředu. Co je hlavní příčinou? 

13. 11. 2019
Poradenství 

Co bude, až nebude PET?

Nová evropská směrnice o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí má za cíl omezit dopad vybraných plastových výrobků na jedno použití. Vedle zákazu vybraných výrobků, požadavků na označování nebo opatření na snížení spotřeby přinese směrnice také velkou změnu na poli PET lahví a zavede rozšířenou odpovědnost výrobců v nových oblastech. Ač se na veřejnosti mluví spíše o zákazu brček a plastového nádobí, dá se říci, že právě tyto oblasti čekají s účinností směrnice největší změny. 

13. 11. 2019
Poradenství 

MakroEKO zprávy: spotřebitelské ceny a nezaměstnanost [říjen 2019]

Inflace se sice stále drží mírně nad inflačním cílem centrální banky, tlaky na růst cen by ovšem měly zvolna slábnout. Aktuálně hýbou inflací zejména sezónní faktory. V říjnu se spotřebitelské ceny zvýšily 0,5 procenta, meziroční inflace zůstává stabilní na 2,7 procenta. Nezaměstnanost vlivem sezónních faktorů klesá, celkový počet uchazečů o práci ke konci října klesl na 196518 osob, což je o více než 19 tisíc méně než před rokem. 

11. 11. 2019