Lidé 

Kompenzační strategie: Odměňování s lidským přístupem jako cesta k zaměstnanecké spokojenosti a stabilitě

Hodnota práce se v oblasti HR stává stále více skloňovaným tématem. Systém odměn je totiž pro každého zaměstnance důležitým aspektem práce, od kterého se odvíjí například jeho motivace, výkon, a dokonce i ochota setrvat v daném zaměstnání. Hodnota práce je totiž ve své podstatě měřítkem toho, jak si firma váží svých pracovníků a naopak. Jak ale na správné nastavení kompenzační strategie? V rámci naší studie věnující se trendům v oblasti lidského kapitálu jsme zjistili, že klíčem k vyváženému systému je podle českých podnikatelů především lidský přístup.

Obsah práce, její povaha, ale i tržní prostředí jako celek se neustále mění a klade na zaměstnance a jejich schopnosti stále nové a nové nároky. A těmto požadavkům je třeba ze strany společností přizpůsobit odměňovací strategie. Zmíněná rychlá proměna práce a její hodnoty je podle 50 % českých společností hlavním důvodem, proč přistoupit k přepracování stávajícího systému odměn. Vyplývá to z naší analýzy Trendy v oblasti lidského kapitálu 2020.

Zároveň však platí, že odměňovací strategie by se neměla odvíjet výhradě od výsledků průzkumu nebo aktuální tržní nabídky. Měla by stát primárně na lidském přístupu, na vztahu firmy a jejích zaměstnanců – svým způsobem je totiž zrcadlem vztahu těchto dvou stran. „Klíčem ke vzájemné spokojenosti je přístup založený na flexibilitě, otevřené komunikaci a lepším vnímání potřeb jednotlivých skupin zaměstnanců. Zejména benefity, které reagují na životní situace zaměstnanců, jsou v dnešní době velmi vítané,“ říká Tereza Kavan Klimešová, partnerka v daňovém a právním oddělení Deloitte. Zároveň dodává, že zejména lidský a otevřený přístup zaměstnavatelů dlouhodobě zvyšuje motivaci zaměstnanců, jejich důvěru a loajalitu vůči firmě.

Zohlednit způsob práce se vyplatí

Zejména při dnešním tlaku na agilitu je potřeba myslet na to, že týmová práce je v tomto typu organizací naprosto zásadní pro úspěch celého podniku. Orientace na týmový výsledek by se proto měla promítnout také v odměňování. Pro ocenění příspěvku jednotlivce lze využít neformální nástroje. Agilní metody stojí na prototypování, iteracích a zpětné vazbě od klienta. Je proto důležité nastavit kulturu, kde chyba je vnímaná jako první krok ke zlepšení a systematicky odměňovat schopnost reflexe a zlepšování.

Principy strategie odměňování s lidským přístupem:

  • Ocenění přínosu, který má jedinec na dosažení společného cíle
  • Transparentnost a otevřenost odměňování v návaznosti na měnící se obsah práce a odpovědnost
  • Nastavení procesů pro stanovení férové odměny
  • Odměnění individuální iniciativy související se vzděláním a rozvojem
  • Zohlednění výkonu týmu a týmové spolupráce

I přes výše uvedená zjištění značná část firem nepřistupuje k nastavení strategie odměňování tímto způsobem – bezmála třetina dotázaných českých společností využívá zastaralého systému měření výsledků ve vztahu ke stanoveným cílům a následného rozdělování odměn. Veškeré uvedené proměny pracovního prostředí či očekávání lidí jsou tak zcela opomíjeny.

Ve srovnání se společnostmi z ostatních zemí si však české firmy v otázce odměňování vedou poměrně dobře. Důležitou roli hrají například specifické dovednosti, jako jsou týmová práce nebo snaha o individuální rozvoj, které naprostá většina českých firem v hodnocení již zohledňuje nebo se je brzy zohlednit chystá. Podobně jsou na tom české společnosti i co do tvorby strategie odměňování – zatímco v zahraničí zapojuje své zaměstnance do tohoto plánování přibližně jen 25 % firem, české společnosti uvedly, že přinejmenším částečně jsou do tohoto procesu zapojováni v rámci podniku všichni pracovníci.

Chcete se dozvědět více o trendech, které aktuálně hýbou oblastí HR u nás i ve světě? Potom neváhejte a přečtěte si celou naši studii Trendy v oblasti lidského kapitálu 2020!

HR trendy
Technologie  Lidé 

Práce odkudkoliv jako trend blízké budoucnosti. Jak se virtualizace organizací promítne na obsahu práce?

Díky přesunu zaměstnanců na home office v době pandemie se podařilo zachovat kontinuitu provozu celé řady firem. Zároveň s tím se ukázalo, že model práce z domova mnoha zaměstnancům vyhovoval. Vyjít těmto pracovníkům vstříc, a přitom si zachovat dobré výsledky, je proto novou výzvou pro zaměstnavatele i teamleadery. Řešením může být tzv. hybridní pracovní místo nebo umožnění práce odkudkoliv. Co tyto modely obnáší? Jak se s jejich zavedením promění nároky na práci samotnou? A jak svou firmu na nové formy distanční práce vůbec připravit? To jsou jen některé z mnoha otázek, které by si měla pokládat každá moderní organizace. 

22. 7. 2021
Lidé 

Zaměstnanci se postupně vrací do kanceláří. Jak je udržet spokojené i po roce stráveném na home office?

Fyzická i duševní pohoda zaměstnanců je pro mnoho firem již delší dobu zásadním tématem. Wellbeing společnosti intenzivně řešily ještě před nástupem koronavirové pandemie, současná situace ale tento trend ještě akcelerovala a fyzické a psychické zdraví zaměstnanců se tak stalo klíčovým elementem pro její zvládnutí. Proč je wellbeing zaměstnanců důležitý? A jaká je v tomto směru role firem po návratu zaměstnanců do kanceláří? Těmto a dalším otázkám jsme se věnovali v našem live streamu. 

28. 6. 2021