Daně 

Čtvrtá veřejná soutěž programu TRIO vyhlášena!

V pondělí 3. září 2018 byla vyhlášena v pořadí již čtvrtá veřejná soutěž dotačního programu TRIO, který podporuje činnosti v oblasti průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Podpora je určena pro projekty realizované ve spolupráci podniků s alespoň jednou výzkumnou organizací, a to v jedné z níže uvedených technologických oblastí:

• Fotonika.
• Mikro- a nanoelektronika.
• Nanotechnologie.
• Průmyslové biotechnologie.
• Pokročilé materiály.
• Pokročilé výrobní technologie.

Maximální výše dotace na jeden projekt činí 20 mil. Kč. Řešení projektu musí být zahájeno v termínu od 1. 1. 2019 do 31. 8. 2019 a ukončeno nejpozději do 31. 12. 2022. Délka projektu je omezena na 48 měsíců. Žádost o podporu projektu musí být do veřejné soutěže podána do 31. 10. 2018 do 12 hod.

V případě zájmu o detailnější informace nás kdykoliv kontaktujte na pchytilova@deloittece.com.

TRIO Dotace a investiční pobídky
Daně  Deloitte živě 

Dluhová mapa Evropy: Hrozí další krize? Jsou v nebezpečí i české firmy?

Kdy nás čeká další dluhová krize? To je otázka, kterou si pokládá asi každý finanční ředitel. Zpozornět by však měla celá společnost, protože už dnes začíná být situace na některých místech alarmující – například v Rumunsku se může poměr zadlužení domácností a disponibilního důchodu do deseti let vyšplhat až na závratných 249 %! Jak ze srovnání vychází Česká republika? Zanalyzovali jsme dluhová rizika pro vlády, firmy i domácnosti ve 27 evropských zemích. Projděte si naši Analýzu dluhové udržitelnosti. 

9. 7. 2019
Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění – červen

Rakousko zvažuje zavedení daně z digitálních služeb k 1. lednu 2020. Podle SDEU nejsou národní soudy oprávněny určovat, zda jsou určité požadavky režimu státní podpory slučitelné se základními svobodami. Ze seznamu nespolupracujících jurisdikcí byly vymazány Aruba, Barbados a Bermudy. Německé finanční soudy nižší instance zavádějí nový výklad „treaty shopping“ pravidel (účelová volba jurisdikce, dle existence výhodné smlouvy o zamezení dvojímu zdanění). Nizozemský odvolací soud rozhodl, že není důvod provádět úpravy u hybridních úvěrů pro účely převodních cen. Polsko zavedlo pravidla pro definici skutečného vlastníka. 

20. 6. 2019