Daně 

Judikatura Soudního dvora EU

V judikátu C-660/16 Kollross Soudní dvůr posuzoval možnost vrácení odpočtu DPH z poskytnuté zálohy, pokud se plnění již neuskuteční a předpokládaný poskytovatel plnění je v insolvenci.

Názor SDEU může být za určitých situací v rozporu s pravidly, která stanoví český zákon o DPH. Generální advokát Soudního dvora v případu C-295/17 MEO posuzoval režim náhrady při předčasném ukončení smlouvy o poskytování služeb na předem sjednanou dobu. Podle jeho analýzy by měly náhrady být v mnoha případech zatížené daní z přidané hodnoty. Praxe v ČR je však v tomto směru výrazně odlišná. Je otázkou, zda bude SDEU názor generálního advokáta následovat.

Článek je součástí letního dvojčísla zpravodaje dReport 2018, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

Soudní dvůr EU SDEU Nepřímé daně dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right