Daně 

Konzultanti v přímých daních nesmí ztratit krok s dobou, nováčci se zapojují do projektů co nejdříve

O oblast daňového poradenství jsem se zajímal už při studiu VŠE. Mým přáním bylo najít po škole uplatnění v rámci velké čtyřky a první volba padla bez váhání na Deloitte, kde shodou okolností v téže době nabírali na juniorské pozice v daňovém oddělení. Jsem Ondřej Kofroň a již dva a půl roku pracuji v Deloitte jako daňový konzultant. V našem oddělení, které se specializuje na přímé daně, pomáháme klientům s celou řadou úkonů od přípravy daňových přiznání přes daňové strukturování a otázky mezinárodního zdanění až po zastupování klientů při daňových kontrolách.

Hledá se daňový konzultant!

Jsi čerstvý absolvent a chceš rozjet svou kariéru jako daňař? Možná hledáme právě tebe! Aktuálně rozšiřujeme naše řady a hledáme daňové konzultantky a konzultanty pro zdanění právnických osob. Chceš se k nám přidat? Pak se nám ozvi, rádi se s tebou setkáme.

Daně jsou obor, který se vlivem mnoha různých faktorů neustále proměňuje. Stále více do daní promlouvají nové technologie – mění se tak i požadavky na samotné konzultanty, kteří musí být schopni ovládat různé softwarové nástroje. Stupňuje se také intenzita a rozsah daňových kontrol ze strany finančních úřadů – státy přijímají nejrůznější opatření proti daňovým únikům, zavádějí různé iniciativy, spolupracují mezi sebou při daňových kontrolách a podobně. Neustále dochází také k transformaci a zpřísňování legislativy. I proto se stále více firem a podnikatelů obrací právě na poradenské společnosti, neboť sami se v takovém prostředí mohou velmi snadno ztratit. A každá, třebaže na první pohled malá chyba, může mít nedozírné následky.

Co jsou to přímé daně?

Přímou daní se rozumí taková daň, u které je přesně znám subjekt, jenž ji platí, přičemž tato platba je nepřenositelná. Jinými slovy je v případě přímé daně plátcem a poplatníkem tatáž osoba nebo tentýž subjekt. A jaké daně bychom mohli zařadit pod kategorii přímých daní?

 • Důchodové daně
  • Daň z příjmu fyzických osob
  • Daň z příjmu právnických osob
 • Majetkové daně
  • Daň z nemovitých věcí
  • Daň z nabytí nemovitých věcí

Jsem členem Deloitte týmu, který se věnuje především fúzím a akvizicím z daňového pohledu. Klienti se na nás obrací s celou řadou různých požadavků, těmi nejčastějšími jsou daňové prověrky (tzv. due diligence), poradenství v oblasti mezinárodního zdanění, příprava daňových přiznání a zastupování v rámci daňových kontrol. Často přitom spolupracujeme s dalšími týmy, zejména pak s finančním oddělením, se kterým se věnujeme především zmíněným prověrkám – oni z hlediska finančního, my z hlediska daňového.

Jak jsem již zmínil, klientům také často připravujeme daňová přiznání, jednak abychom jim ušetřili práci, jednak aby měli jistotu, že veškeré podklady budou zpracovány správně a přesně s ohledem na všechny regulatorní požadavky. Další významná část klientů využívá potom našich služeb v oblasti zmíněného due diligence. V případě zamýšlené akvizice společnosti se na nás klienti obrací, abychom provedli daňovou prověrku této společnosti, tj. abychom zjistili, jaká daňová rizika by mohla v tomto ohledu akvizici doprovázet. Primárně na základě výstupů z finančního a daňového due diligence se potom klienti rozhodují o realizaci akvizice, resp. o finální kupní ceně společnosti. Pokud se pro akvizici klient rozhodne, pomáháme mu ve spolupráci s právníky s přípravou kupní smlouvy, abychom eliminovali všechna potenciální daňová rizika.

Deloitte nedrží nováčky stranou, po nástupu se obratem zapojují do projektů

Do Deloitte jsem nastoupil hned po státnicích na VŠE, kde jsem studoval fakultu financí a účetnictví. Během školy jsem pracoval v bance, kde jsem sbíral především základní pracovní zkušenosti. Hned po nástupu jsem se však v Deloitte po pár školeních dostal k práci na skutečném projektu se skutečným klientem. Myslím, že to je jedna z hlavních výhod Deloitte – nováčci se dostanou ke skutečné práci ihned po svém příchodu a pomalými krůčky (a samozřejmě pod dohledem) postupně plní různé úkoly, aby nakonec za pár měsíců mohli pracovat samostatně a směřovali k vlastním projektům.

Naše klientela je velmi pestrá. Zatímco manažeři se specializují na klienty z konkrétních segmentů daných oborů, já se coby konzultant setkávám s klienty napříč všemi oblastmi. Často se na nás obrací klienti z oblasti automotive, energetiky a TMT. Spolupracujeme ale například i s finančními institucemi, investičními fondy, real estate společnostmi, farmaceutickými společnostmi a řadou dalších. Služby poskytujeme i mnohým z našich zahraničních Deloitte kanceláří – ty nás oslovují ve chvíli, kdy jejich klienti provozující svůj business i na území ČR potřebují posoudit určitou transakci z pohledu české daňové legislativy.

S pestrou klientelou kráčí ruku v ruce i pestrá náplň práce. V mojí profesi neexistují dva stejné dny, každý klient je natolik specifický a má natolik individuální požadavky, že jednoduše nelze upadnout do stereotypu. A aby člověk všem těmto požadavkům dostál, musí mít neustále otevřené oči, vnímat nejnovější trendy a především se nebát učit novým věcem. Jedině tak může uspět a postupovat ve své daňařské kariéře.

Směrnice DAC 6

Směrnice o právní spolupráci v oblasti daní DAC 6 upravuje povinnost podnikatelů předem oznamovat finančním úřadům vybrané přeshraniční transakce, které mají vliv na daň z příjmů právnických osob. Oznamovací povinnost se týká podnikatelů i jejich poradců, kteří jim dané uspořádání nastavují – z toho důvodu je toto téma v našem daňovém oddělení velmi aktuální. Povinná osoba může v případě nesplnění oznamovací povinnosti dostat od finančního úřadu pokutu až půl milionu korun. Smyslem regulace je získat lepší přehled o využívání daňových předpisů a případně zabránit agresivním daňovým plánováním.

Kariéra v Deloitte Kariéra v daních

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right