Daně 

Lex Brexit – aktuální stav

Schválený zákon regulující různé oblasti pro případ tzv. tvrdého Brexitu prošel legislativním procesem. V návaznosti na vývoj situace se začne provádět po 29. březnu, pokud nedojde k odsouhlasení dohody Spojeného království a EU nebo k odložení Brexitu.

Níže shrnujeme aktuální situaci ohledně tzv. Lex Brexit – zákona o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie.

  • Dne 29. března 2019 uplynou dva roky od okamžiku, kdy Spojené království Velké Británie a Severního Irska v návaznosti na výsledek referenda oznámilo svůj záměr vystoupit z Evropské unie. Na základě jednostranného rozhodnutí britského národa o vystoupení z EU došlo v březnu 2017 k aktivaci článku 50 Smlouvy o Evropské unii a unie tak poprvé v historii čelí situaci, kdy dochází k rozvázání vztahu s doposud významným členským státem.
  • Součástí navržené dohody o vystoupení Spojeného království je sjednání tzv. přechodného období (od 30. března 2019 do 31. prosince 2020), během kterého by Spojené království už mělo mít postavení tzv. třetí země, ale současně si zachovat status člena jednotného trhu.
  • S ohledem na dosavadní vývoj, kdy je reálný odchod Spojeného království bez patřičné dohody (tzv. neřízený či tvrdý Brexit), pověřil vládní Výbor pro EU Ministerstvo vnitra přípravou tzv. brexitového zákona (Lex Brexit). Vládní předlohu schválily obě komory Parlamentu ČR a 7. března 2019 ji podepsal prezident Miloš Zeman.
  • Hlavním cílem této dočasné právní úpravy je přijetí opatření, jejichž prostřednictvím Česká republika minimalizuje alespoň některé bezprostředně hrozící negativní dopady, k nimž bez přijetí dohody (tj. v případě tvrdého Brexitu) dojde.
  • Nadále platí doporučení, které Ministerstvo vnitra ČR vydalo ještě před přijetím „brexitového zákona“ a které stanovuje, že občan Spojeného království, který bude chtít na území České republiky pobývat oprávněně v přechodném období, by měl požádat Ministerstvo vnitra ČR (odbor azylové a migrační politiky) o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území České republiky nejpozději 29. března 2019.
  • Za účelem zajištění právní jistoty umožňuje „brexitový zákon“ občanům Spojeného království a jejich rodinným příslušníkům vykonávat svou práci na základě pracovněprávní smlouvy uzavřené přede dnem nabytí účinnosti přechodné právní úpravy bez pracovního povolení, zaměstnanecké karty nebo modré karty, a to legálně až do konce roku 2020. V rámci přechodného období budou mít tito občané dostatečný časový prostor pro vyřízení potřebných oprávnění k výkonu práce na území ČR, která jsou od cizinců z tzv. třetích zemí standardně vyžadovaná.
  • Z pohledu daně z příjmu je třeba posoudit situaci poplatníka – v případě českých daňových rezidentů zachovává Lex Brexit po určitou dobu fikci Spojeného království jako členské země EU. To však zcela neplatí pro situaci rezidentů Spojeného království (zejména u srážkové daně a zajištění daně, které se začnou uplatňovat v případě tvrdého Brexitu již od 30. března 2019).
  • Opatření nicméně není možné přijímat ve vztahu k daním harmonizovaným v rámci EU (DPH, spotřební daně) a clu, u kterých v případě tvrdého Brexitu začnou platit pravidla jako vůči třetím zemím (dovoz-vývoz).

Tipy, jak se připravit na případnou variantu tvrdého Brexitu, najdete v našem článku Brexit a jeho dopady na vaši firmu. Aneb 10 kroků, jak se připravit na „no deal“ variantu.  Situaci nadále sledujeme a o dalším vývoji vás budeme informovat.

Článek je součástí zpravodaje dReport – březen 2019, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

dReport zpravodaj Brexit

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right