Daně 

Jak to bude dál s elektronickou evidencí tržeb?

V průběhu června Poslanecká sněmovna schválila ve třetím čtení novelu zákona o evidenci tržeb. Samotné hlasování trvalo několik dní, a to v důsledku více než 800 pozměňovacích návrhů. Během července novelu projednal Senát, který ji však zamítl. Předložený návrh novely zákona tak putuje zpět do Poslanecké sněmovny.

Samotná účinnost novely, respektive hlavní části hovořící o rozšíření povinnosti evidence tržeb na zbývající poplatníky, je pak odložena na první den sedmého kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení. Nejbližší řádná schůze Poslanecké sněmovny je plánována na září 2019. Otázkou tedy je, kdy a v jaké podobě bude nakonec novela zákona schválena.

Co obsahuje samotná novela v současném znění:

  • Zavedení evidence pro zbývající poplatníky (prodej vlastních výrobků, poskytování služeb).
  • Vyjmutí povinnosti evidovat tržby uskutečněné mimo území České republiky.
  • Nové výjimky z evidence tržeb pro sociální služby, zrakově postižené podnikatele a  pro prodej sladkovodních ryb v období od 12. do 24. 12., dále pro tržby z předplacených telefonních karet, z obchodní letecké dopravy a tržby z hazardní hry.
  • Vrací se povinnost uvádět na účtenkách DIČ, pokud není jeho součástí rodné číslo poplatníka.
  • Poplatníci s tržbami do 600 000 Kč ročně mohou žádat a případně evidovat tržby v papírové formě z bloku účtenek, který obdrží od správce daně.
Novela zákona o evidenci tržeb EET
Technologie  Daně 

Podpora modernizace a automatizace výroby v oblasti Průmyslu 4.0

Plánujete modernizovat a automatizovat výrobu či zavádět nové procesy řízení podnikatelských aktivit? Jsou s těmito plány spojené investice finančních prostředků do výrobních či souvisejících technologií nebo do informačních systémů a jiného SW/HW vybavení? Pokud ano, pak vás bude určitě zajímat, že Agentura pro podnikání a inovace (API) spustila 22. července 2019 dotační program, který přesně tyto aktivity podporuje. 

14. 8. 2019
Daně  Deloitte živě 

Dluhová mapa Evropy: Hrozí další krize? Jsou v nebezpečí i české firmy?

Kdy nás čeká další dluhová krize? To je otázka, kterou si pokládá asi každý finanční ředitel. Zpozornět by však měla celá společnost, protože už dnes začíná být situace na některých místech alarmující – například v Rumunsku se může poměr zadlužení domácností a disponibilního důchodu do deseti let vyšplhat až na závratných 249 %! Jak ze srovnání vychází Česká republika? Zanalyzovali jsme dluhová rizika pro vlády, firmy i domácnosti ve 27 evropských zemích. Projděte si naši Analýzu dluhové udržitelnosti. 

9. 7. 2019