Poradenství 

Jak realizovat úspěšný projekt? Receptem na úspěch je kvalitní strategie a průběžná kontrola

Podílíte se v rámci svého zaměstnání na projektovém řízení? Nebo jej máte přímo na starosti? Pak jistě víte, že vybudovat vyvážený systém a vyhovět nejnovějším trendům není jednoduchý úkol. Trhy se globalizují, regulační povinnosti se mění a nároky klientů se zvyšují. Jaké jsou hlavní principy projektů, jejich správného řízení a realizace? A jaké jsou obvyklé příčiny jejich případných nezdarů? Zjistěte společně s námi, jak tyto procesy správně optimalizovat i ve své vlastní firmě.

Projekt je v byznysovém světě, ale i v běžném životě poměrně nadužívaný pojem. Setkáváme se s ním při různých příležitostech, často bývá i nesprávně používán. Co si pod ním tedy v praxi představit? Projekt je dočasný druh organizované (spolu)práce, která je provozována s cílem dodání/zpracování nových procesů, či produktů. Za účelem plánovat, realizovat či kontrolovat projekty využíváme tzv. projektový management (neboli projektové řízení), jehož cílem je dosáhnout specifických cílů, s očekávaným úspěchem a ve stanoveném čase.

Životní cyklus projektu

 1. Iniciační (konceptuální) fáze
  Přichází první impulz ke vzniku projektu, jsou formulovány základní záměry, jsou prováděny vstupní analýzy.
 2. Fáze plánování
  Projekt dostává konkrétní obrysy, připravuje se detailní pracovní, časový i finanční plán.
 3. Fáze realizace
  Projekt se realizuje, probíhají práce stanovené v předcházející fázi.
 4. Kontrolní a testovací fáze
  Projekt je průběžně kontrolován a testován, zda dosahuje požadovaných výsledků.
 5. Fáze uzavření, dodání a zhodnocení projektu
  Dochází k finalizaci projektu a jeho integraci/vydání. Dochází k vyhodnocení jak výsledku, taky i samotného procesu vzniku projektu, a to s cílem identifikovat silné a slabé stránky projektu. Tyto znalosti budou následně zužitkovány při realizaci dalších projektů.

Největšími nepřáteli projektového řízení jsou termíny a rozpočty

Ne každý projekt se však setká s úspěchem, podle průzkumu až 86 % projektů nesplní alespoň jeden ze stanovených cílů. Mezi nejčastější problémy patří například zpoždění projektu o 6 a více měsíců, nedodržení stanovené strategie nebo přečerpání projektového rozpočtu. Tyto potíže jsou způsobeny několika základními nedostatky projektů, jako jsou špatně stanovené nebo neexistující deadliny, výrazné změny v pokročilých fázích projektů či špatně definované cíle.

Deloitte Academy

Dobrá znalost teorie je předpokladem pro kvalitní praxi. V rámci Deloitte Academy mají proto účastníci našich kurzů příležitost zjistit, jak na audit projektu od úplných základů. Na své si však přijdou ale i bezpečnostní manažeři, analytici, konzultanti a další odborní pracovníci. Máte chuť se vzdělávat? Chcete se učit od specialistů s mnohaletou praxí? Potom jsou kurzy Deloitte Academy určeny přímo pro vás!

Aby byl váš projekt úspěšný a vyvaroval se zmíněným problémům, je potřeba dodržet několik základních principů. Tím hlavním je důslednost při dodržování postupu – každá z částí životního cyklu projektu je stejně důležitá a vyžaduje stejnou míru pozornosti. Dalším významným faktorem je vyvážený tým spolupracovníků, jehož jádro tvoří tým specialistů nejen v daném oboru, ale i v řízení lidí, díky nimž je zajištěna kvalitní a efektivní týmová práce a komunikace.

Velmi oblíbené jsou aktuálně také agilní metody řízení, kterých v současnosti využívá celá řada velkých firem. Díky tomuto přístupu jsou projekty schopné pružně se přizpůsobovat rychle se měnícím podmínkám a dostát tak požadavkům, které se mohou měnit například i v průběhu jejich realizace. V neposlední řadě je pak důležitý také systém kontroly, zajištění vhodných kontrolních technik a správné vyhodnocení oblastí/témat, na které je třeba kontrolu zaměřit.

Máte už rozjetý vlastní úspěšný IT projekt, ale ztrácíte se v rozsáhlé a komplikované legislativě? Potom neváhejte, přečtěte si náš článek o IT projektech a duševním vlastnictví a zjistíte, na co si při právní ochraně svého projektu dát pozor.

Deloitte Academy
Poradenství 

Jak správně postupovat při výběrovém řízení dodavatele (nejen) CRM systémů a posunout business o krok dál?

Poslední dobou poměrně často slýcháme otázku: A jak byste tedy to výběrové řízení udělali vy? Je to pochopitelné. Výběr dodavatele CRM systému je v celém projektu implementace zásadní krok, jemuž předchází nemalé úsilí uvnitř vaší firmy. Jak se tedy na tender co nejlépe připravit? A na jaká kritéria brát největší zřetel? 

22. 4. 2020
Poradenství 

Zelená dohoda pro Evropu aneb mapa nové regulace

Klimatická změna představuje jednu z největších výzev současné společnosti. Nová Evropská komise již od svého počátku avizovala, že tato oblast bude jednou z jejích priorit. Proto 11. prosince 2019 zveřejnila Zelenou dohodu pro Evropu, politický dokument, ve kterém nadefinovala svůj plán růstu a transformace EU ve světle klimatické změny. Zelená dohoda tak identifkuje oblasti a regulaci, ve kterých dojde v nejbližším období ke změnám. Díky tomu se může business účinně s předstihem připravit a na tvorbě legislativy se aktivně podílet. Dění v posledních týdnech přirozeně odsouvá problematiku klimatické změny na vedlejší kolej. Není však třeba zapomínat, že i po tom, co současná opatření odezní, klimatická změna bude nadále představovat jednu z největších výzev současné společnosti. 

1. 4. 2020