Daně 

Kariéra v nepřímých daních: Technologie a legislativa se rychle mění a vyvíjí, klíčové je držet krok s dobou a novinkám jít naproti

Daním se věnuji celý svůj profesní život. Od dob, kdy jsem začínala, se tento obor významně proměnil a spolu s ním i nároky na samotné daňaře – hory papírů zpracováváme teď sice snáze díky digitalizaci a automatizaci, pokud ale člověk chce v tomto oboru uspět, musí se neustále vzdělávat. Prostředí daní se rychle mění, a v případě nepřímých daní to platí dvojnásob. Dynamický a flexibilní musí být ale i samotný zaměstnavatel, který dá svému zaměstnanci prostor učit se a vyvíjet se. Jsem Michaela Lounková a pracuji jako senior manažerka v daňovém týmu Deloitte, který se věnuje DPH a dalším nepřímým daním.

Práce v oboru daní (a zejména nepřímých daní) je specifická svou různorodostí. Stereotyp, že hlavní náplní práce daňaře je „ležet“ v zákonech, není ani zdaleka pravdou. Důležitá je především komunikace. Zrovna tak prakticky neexistuje něco jako „typický pracovní den“ – klientům poskytujeme poradenství nejrůznějšího druhu, pomáháme jim s přípravou daňových přiznání, vypracováváme pro ně stanoviska a memoranda, zastupujeme je při jednání s finančními úřady, při daňových kontrolách, pomáháme jim zorientovat se v měnící se legislativě atd. Já sama se specializuji v rámci DPH na klienty z oblasti real estate a farmaceutického průmyslu.

Pozor, pozor, aktuálně nabíráme konzultantky/konzultanty do týmu Nepřímých daní!

Nemusíme se bavit jen v teoretické rovině přes článek, můžeme se potkat na živo. Právě jsme otevřeli novou pozici „Konzultant/ka – Nepřímé daně“.

Další krok je jasný… přečíst si detail pozice a poslat CV >

Co jsou to nepřímé daně?

Nepřímá daň je druh daně, kterou fakticky platí jiná osoba (poplatník), než která ji následně odvádí státu (plátce daně). Jedná se v podstatě o daň ze spotřeby. V praxi to znamená, že pokud si člověk půjde do obchodu koupit nějakou věc, zaplatí za ni prodejci nějakou částku, která již v sobě obsahuje daň (DPH), přičemž prodejce bude ten, kdo z utržené částky následně tuto daň odvede státu. Tato daň je označována za nepřímou, neboť nelze dopředu přímo určit daňového poplatníka (v tomto případě zákazníka), který ji zaplatí.

Rozlišujeme tři druhy nepřímých daní:

  1. Daň z přidané hodnoty (DPH)
  2. Spotřební daň
  1. Ekologická daň (z elektřiny, ze zemního plynu a z pevných paliv)

Kupříkladu zmíněná příprava a kontrola daňových přiznání je jedním z našich častých úkolů. Typicky se na nás obrací klienti ze zahraničí, kterým vzniká povinnost se v České republice registrovat k DPH, a my jim pomáháme s přípravou daňových přiznání a ostatních souvisejících reportů. Finanční úřady jsou v tomto směru aktivnější víc a víc a vyžadují velké množství precizně zpracovaných dat. Zvládat pouhý Excel ve světě daní už dávno nestačí, k naší práci využíváme technologicky vyspělejší a komplexnější nástroje. Jedním z nich je například taxCube přímo z dílny Deloitte, se kterým připravujeme a podáváme nejen daňová přiznání, ale také souhrnná a kontrolní hlášení k DPH nebo reporty Intrastat.

Flexibilita v Deloitte

V současnosti pracuji v Deloitte na částečný úvazek, přesněji řečeno jsem každý týden tři dny fyzicky v kanceláři a zbytek času se věnuji svému dítěti a rodině, kdy případné pracovní povinnosti a neodkladné dotazy klientů řeším přímo z domova. Bez vstřícného přístupu zaměstnavatele by něco takového nebylo možné. Oporu mám i ve svých kolezích, se kterými se například při práci na projektu vždy dohodnu na tom nejlepším možném řešení.

Důležité je také celkové fungování společnosti, které se odvíjí od dobře nastaveného podnikového modelu z hlediska nepřímých daní. Jinými slovy – kvalitně zpracované daňové přiznání nebo ad hoc poradenská opora jistě zaručí jednorázový úspěch u finančních úřadů, ale bez dlouhodobě dobré obchodní strategie nejsou samospasné. I s tím ale umíme v našem týmu klientům pomoct. S klienty se setkáváme na denní bázi, probíráme s nimi jejich obchodní situaci, provádíme analýzy a na základě těchto informací pomáháme optimalizovat tok nákupů a prodejů, snižovat strategická rizika a často také implementujeme nejnovější technologie a nástroje.

V novém roce s novými pravidly aneb co přinesly quick fixes?

Trendem, který významným způsobem ovlivnil a do budoucna ovlivní oblast DPH, jsou tzv. quick fixes, česky „rychlé záplaty“. O co jde? Jedná se o nová legislativní pravidla, jejichž hlavním úkolem je sjednotit systém přeshraničních transakcí se zbožím v rámci Evropské unie. Quick fixes mají charakter přechodných opatření na cestě k finálnímu, jednotnému systému DPH v EU. „Rychlé záplaty“ jsou platné od 1. ledna 2020 a všechny členské státy mají povinnost je implementovat do svých legislativních prostředí.

Za zmínku stojí jistě také oblast transakcí. Ani zdaleka není agenda zdanění fúzí a akvizic běžnou součástí práce firemních finančních oddělení, jedná se však o neodmyslitelnou aktivitu každého byznysu. I v této otázce se na nás klienti obrací, abychom jim pomohli s optimálním nastavením z pohledu DPH. V rámci týmu nepřímých daní máme také skupinu odborníků, která se specializuje výhradně na cla, a rovněž odborníky, kteří se zaměřují na spotřební a ekologické daně.

Jak se stát úspěšným daňařem? Stačí mít zápal a vstřícného zaměstnavatele

Když jsem dostala příležitost pracovat v Deloitte (od mého nástupu uběhlo již bezmála sedm let), brala jsem to jako výzvu. Byl to velký krok kupředu v mé kariéře a musím přiznat, že k práci ve Velké čtyřce jsem chovala respekt. Prvotní obavy ale vzaly rychle za své a já se stala součástí dnes již téměř čtyřicetičlenného týmu věnujícímu se nepřímým daní, do kterého jsem velmi rychle zapadla. Kolektiv kolem mě je kamarádský a profesionální zároveň, se stereotypem naškrobených poradenských týmů to nemá nic společného. Pomáhají tomu mimo jiné časté firemní akce, různé teambuildingy a podobně, lidi to sblíží a tráví pak spolu čas rádi i po práci. Něco takového není v této branži ani zdaleka standardem.

Na Deloitte oceňuji profesionalitu a zároveň lidský přístup ke klientům i zaměstnancům. Do firmy jsem nastoupila s tím, že se chci vzdělávat, chci se rozvíjet, ale zároveň chci být u velkých projektů. A přesně to se taky stalo. Sama jsem sice v Deloitte nezačínala úplně od píky, ale i na nových kolezích, kteří jsou třeba čerstvými absolventy, vidím, že se jim dostává vyváženého poměru kontinuálního vzdělávání a pracovního nasazení, kdy jsou ihned začleněni naplno do pracovního procesu a projekty si můžou „osahat“ v praxi.

Tipy pro nováčky v oboru

Nebojte se nových věcí. Daně se mění a dobrý daňař se musí měnit s nimi. Zajímejte se o novinky, otevřená mysl je nezbytným předpokladem pro profesní i osobní růst.

Buďte připraveni se neustále učit. Ze školy si daňař odnese základ, vše ostatní se musí učit průběžně. A nemyslím tím pouze sledování legislativních novinek a změn, to je samozřejmost. I technologie se zlepšují, a proto se zvyšují i nároky na daňaře samotné, kteří musí stále sofistikovanější nástroje umět ovládat (a ideálně i vyvíjet).

Mějte zápal pro věc a buďte iniciativní. Nejen vůči klientům a zaměstnavateli, ale i vůči sobě. Zamyslete se nad tím, proč danou věc děláte, a najděte prvotní motivaci sami u sebe.

Přistupujte ke své práci s respektem. Zároveň si stůjte za svým, ale ne bezhlavě. A především poslouchejte druhé, protože konstruktivní názor či kritika jsou tím nejlepší hnacím motorem na cestě vpřed.

Kariéra v Deloitte Kariéra v daních

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right