Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění [březen 2023]

Slovenská finanční správa vydala pokyn upřesňující postup při placení daně z mimořádných příjmů výrobců energie. Kyperský daňový úřad vydal přehled často kladených otázek v oblasti převodních cen. A podle rozhodnutí německého soudu podléhají dividendy vyplácené americké „S corporation“ nulové srážkové dani. Nejen o tom jsou březnové novinky z oblasti mezinárodního zdanění.

Slovensko: Pokyny k platbě daně z mimořádných zisků

Slovenská finanční správa upřesnila postup při placení daně z mimořádných příjmů výrobců energie, a to formou pokynu 13/PO/2023/IM.

Kypr: Často kladené dotazy k pravidlům dokumentace k převodním cenám

Kyperský daňový úřad zveřejnil na svých webových stránkách novou sekci „Často kladené otázky“ (FAQ) týkající se převodních cen. Často kladené otázky poskytují základní pokyny k některým aspektům nových pravidel pro dokumentaci převodních cen, která byla zavedena v loňském roce. FAQ zejména objasnily, že výkladový oběžník č. 3 ze dne 30. června 2017 s ohledem na transakce back-to-back financování (který za určitých podmínek stanovoval tzv. pravidla bezpečného přístavu pro ziskovost 2 % po zdanění aktiv) od 1. ledna 2022 již neplatí.

Německo: Dividendy vyplácené americké „S corporation“ podléhají nulové srážkové dani dle smlouvy

Finanční soud nižší instance v Kolíně nad Rýnem publikoval 10. března 2023 dlouho očekávané rozhodnutí ze 16. listopadu 2022, že americké „S corporation“, tedy transparentní entity pro účely federální daně z příjmu, mají podle článku 10 odst. 3 písm. a) a bb) smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi Německem a Spojenými státy nárok na nulovou sazbu srážkové daně.

Švýcarsko: Prominutí dluhu představuje skrytou výplatu dividendy

Nejvyšší soud rozhodl (A-1954/2022) ve prospěch daňových úřadů a konstatoval, že prominutí dluhu mezi spřízněnými společnostmi představuje skrytou výplatu dividendy.

Černá Hora: Změny v daňových zákonech s ohledem na mezinárodní daňové transakce

K nejdůležitějším opatřením patří jednak zavedení 30% srážkové daně pro určité platby vůči nerezidentním subjektům, které jsou založeny nebo mají sídlo v jurisdikcích s nízkým zdaněním, jednak požadavek na dokumentaci k převodním cenám pro transakce mezi zřizovatelem nerezidenta a jeho složkou se sídlem v Černé Hoře.

Mezinárodní zdanění dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right