Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění [únor 2024]

Daňová správa v Norsku vydala pokyny k novým požadavkům na vykazování převodních cen. Polsko z bezpečnostních důvodů odložilo povinné zavedení Národního systému elektronické fakturace. Španělsko schválilo pravidla vycházející ze směrnice DAC 7, která upravují povinnosti provozovatelů digitálních platforem. Více novinek ze světa mezinárodního zdanění najdete v našem článku.

Norsko:

Daňové úřady vydávají pokyny k novým požadavkům na vykazování převodních cen

Norská daňová správa vydala pokyny ke změnám v požadavcích na vykazování převodních cen pro daňová přiznání podávaná k 31. května 2024 pro subjekty s účetním obdobím končícím v roce 2023. Pokyny uvádějí povinná a dobrovolná zveřejnění a také výjimky pro některá zveřejnění. Povinná zveřejnění zahrnují informace o vlastnictví subjektů, funkčních profilech, statusu ručitele, kategoriích transakcí a finančních údajích. Dobrovolně zveřejňované informace zahrnují důvody pro výjimky z dokumentace o převodních cenách, ujednání o cash poolingu a duševním vlastnictví. Některá zveřejnění, jako jsou provozní ztráty, provozní marže, srážková daň a podrobné hodnoty transakcí, nejsou pro daňové přiznání za rok 2023 vyžadována. Cílem pokynů je usnadnit dodržování předpisů, ale současně zavést významné změny, což daňové poplatníky vybízí k tomu, aby zvážili řízení daňových rizik a připravili se na budoucí požadavky na vykazování.

Nové požadavky na vykazování převodních cen pro přiznání k dani z příjmů právnických osob

Nové norské požadavky na vykazování převodních cen pro přiznání k dani z příjmů právnických osob přinášejí významné změny platné od ledna 2023. Aktualizace nahrazuje formulář RF-1123 a jejím cílem je digitalizace a zjednodušení. Klíčové změny zahrnují podrobné informace o provozních transakcích, funkcích, rizicích a používaných metodách převodních cen. Přetrvávají nejasnosti ohledně výkladu a možného odmítnutí. Daňoví poplatníci nyní musí poskytovat komplexní informace o převodních cenách, což je v souladu s vykazováním podle jednotlivých zemí (CbCR) a zvyšuje nároky na dodržování předpisů. Tento posun signalizuje přechod na dokumentaci v souladu s OECD a vyžaduje robustní interní procesy pro včasné a přesné vykazování.

Polsko:

Další aktualizace týkající se zpoždění povinné implementace Národního systému e-faktur (KSeF)

Polské ministerstvo financí oznámilo odklad zavedení Národního systému elektronické fakturace (KSeF) z bezpečnostních důvodů s tím, že nové datum účinnosti bude stanoveno do května 2024, kdy bude proveden audit systému. Neplánují se žádné změny týkající se vystavování faktur, struktury, sběru identifikátorů KSeF ani lhůt pro offline faktury. Další konzultace se budou týkat používání KSeF při transakcích mezi podniky a spotřebiteli a dat účinnosti pro plátce osvobozené od DPH. Daňovým poplatníkům se doporučuje, aby pokračovali v implementačních plánech, protože i přes odklad nedochází k žádným významným regulačním změnám.

Aktualizace implementace DAC 7

Očekává se, že Polsko přijme v únoru 2024 návrh zákona o provádění DAC 7 a jeho ustanovení vstoupí v platnost 1. července 2024. Online platformy budou muset do konce ledna 2025 předložit zprávy za roky 2023 a 2024. Provozovatelé platforem začnou shromažďovat údaje, pokud prodejce vydělá více než 2 000 eur nebo překročí 30 transakcí ročně. Sankce pro prodejce nedodržující předpisy mohou zahrnovat zadržení plateb nebo zablokování činnosti platformy.

Kypr: Zvýšení limitů pro požadavky na místní vykazování

Kyperský komisař pro daně oznámil zvýšení limitů pro místní požadavky na podání daňových přiznání pro zdaňovací období roku 2022. Hranice pro finanční transakce se zvýšila ze 750 000 eur na 5 milionů eur a pro ostatní kategorie ze 750 000 eur na 1 milion eur. Cílem změn je zajistit přehlednost a snížit zátěž spojenou s dodržováním předpisů. Daňoví poplatníci jsou nadále povinni dokumentovat transakce pod danou hranicí ve zjednodušeném formátu v závislosti na typu transakce a případných pravidlech „bezpečného přístavu“. Tato aktualizace má vliv na dokumentaci převodních cen pro daňové poplatníky, kteří jsou daňovými rezidenty Kypru.

Španělsko: Schválení pravidel týkajících se povinností provozovatelů digitálních platforem

Nový královský dekret účinný od února 2024 stanoví povinnosti pro provozovatele digitálních platforem ve Španělsku, která mají být v souladu s DAC 7. Provozovatelé musí shromažďovat informace o prodejcích a oznamovat je daňovým orgánům. Pravidla platí zpětně od ledna 2023. Oznamovací povinnosti podléhají prodejci, kteří vykonávají relevantní činnosti, s výjimkou státních subjektů, společností kótovaných na burze a příležitostných prodejců s omezeným počtem transakcí. Cílem vyhlášky je zvýšit daňovou transparentnost a bojovat proti daňovým únikům.

Švýcarsko: Zdanění kryptoměn: Jak jsou investoři zdaněni?

Zdanění kryptoměn ve Švýcarsku vychází ze stávajících daňových zákonů a z nedávných pokynů Federální daňové správy. Platební tokeny, jako je Bitcoin, jsou pro účely daně z majetku považovány za movitý kapitál. Odměny za těžbu jsou zdanitelným příjmem, zatímco odměny za staking a airdropy podléhají dani z příjmu. Majetkové tokeny z ICO/ITO jsou kategorizovány na základě svých vlastností, které mají vliv na zdanění. Užitkové tokeny podléhají dani z majetku, ale vzhledem ke své povaze nepodléhají dani z příjmu. Obchodování s tokeny je považováno za soukromou správu majetku, ale rozsáhlé obchodování může být považováno za samostatnou výdělečnou činnost, což mění daňové dopady.

Chcete získat více informací o klíčových daňových novinkách z celého světa a zůstat v obraze? Pak sledujte naše webové stránky tax@hand, kde najdete všechny relevantní informace o mezinárodním zdanění.

DAC 7 Převodní ceny Mezinárodní zdanění dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right