Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění [srpen 2019]

Slovenská vláda schválila návrh zákona o ATAD 2. Soudní dvůr Evropské unie vydal rozhodnutí v případu Marks & Spencer o odpočtu ztrát zahraničních dceřiných společností. Francie zavádí od letošního roku 3% daň z digitálních služeb. A co je nového v oblasti mezinárodního zdanění v Rakousku, Itálii, Nizozemsku a Slovinsku?

Slovenská vláda schválila návrh zákona provádějícího ATAD 2

Dne 29. května 2019 vláda schválila návrh zákona zavádějícího změny zákona o daních z příjmu včetně opatření pro implementaci ustanovení evropské směrnice proti vyhýbání se daňovým povinnostem 2 (ATAD 2) pokrývající hybridní nesoulady s třetími zeměmi.

SDEU rozhodl o přeshraničním uplatňování ztrát

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) dne 19. června 2019 vydal rozhodnutí ve dvou švédských případech a upřesnil aplikaci rozhodnutí v případu Marks & Spencer o odpočtu ztrát zahraničních dceřiných společností.

Francouzský parlament schválil legislativu stanovující daň z digitálních služeb

Francouzský parlament dne 11. července 2019 schválil návrh legislativy zavádějící 3% daň z digitálních služeb od roku 2019.

Rakouský soud rozhodl, že využívání lucemburských holdingových společností není zneužitím směrnice o zdanění mateřských a dceřiných společností

V nedávno vydaném rozhodnutí z 27. března 2019 Nejvyšší správní soud rozhodl o aplikaci evropské směrnice o zdanění mateřských a dceřiných společností na vloženou lucemburskou holdingovou společnost a dospěl k závěru, že zneužití práva se na tento případ nevztahuje.

Italský nejvyšší soud rozhodl o daňovém rezidenství holdingové společnosti

V rozhodnutí z 28. května 2019 soud stanovil, že zahraniční holdingová společnost nemůže být považována za daňového rezidenta Itálie, pokud se zasedání představenstva a akcionářů konají v cizí zemi a společnost má v Itálii vhodné prostory, ve kterých se zasedání mohou konat.

Nizozemsko ustanovilo komisi pro zdanění nadnárodních společností

Dne 25. června 2019 státní tajemník ministerstva financí oznámil ustanovení komise, která připraví soupis opatření, jež rozšíří základ daně z příjmů právnických osob a zároveň zajistí, aby Nizozemsko zůstalo atraktivní pro centrály nadnárodních společností.

Slovinsko navrhuje zvýšení sazby daně z příjmů právnických osob

Návrhy oznámené 18. června 2019 zahrnují zvýšení standardní sazby daně z příjmů právnických osob z 19 na 20 % od 1. ledna 2020 a zavedení 7% minimální sazby.

Článek je součástí zpravodaje dReport – srpen  2019, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

Daň z digitálních služeb ATAD Daň z příjmů SDEU Mezinárodní zdanění dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right