Daně 

Lednové novinky z oblasti DPH

Sazby DPH u hromadné přepravy, směrnice o všeobecném reverse-charge mechanismu nebo překvapivá pravidla Soudního dvora EU pro aplikaci zvláštního režimu pro cestovní službu. To jsou lednové novinky v oblasti DPH.

Sazby DPH u hromadné přepravy
S účinností od 1. 2. 2019 by měla být snížena sazba DPH z 15 % na 10 % u veřejné hromadné přepravy (vlaky, autobusy, lanovky).

Směrnice o všeobecném reverse-charge mechanismu
Koncem roku 2018 byla definitivně schválena směrnice, která umožňuje členským státům za určitých podmínek plošně zavést na přechodnou dobu pravidlo přenesení daňové povinnosti na lokální dodání zboží a služeb. Česká republika již formálně o tuto možnost požádala ve snaze zavést tento způsob zdaňování od poloviny roku 2020.

Soudní dvůr EU: Překvapivá pravidla pro aplikaci zvláštního režimu pro cestovní službu
V rozhodnutích C-552/17 Alpenchalets Resorts a C-422/17 Skarpa Travel soudní dvůr stanovil překvapivá pravidla platná při aplikaci zvláštního režimu pro cestovní službu. Je evidentní, že český zákon o DPH se od těchto pravidel částečně odchyluje (zdanění přijatých záloh), ale částečně v souladu s nimi může být vyložen (aplikace zvláštního režimu na nákup a prodej ubytování bez dalších doprovodných služeb).

Článek je součástí zpravodaje dReport – leden 2019, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

Soudní dvůr EU SDEU Nepřímé daně dReport zpravodaj DPH

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right