Daně 

Jaké změny se chystají u vydávání modrých karet pro vysoce kvalifikované cizince?

Od 1. května 2022 se zvýšila minimální výše hrubé měsíční nebo roční mzdy, která musí být vyplácena držitelům modrých karet, tedy typu povolení k pobytu pro vysoce kvalifikované cizince. Až do 30. dubna 2023 bude muset tato částka činit nejméně 56 758,50 Kč měsíčně (či 681 102 Kč ročně). Přesto je však možné, že nejpozději příští rok se tato hranice sníží. V následujícím článku se dozvíte, proč tomu tak je.

Podmínky pro vydání modré karty v ČR a současná situace v EU

Modrá karta je druh povolení k dlouhodobému pobytu vydávaný občanům třetích zemí, jejichž účel pobytu na území ČR je výkon zaměstnání vyžadující vysokou kvalifikaci. Za vysokou kvalifikaci se považuje řádně ukončené vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání, které trvalo aspoň 3 roky. Další podmínkou, kterou žadatel o modrou kartu musí splnit, je předložení pracovní smlouvy na dobu nejméně jednoho roku a na zákonem stanovenou týdenní pracovní dobu. Pracovní smlouva musí dále obsahovat výši sjednané hrubé měsíční nebo roční mzdy odpovídající alespoň výši 1,5násobku průměrné hrubé roční mzdy vyhlášené sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí. Pro období od 1. května 2022 do 30. dubna 2023 bude průměrná hrubá roční mzda v České republice činit 681 102 Kč, výše hrubé měsíční mzdy cizince tak v tomto období musí činit alespoň 56 758,50 Kč.

Relativně vysoké požadavky na žadatele o modré karty představují jeden z důvodů, proč je těchto povolení k pobytu vydáváno výrazně méně než alternativních pobytových titulů. Zatímco držitelů zaměstnaneckých karet bylo k 31. lednu 2022 na Úřadech práce ČR nahlášeno přes 104 000, počet držitelů modrých karet činil ke stejnému datu 1357. Tento počet přitom na evropské úrovni stále představuje nadprůměr – zatímco ČR vydala v předloňském roce 366 nových modrých karet, podobně velké státy jako Maďarsko či Portugalsko vydaly ve stejném roce jen jednotky modrých karet, a obdobně nízká čísla tyto státy vykazovaly i před pandemií covidu-19. Výjimku v rámci EU představuje Německo, které mezi lety 2016 a 2020 vydalo první modrou kartu téměř 100 000 cizincům, což představovalo zhruba tři čtvrtiny všech modrých karet v Evropské unii.

Všechny důležité informace o modré kartě jsme pro vás shrnuli v článku Modrá karta pro cizince: jak ji získat a jaké výhody přináší.

Nová směrnice a plán přilákat vysoce kvalifikované pracovníky

V rámci zatraktivnění systému modrých karet přijala Rada EU loni v říjnu revizi směrnice o modré kartě, která si klade za cíl přilákat a udržet v EU vysoce kvalifikované pracovníky, a to zejména v odvětvích, jež se potýkají s nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil. Podle této nové směrnice postačí k vydání první modré karty pracovní smlouva na 6 měsíců místo jednoho roku. Na poloviční dobu, tedy ze dvou let na jeden rok, se rovněž zkrátí povinnost držitele modré karty žádat o souhlas se změnou zaměstnavatele. Členské státy si také budou moci nově upravit minimální výši mzdy nutnou pro vydání modré karty, a to alespoň na 1,0násobek, nikoli však více než 1,6násobek průměrné hrubé roční mzdy v dotčeném členském státě. Signifikantní změny se dočkají konkrétní pozice v odvětví informačních a komunikačních technologií, u kterých by měly být vyšší odborné dovednosti pro účely žádosti o modrou kartu považovány za rovnocenné vysokoškolské kvalifikaci. Délka požadované odborné praxe by měla v tomto případě činit tři roky, tedy stejně jako délka vysokoškolského studia. Nová směrnice rovněž zavádí status uznaného zaměstnavatele, v rámci něhož by mělo být zjednodušeno vydávání modrých karet zaměstnancům určitých společností.

Nová pravidla nejpozději příští rok

Přijaté znění směrnice vstoupilo v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku. Členské státy EU nyní musí nejpozději do 18. listopadu 2023 uvést v účinnost právní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí.

Očekávaný vývoj ve zkratce:

  • Od 1. května 2022 musí minimální měsíční mzda držitelů modrých karet činit nejméně 56 758,50 Kč.
  • V říjnu 2021 schválila Rada EU novou směrnici o modré kartě, která rozvolňuje podmínky pro vydávání tohoto druhu povolení k pobytu.
  • Členské státy by měly přizpůsobit svoji legislativu novým pravidlům do 18. listopadu 2023.

Během pandemie covidu-19 představovala modrá karta jediný typ povolení, o který bylo možné požádat na většině zastupitelských úřadů ČR bez nutnosti zařadit zaměstnavatele do některého z vládních programů. I tato situace prokázala, že držitelé modré karty mohou mít oproti držitelům jiných druhů povolení k pobytu konkurenční výhodu. Lze přitom očekávat, že v nejbližší době se zájem o modré karty zvýší. Pokud byste si pro své stávající či nové zaměstnance přáli získat modré karty již nyní, neváhejte se na nás obrátit – rádi vás provedeme celým imigračním procesem a zodpovíme všechny vaše dotazy.

Imigrace Zaměstnávání cizinců dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right