Daně 

Kariéra v oddělení grantů a pobídek v Deloitte: rozmanitá práce pro různé klienty

Vítězství v soutěži – i tak se můžete dostat do Deloitte. Tak jako Daniel Trubela, senior consultant v týmu grantů a pobídek, který před sedmi lety díky soutěži absolvoval letní stáž, během níž si vyzkoušel, co práce v tomto oddělení obnáší. A vy teď můžete nahlédnout pod pokličku jeho každodenní práce.

Před sedmi lety vyhlásilo oddělení Deloitte Granty a pobídky (GI3) soutěž pro studenty, v níž měli v případové studii najít pro fiktivní firmu, která chce investovat v České republice, vhodné nástroje, jak tyto investice podpořit. Soutěžní týmy se musely skládat ze studentů VŠE a ČVUT. „Kamarádi mě oslovili s tím, že shání třetího člena do týmu, a tak jsem se bez váhání přidal,“ vzpomíná Dan Trubela na svůj první kontakt s Deloitte.

Soutěž nakonec Danův tým vyhrál a jednou z cen byla i možnost absolvovat v týmu GI3 letní stáž. „Během ní jsem poznal lidi v týmu, vyzkoušel jsem si, co práce v GI3 obnáší, a zjistil jsem, že by mě to bavilo.“ Pak následovalo úspěšné přijímací řízení a rozjezd kariéry právě v oddělení grantů a pobídek. To klientům pomáhá zejména v oblasti dotací a daňového odpočtu na výzkum a vývoj (V&V), tedy s financováním investičních a rozvojových projektů z veřejných zdrojů.

Danieli, co přesně je náplní vaší práce?

Naše podpora klientům je koncipována jako služba na klíč, od A až do Z. V prvním kroku je to o tom, najít pro konkrétního klienta vhodné nástroje podpory z veřejných zdrojů. Některému klientovi se v daném čase a pro konkrétní projekt hodí více dotace, někomu zase daňový odpočet na V&V anebo mohou za splnění určitých podmínek využít klidně obojí. Přijdeme do firmy, bavíme se s kompetentními lidmi o tom, co dělají, jaké záměry mají do budoucna, podíváme se na jejich finanční i personální situaci. Dáme si všechny tyto informace dohromady, připravíme analýzu vhodné podpory a navrhneme nejlepší způsob, jak by bylo možné projekty či investiční záměry kofinancovat.

Podívejme se blíže na daňový odpočet na V&V. V čem vlastně spočívá?

Jedná se o formu podpory, kterou chce český stát podpořit výzkum, vývoj a inovace tuzemských podniků. Odpočet spočívá v tom, že společnost, která realizuje výzkumně-vývojové aktivity, si může náklady na tyto činnosti odečíst od základu daně dvakrát v rámci daňového přiznání. Nejprve jako klasické nákladové položky a podruhé právě jako daňový odpočet na V&V.

Možná to zní složitě, ale uvedu jednoduchý příklad. Pokud firma vynaloží ročně na výzkum a vývoj náklady 100 milionů Kč, pak díky odpočtu vznikne úspora 19 % z této částky (sazba daně z příjmu právnických osob), tedy 19 milionů Kč, které společnost může uplatnit v rámci daňového odpočtu na V&V. Takto uspořené finanční prostředky pak může společnost investovat do dalších rozvojových projektů. S tímto souvisí i taková specialitka, která je součástí Deloitte, a to je tzv. znalecká kancelář. Zde jsou pro klienty zpracovávány znalecké posudky, ve kterých soudní znalec stvrdí „kulatým razítkem“, že činnosti, které si v odpočtu byly uplatněny, naplňují znaky výzkumně-vývojových činností a je tak možné je v rámci odpočtu uplatnit.

Buď jako Daniel, rozjeď u nás kariéru v daních! Mrkni, jaké pozice právě nabízíme, a přijď si s námi popovídat.

Chceš si vyzkoušet práci přímo v týmu GI3? Mrkni na náš inzerát, právě hledáme posilu v oblasti financování inovačních projektů.

A jak pomáháte firmám v oblasti dotací?

Dotační programy se vypisují vždy v určitých termínech, a tak je kromě perfektně připraveného projektu klíčové i načasování. Příprava žádosti o dotaci je poměrně složitá a je zásadní dodržet všechna pravidla a podmínky stanovené poskytovatelem dotace. Zároveň je třeba shromáždit od klienta spoustu informací z různých zdrojů – z financí, z technických oddělení, z personálního oddělení, účetnictví atd. U nás se všechny tyto důležité informace sbíhají a na jejich základě vytváříme žádost o dotaci, kterou následně pošleme poskytovateli dotace k vyhodnocení.

I v průběhu realizace projektu se řeší spousta věcí. Mezi naše další činnosti patří např. administrace výběrových řízení na dodavatele majetku pořízeného z dotace, průběžná komunikace s poskytovatelem dotace, změny v realizovaných projektech atd. Nejpříjemnějším krokem pro klienta v tomto životním cyklu projektu je pak samozřejmě administrace žádosti o proplacení dotace na účet společnosti. Ani když dostane klient svoje peníze, však naše práce nekončí. Poskytovatele dotace je třeba např. pravidelně informovat o stavu projektu.

Co Daniela na jeho práci nejvíc baví?

  • Rozmanitost. Naše práce je opravdu hodně rozmanitá. Nejen co se týče činností, ale také co se týče klientů. Každý klient dělá něco jiného, vyrábí něco jiného, vyvíjí něco jiného. Naše portfolio je široké, člověk se podívá do celé řady různých odvětví – zpracovatelský průmysl, IT, stavebnictví, potravinářství, energetika a další. S dotacemi i s odpočtem na V&V navíc souvisí i daná legislativa a pravidla, která se rychle mění, co platilo před dvěma lety, už dnes neplatí. Je to turbulentní a člověk se nikdy nenudí.
  • Soutěživost. Speciálně na dotacích mě baví ten prvek soutěže. Dotace je nenároková věc a panuje zde vysoce konkurenční prostředí. Dotační žádost kromě hodnocení poskytovatelem dotace tak musí obstát i v konkurenci žádostí dalších společností. Dotaci získají jen ti nejlepší a opravdu není automatické, že když sepíšeme žádost, získáme i dotaci. O to je pak větší radost na straně klientů i u nás.
  • Pohled do budoucna. Díky přípravě dotačních žádostí nebo daňového odpočtu na V&V máme možnost nahlédnout pod pokličku lokálním i globálním firmám a dozvědět se, co chystají do budoucna v rámci jejich rozvojových a inovativních projektů. Například máme klienta, který v Česku vyvíjí různé asistenční a autonomní systémy pro automobilový průmysl. Když pak na trh přijdou automobily s těmito novými pokročilými funkcemi, je to pro mě zajímavé, protože jsem tato témata s vývojáři klienta řešil před dvěma roky v rámci zpracování daňového odpočtu na V&V.
  • Inspirativní lidé. Pak je to na straně klienta skupina lidí, se kterými jednáme. Při jednáních se dotýkáme investičních a rozvojových plánů společnosti, takže minimálně v prvotní fázi jednáme především s nejužším managementem – s majiteli, jednateli, řediteli závodů nebo finančními či technickými řediteli. Potkávám tyto lidi a nasávám, jak pracují, jak přemýšlejí, něco mi předají už jen tím, že se s nimi bavím, trávím s nimi čas a řeším různé záležitosti.
  • A je to i o lidech v našem týmu. Jak je rozmanitá práce, tak je rozmanitý i náš tým. Jednotliví lidé za sebou mají různý background, někdo je strojař, někdo je ajťák, někdo vystudoval VŠE. Díky tomu jsme schopní pokrýt veškeré aktivity společnosti. Jsme zkrátka rozmanitá skupina lidí a je to hodně inspirativní, protože člověk se od těch dalších učí a všichni vzájemně nasáváme specializaci těch ostatních, což mi přijde skvělé. Nejsou to však jenom lidé v našem týmu, ale v rámci naší práce spolupracujeme i s kolegy z jiných týmů Deloitte – s právníky, daňaři, kolegy z Consultingu a dalšími.

Jak dlouho spolupráce s klientem trvá?

V ideálním případě jsou to celé roky. Vždy se snažíme o dlouhodobou spolupráci, kdy s klientem navážeme vztah, který trvá třeba pět deset let, během nichž se o něj kontinuálně staráme. Není to jen o tom, že řešíme konkrétní dotaci, ale jsme klientovi nablízku, známe jeho plány a víme, co chystá. Hledáme příležitosti, a když je pak vyhlášena nějaká zajímavá dotace, klientovi voláme.

Vnímáš v oblasti dotací nějaké trendy?

V poslední době jsou takové dva hlavní trendy. První je spíš tradiční, do něhož dotace směřují už řadu let, a to jsou výzkum, vývoj a inovace. Dalším trendem posledních let je pak podpora směřovaná do udržitelnosti, energetických úspor a přechodu České republiky k nízkouhlíkovému hospodářství. Jedná se o reakci na politicko-ekonomické iniciativy, jako je např. Green Deal, ve které se Evropa zavázala, že chce být do roku 2050 prvním uhlíkově neutrálním kontinentem, takže to je teď velké téma.

Kariéra v Deloitte Kariéra v daních Výzkum a vývoj Dotace a investiční pobídky

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right