Daně 

Čtvrtá veřejná soutěž programu TRIO vyhlášena!

V pondělí 3. září 2018 byla vyhlášena v pořadí již čtvrtá veřejná soutěž dotačního programu TRIO, který podporuje činnosti v oblasti průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Podpora je určena pro projekty realizované ve spolupráci podniků s alespoň jednou výzkumnou organizací, a to v jedné z níže uvedených technologických oblastí:

• Fotonika.
• Mikro- a nanoelektronika.
• Nanotechnologie.
• Průmyslové biotechnologie.
• Pokročilé materiály.
• Pokročilé výrobní technologie.

Maximální výše dotace na jeden projekt činí 20 mil. Kč. Řešení projektu musí být zahájeno v termínu od 1. 1. 2019 do 31. 8. 2019 a ukončeno nejpozději do 31. 12. 2022. Délka projektu je omezena na 48 měsíců. Žádost o podporu projektu musí být do veřejné soutěže podána do 31. 10. 2018 do 12 hod.

V případě zájmu o detailnější informace nás kdykoliv kontaktujte na pchytilova@deloittece.com.

TRIO Dotace a investiční pobídky

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right