Daně 

Čtvrtá veřejná soutěž programu TRIO vyhlášena!

V pondělí 3. září 2018 byla vyhlášena v pořadí již čtvrtá veřejná soutěž dotačního programu TRIO, který podporuje činnosti v oblasti průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Podpora je určena pro projekty realizované ve spolupráci podniků s alespoň jednou výzkumnou organizací, a to v jedné z níže uvedených technologických oblastí:

• Fotonika.
• Mikro- a nanoelektronika.
• Nanotechnologie.
• Průmyslové biotechnologie.
• Pokročilé materiály.
• Pokročilé výrobní technologie.

Maximální výše dotace na jeden projekt činí 20 mil. Kč. Řešení projektu musí být zahájeno v termínu od 1. 1. 2019 do 31. 8. 2019 a ukončeno nejpozději do 31. 12. 2022. Délka projektu je omezena na 48 měsíců. Žádost o podporu projektu musí být do veřejné soutěže podána do 31. 10. 2018 do 12 hod.

V případě zájmu o detailnější informace nás kdykoliv kontaktujte na pchytilova@deloittece.com.

TRIO Dotace a investiční pobídky
Daně 

Využití směrné hodnoty při určení základu daně z nabytí nemovitých věcí

Pro účely stanovení základu daně z nabytí nemovitých věcí má poplatník možnost vybrat si jako srovnávací daňovou hodnotu buď cenu zjištěnou dle znaleckého ocenění, nebo tzv. směrnou hodnotu. Finanční správa dosud zastávala názor, že poplatník jednou vybranou variantu již nemůže následně změnit např. podáním dodatečného přiznání. Městský soud v Praze však nyní vyjádřil názor, že poplatník může své rozhodnutí změnit, a to až do okamžiku vyměření daně. 

13. 2. 2019
Daně  Právo 

Brexit a jeho dopady na vaši firmu. Aneb 10 kroků, jak se připravit na „no deal“ variantu

Rozvodová bitva mezi Velkou Británií a Evropskou unií je v plném proudu a stále se neví, jak dopadne. V tuto chvíli je jasné jen to, že dvouletá lhůta již brzy vyprší – ve hře je několik variant časového průběhu i konečného nastavení vztahů mezi Spojeným královstvím, EU a dalšími zeměmi včetně České republiky. To samozřejmě komplikuje všechny další kroky, které byste ještě před finálním rozhodnutím měli učinit. Abyste ale byli připraveni na den „D“, který nastane 29. března 2019, respektive s ohledem na časový posun na 30. března 2019, počítejte vzhledem ke všem okolnostem raději s variantou „no deal“, tedy s tzv. tvrdým brexitem. Připravit se na ni můžete s naším desaterem. 

13. 2. 2019