Daně 

Lednové novinky z oblasti DPH

Sazby DPH u hromadné přepravy, směrnice o všeobecném reverse-charge mechanismu nebo překvapivá pravidla Soudního dvora EU pro aplikaci zvláštního režimu pro cestovní službu. To jsou lednové novinky v oblasti DPH.

Sazby DPH u hromadné přepravy
S účinností od 1. 2. 2019 by měla být snížena sazba DPH z 15 % na 10 % u veřejné hromadné přepravy (vlaky, autobusy, lanovky).

Směrnice o všeobecném reverse-charge mechanismu
Koncem roku 2018 byla definitivně schválena směrnice, která umožňuje členským státům za určitých podmínek plošně zavést na přechodnou dobu pravidlo přenesení daňové povinnosti na lokální dodání zboží a služeb. Česká republika již formálně o tuto možnost požádala ve snaze zavést tento způsob zdaňování od poloviny roku 2020.

Soudní dvůr EU: Překvapivá pravidla pro aplikaci zvláštního režimu pro cestovní službu
V rozhodnutích C-552/17 Alpenchalets Resorts a C-422/17 Skarpa Travel soudní dvůr stanovil překvapivá pravidla platná při aplikaci zvláštního režimu pro cestovní službu. Je evidentní, že český zákon o DPH se od těchto pravidel částečně odchyluje (zdanění přijatých záloh), ale částečně v souladu s nimi může být vyložen (aplikace zvláštního režimu na nákup a prodej ubytování bez dalších doprovodných služeb).

Článek je součástí zpravodaje dReport – leden 2019, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

Reverse-change Soudní dvůr EU SDEU Nepřímé daně dReport zpravodaj DPH
Daně 

Využití směrné hodnoty při určení základu daně z nabytí nemovitých věcí

Pro účely stanovení základu daně z nabytí nemovitých věcí má poplatník možnost vybrat si jako srovnávací daňovou hodnotu buď cenu zjištěnou dle znaleckého ocenění, nebo tzv. směrnou hodnotu. Finanční správa dosud zastávala názor, že poplatník jednou vybranou variantu již nemůže následně změnit např. podáním dodatečného přiznání. Městský soud v Praze však nyní vyjádřil názor, že poplatník může své rozhodnutí změnit, a to až do okamžiku vyměření daně. 

13. 2. 2019
Daně  Právo 

Brexit a jeho dopady na vaši firmu. Aneb 10 kroků, jak se připravit na „no deal“ variantu

Rozvodová bitva mezi Velkou Británií a Evropskou unií je v plném proudu a stále se neví, jak dopadne. V tuto chvíli je jasné jen to, že dvouletá lhůta již brzy vyprší – ve hře je několik variant časového průběhu i konečného nastavení vztahů mezi Spojeným královstvím, EU a dalšími zeměmi včetně České republiky. To samozřejmě komplikuje všechny další kroky, které byste ještě před finálním rozhodnutím měli učinit. Abyste ale byli připraveni na den „D“, který nastane 29. března 2019, respektive s ohledem na časový posun na 30. března 2019, počítejte vzhledem ke všem okolnostem raději s variantou „no deal“, tedy s tzv. tvrdým brexitem. Připravit se na ni můžete s naším desaterem. 

13. 2. 2019