Daně 

Prosincové novinky z oblasti DPH: Rozhodnutí SDEU

Soudní dvůr EU v případu C-502/17 C&D Foods Acquisition vyjádřil názor na to, jak zacházet s držbou podílů na dceřiné společnosti. Přečtěte si více.

Její mateřská holdingová společnost jí neposkytovala žádná plnění (například v podobě manažerských služeb), ale taková plnění poskytovala „vnukovské“ entitě. Z názoru SDEU je patrné, že držba podílu na dceřiné společnosti není ekonomickou činností ve smyslu DPH předpisů.

V případu C-495/17 Cartrans Spedition SRL byl Soudním dvorem EU popsán režim služeb souvisejících s vývozem. SDEU se neodchýlil od směru naznačeném v předchozí judikatuře, navíc však ujasnil, jakými důkazními prostředky lze osvobození prokázat. Jsme toho názoru, že dané rozhodnutí má zásadní dopady i na interpretaci osvobození dle českého zákona o DPH.

Článek je součástí zpravodaje dReport – prosinec 2018, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

Držba podílů na dceřiné společnosti SDEU Nepřímé daně dReport zpravodaj
Daně 

Využití směrné hodnoty při určení základu daně z nabytí nemovitých věcí

Pro účely stanovení základu daně z nabytí nemovitých věcí má poplatník možnost vybrat si jako srovnávací daňovou hodnotu buď cenu zjištěnou dle znaleckého ocenění, nebo tzv. směrnou hodnotu. Finanční správa dosud zastávala názor, že poplatník jednou vybranou variantu již nemůže následně změnit např. podáním dodatečného přiznání. Městský soud v Praze však nyní vyjádřil názor, že poplatník může své rozhodnutí změnit, a to až do okamžiku vyměření daně. 

13. 2. 2019
Daně  Právo 

Brexit a jeho dopady na vaši firmu. Aneb 10 kroků, jak se připravit na „no deal“ variantu

Rozvodová bitva mezi Velkou Británií a Evropskou unií je v plném proudu a stále se neví, jak dopadne. V tuto chvíli je jasné jen to, že dvouletá lhůta již brzy vyprší – ve hře je několik variant časového průběhu i konečného nastavení vztahů mezi Spojeným královstvím, EU a dalšími zeměmi včetně České republiky. To samozřejmě komplikuje všechny další kroky, které byste ještě před finálním rozhodnutím měli učinit. Abyste ale byli připraveni na den „D“, který nastane 29. března 2019, respektive s ohledem na časový posun na 30. března 2019, počítejte vzhledem ke všem okolnostem raději s variantou „no deal“, tedy s tzv. tvrdým brexitem. Připravit se na ni můžete s naším desaterem. 

13. 2. 2019