Daně 

Čtvrtá veřejná soutěž programu TRIO vyhlášena!

V pondělí 3. září 2018 byla vyhlášena v pořadí již čtvrtá veřejná soutěž dotačního programu TRIO, který podporuje činnosti v oblasti průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Podpora je určena pro projekty realizované ve spolupráci podniků s alespoň jednou výzkumnou organizací, a to v jedné z níže uvedených technologických oblastí:

• Fotonika.
• Mikro- a nanoelektronika.
• Nanotechnologie.
• Průmyslové biotechnologie.
• Pokročilé materiály.
• Pokročilé výrobní technologie.

Maximální výše dotace na jeden projekt činí 20 mil. Kč. Řešení projektu musí být zahájeno v termínu od 1. 1. 2019 do 31. 8. 2019 a ukončeno nejpozději do 31. 12. 2022. Délka projektu je omezena na 48 měsíců. Žádost o podporu projektu musí být do veřejné soutěže podána do 31. 10. 2018 do 12 hod.

V případě zájmu o detailnější informace nás kdykoliv kontaktujte na pchytilova@deloittece.com.

TRIO Dotace a investiční pobídky
Daně  Deloitte živě 

Chuť českých firem investovat do výzkumu a vývoje je velká, brzdou je ale nejasný výklad dotačních pravidel

Pro více než polovinu českých firem patří nejistota při posuzování dotací nebo daňových odpočtů finančními či kontrolními orgány k největším problémům, které provázejí aktuální stav kolem posuzování dotací. Společnosti přitom do vlastního výzkumu a vývoje chtějí investovat, rok od roku toto číslo roste. Jak velká je ale jejich ochota investovat? A jaké překážky jim nejvíce ztěžují jejich činnost? Odpovědi hledal průzkum Deloitte a Technologické agentury ČR. 

14. 11. 2018