Daně 

Jak to bude dál s elektronickou evidencí tržeb?

V průběhu června Poslanecká sněmovna schválila ve třetím čtení novelu zákona o evidenci tržeb. Samotné hlasování trvalo několik dní, a to v důsledku více než 800 pozměňovacích návrhů. Během července novelu projednal Senát, který ji však zamítl. Předložený návrh novely zákona tak putuje zpět do Poslanecké sněmovny.

Samotná účinnost novely, respektive hlavní části hovořící o rozšíření povinnosti evidence tržeb na zbývající poplatníky, je pak odložena na první den sedmého kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení. Nejbližší řádná schůze Poslanecké sněmovny je plánována na září 2019. Otázkou tedy je, kdy a v jaké podobě bude nakonec novela zákona schválena.

Co obsahuje samotná novela v současném znění:

  • Zavedení evidence pro zbývající poplatníky (prodej vlastních výrobků, poskytování služeb).
  • Vyjmutí povinnosti evidovat tržby uskutečněné mimo území České republiky.
  • Nové výjimky z evidence tržeb pro sociální služby, zrakově postižené podnikatele a  pro prodej sladkovodních ryb v období od 12. do 24. 12., dále pro tržby z předplacených telefonních karet, z obchodní letecké dopravy a tržby z hazardní hry.
  • Vrací se povinnost uvádět na účtenkách DIČ, pokud není jeho součástí rodné číslo poplatníka.
  • Poplatníci s tržbami do 600 000 Kč ročně mohou žádat a případně evidovat tržby v papírové formě z bloku účtenek, který obdrží od správce daně.

Článek je součástí zpravodaje dReport – srpen  2019, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

EET dReport zpravodaj
Daně 

Firmy a dotace: Nestačí jen vyplnit formulář, každý projekt a žádost vyžadují specifickou péči, říká manažer z poradenského týmu pro granty a pobídky

Události z první poloviny roku 2020 znamenaly pro mnoho firem velmi významný, převážně negativní zásah do jejich fungování, a o to více se jejich pozornost začala ubírat směrem k veřejným zdrojům. Stát totiž podnikatelům dlouhodobě nabízí celou řadu nejrůznějších druhů finanční podpory na jejich výzkum, vývoj či investice. Získat ale dotaci či slevu na dani není otázka jednoho formuláře. Své o tom ví Martin Schulz, manažer z daňového oddělení Deloitte, který se se svým týmem zaměřuje na oblast grantů a odpočtů, a který podnikatelům se získáváním zmíněných příspěvků z veřejných zdrojů pomáhá. 

2. 7. 2020
Daně 

Aktuální vývoj legislativního procesu zákona o daních z příjmů

Legislativní proces na poli zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“) je velmi překotný, jeho vývoj je obtížně predikovatelný a navíc jsou jednotlivé změny fragmentované do mnoha „balíčků“, což monitoring plánových změn značně komplikuje. Proto jsme z aktuálních návrhů vybrali ty nejdůležitější a níže shrnujeme jejich legislativní vývoj. 

24. 6. 2020