Daně 

Koncepční změny v úpravě dovolené a minimální mzdy a více než 80 dalších navrhovaných změn s účinností již od 1. července 2019

To všechno přináší návrh novely zákoníku práce, předložený Ministerstvem práce a sociálních věcí. Jedná se o poněkud skromnější počin ve srovnání s velmi ambiciózním, avšak neúspěšným návrhem z roku 2016, který i přesto stojí za pozornost.

Změny v úpravě dovolené
Stávající úprava dovolené v zákoníku práce je již poměrně dlouho považována za nevyhovující. Nově navrhovaný koncept by měl zahrnovat právo na dovolenou vyjádřené v hodinách; její výměra se bude odvíjet od týdenní pracovní doby zaměstnance. V souladu s požadavky z praxe má být také umožněno převést si dovolenou v rozsahu přesahujícím zákonné 4 týdny do následujícího roku. Změny dozná i čerpání dovolené, její krácení v případě neomluvené absence atd.

Flexibilita?
Do novely se žel nedostala výslovná úprava práce z domova (tzv. home office). Hlasům volajícím po zavedení modernějších institutů, které by na náš pracovní trh přinesly větší flexibilitu, MPSV odpovídá zavedením tzv. sdíleného pracovního místa. Šlo by o nastavení, kdy dva nebo i více zaměstnanců sdílí jedno pracovní místo a sami si rozvrhují pracovní dobu tak, aby v souhrnu naplnili stanovenou pracovní dobu, a to na základě písemné dohody zaměstnavatele se všemi zaměstnanci sdílejícími pracovní místo.

Doručování
Praxi také dlouhodobě trápil nesoulad mezi úpravou lhůt v souvislosti s doručováním pracovněprávních dokumentů. Nově má být úprava v zákoníku práce uvedena do souladu s doručovacími podmínkami České pošty, tj. lhůta pro vyzvednutí uložené (osobně nedoručené) zásilky zaměstnanci bude nově činit 15 kalendářních dnů (místo stávajících 10 pracovních dnů). Zaměstnanci mají mít nově také povinnost písemně hlásit změnu adresy, na kterou jim zaměstnavatel může písemnosti doručovat.

Minimální a zaručená mzda
Navrhuje se také zavedení pevného mechanismu valorizace minimální mzdy (a potažmo nejnižších úrovní zaručené mzdy). Cílem návrhu je nastavení valorizačního mechanismu tak, aby byla minimální mzda zvyšovaná pravidelně a její výše byla jednoduše a dostatečně včas odhadnutelná. Minimální mzda má podle navrhované novely činit 0,548násobek průměrné hrubé měsíční nominální mzdy v národním hospodářství za předminulý kalendářní rok (zaokrouhleno na celé stokoruny nahoru).

O těchto a některých dalších připravovaných změnách vás budeme informovat na webcastu 6. listopadu.

Článek je součástí zpravodaje dReport – listopad 2018, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

document.getElementById(„lang_cs“).href = „https://www.dreport.cz/blog/koncepcni-zmeny-v-uprave-dovolene-a-minimalni-mzdy-a-vice-nez-80-dalsich-navrhovanych-zmen-s-ucinnosti-jiz-od-1-cervence-2019/“; document.getElementById(„lang_en“).href = „https://www.dreport.cz/en/blog/conceptual-changes-in-provisions-regarding-vacation-time-and-minimum-wage-and-more-than-80-additional-proposed-changes-effective-already-from-1-july-2019/“;

dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right