Lidé 

Kompenzační strategie: Odměňování s lidským přístupem jako cesta k zaměstnanecké spokojenosti a stabilitě

Hodnota práce se v oblasti HR stává stále více skloňovaným tématem. Systém odměn je totiž pro každého zaměstnance důležitým aspektem práce, od kterého se odvíjí například jeho motivace, výkon, a dokonce i ochota setrvat v daném zaměstnání. Hodnota práce je totiž ve své podstatě měřítkem toho, jak si firma váží svých pracovníků a naopak. Jak ale na správné nastavení kompenzační strategie? V rámci naší studie věnující se trendům v oblasti lidského kapitálu jsme zjistili, že klíčem k vyváženému systému je podle českých podnikatelů především lidský přístup.

Obsah práce, její povaha, ale i tržní prostředí jako celek se neustále mění a klade na zaměstnance a jejich schopnosti stále nové a nové nároky. A těmto požadavkům je třeba ze strany společností přizpůsobit odměňovací strategie. Zmíněná rychlá proměna práce a její hodnoty je podle 50 % českých společností hlavním důvodem, proč přistoupit k přepracování stávajícího systému odměn. Vyplývá to z naší analýzy Trendy v oblasti lidského kapitálu 2020.

Zároveň však platí, že odměňovací strategie by se neměla odvíjet výhradě od výsledků průzkumu nebo aktuální tržní nabídky. Měla by stát primárně na lidském přístupu, na vztahu firmy a jejích zaměstnanců – svým způsobem je totiž zrcadlem vztahu těchto dvou stran. „Klíčem ke vzájemné spokojenosti je přístup založený na flexibilitě, otevřené komunikaci a lepším vnímání potřeb jednotlivých skupin zaměstnanců. Zejména benefity, které reagují na životní situace zaměstnanců, jsou v dnešní době velmi vítané,“ říká Tereza Kavan Klimešová, partnerka v daňovém a právním oddělení Deloitte. Zároveň dodává, že zejména lidský a otevřený přístup zaměstnavatelů dlouhodobě zvyšuje motivaci zaměstnanců, jejich důvěru a loajalitu vůči firmě.

Zohlednit způsob práce se vyplatí

Zejména při dnešním tlaku na agilitu je potřeba myslet na to, že týmová práce je v tomto typu organizací naprosto zásadní pro úspěch celého podniku. Orientace na týmový výsledek by se proto měla promítnout také v odměňování. Pro ocenění příspěvku jednotlivce lze využít neformální nástroje. Agilní metody stojí na prototypování, iteracích a zpětné vazbě od klienta. Je proto důležité nastavit kulturu, kde chyba je vnímaná jako první krok ke zlepšení a systematicky odměňovat schopnost reflexe a zlepšování.

Principy strategie odměňování s lidským přístupem:

  • Ocenění přínosu, který má jedinec na dosažení společného cíle
  • Transparentnost a otevřenost odměňování v návaznosti na měnící se obsah práce a odpovědnost
  • Nastavení procesů pro stanovení férové odměny
  • Odměnění individuální iniciativy související se vzděláním a rozvojem
  • Zohlednění výkonu týmu a týmové spolupráce

I přes výše uvedená zjištění značná část firem nepřistupuje k nastavení strategie odměňování tímto způsobem – bezmála třetina dotázaných českých společností využívá zastaralého systému měření výsledků ve vztahu ke stanoveným cílům a následného rozdělování odměn. Veškeré uvedené proměny pracovního prostředí či očekávání lidí jsou tak zcela opomíjeny.

Ve srovnání se společnostmi z ostatních zemí si však české firmy v otázce odměňování vedou poměrně dobře. Důležitou roli hrají například specifické dovednosti, jako jsou týmová práce nebo snaha o individuální rozvoj, které naprostá většina českých firem v hodnocení již zohledňuje nebo se je brzy zohlednit chystá. Podobně jsou na tom české společnosti i co do tvorby strategie odměňování – zatímco v zahraničí zapojuje své zaměstnance do tohoto plánování přibližně jen 25 % firem, české společnosti uvedly, že přinejmenším částečně jsou do tohoto procesu zapojováni v rámci podniku všichni pracovníci.

Chcete se dozvědět více o trendech, které aktuálně hýbou oblastí HR u nás i ve světě? Potom neváhejte a přečtěte si celou naši studii Trendy v oblasti lidského kapitálu 2020!

HR trendy
Lidé 

HR trendy v Česku: Úkolem leaderů je vytvářet inspirativní prostředí a zaměstnancům pomáhat v hledání smyslu práce

Trendy v oblasti lidského kapitálu se každý rok v některých částech poměrně výrazně obměňují, v jiných ale zůstávají obdobné. Zatímco před dvěma lety hráli hlavní roli mileniálové, loni nejvíce rezonovaly termíny jako zaměstnanecká zkušenost a vzdělávání pracovníků, a letos zase pracovní prostředí prošlo zásadními proměnami. Pandemie koronaviru pozici největších trendů posílila a urychlila jejich nástup. Pomohla odfiltrovat to, na čem záleží více, a na čem naopak méně. Čemu tedy české firmy přikládají největší prioritu? A jaký je teď hlavní úkol leaderů? 

30. 7. 2020
Lidé 

HR po koronaviru: změny na pracovním trhu, online nábory i rady, jak napsat životopis

Před vypuknutím koronavirové pandemie jste možná ani netušili, co všechno lze řešit na dálku přes internet: školní výuku, pracovní schůzky nebo třeba lékařské konzultace. Do online světa se naplno přenesly také pohovory, školení i nástupy nových zaměstnanců, kteří místo fyzické přítomnosti v kanceláři začínali pracovat na home office. Koronavirus rozšířil možnosti kariérního poradenství i pohovorů, a tak nějak celkově proměnil trh práce i HR. Jak se připravit na online pohovor? A jak správně napsat životopis, když jste se nedobrovolně ocitli na nové kariérní křižovatce? Pár tipů a rad od personalistů Deloitte v článku. 

20. 7. 2020
Lidé 

Pracovní prostředí po pandemii: jak předefinovat HR a připravit se na nové trendy?

Týmové schůzky se přesunuly do virtuálního prostoru, firmy v řádu dní implementovaly nové obchodní modely. Procesy, které se nám zdály pro udržení vztahu se zákazníky, klienty či obchodními partnery neakceptovatelné, nyní považujeme za přirozené. Opatření proti šíření koronaviru zkrátka zafungovala jako urychlovač trendů v oblasti lidského kapitálu. Jak využít nové příležitosti? Jak stabilizovat firemní HR? V návaznosti na trendy v oblasti lidského kapitálu jsme pro vás v pěti krocích shrnuli, jak předefinovat pracovní prostředí a pracovní sílu s ohledem na aktuální zkušenosti. 

18. 6. 2020