Daně 

Prosincové novinky z oblasti DPH: Rozhodnutí SDEU

Soudní dvůr EU v případu C-502/17 C&D Foods Acquisition vyjádřil názor na to, jak zacházet s držbou podílů na dceřiné společnosti. Přečtěte si více.

Její mateřská holdingová společnost jí neposkytovala žádná plnění (například v podobě manažerských služeb), ale taková plnění poskytovala „vnukovské“ entitě. Z názoru SDEU je patrné, že držba podílu na dceřiné společnosti není ekonomickou činností ve smyslu DPH předpisů.

V případu C-495/17 Cartrans Spedition SRL byl Soudním dvorem EU popsán režim služeb souvisejících s vývozem. SDEU se neodchýlil od směru naznačeném v předchozí judikatuře, navíc však ujasnil, jakými důkazními prostředky lze osvobození prokázat. Jsme toho názoru, že dané rozhodnutí má zásadní dopady i na interpretaci osvobození dle českého zákona o DPH.

Článek je součástí zpravodaje dReport – prosinec 2018, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

SDEU Nepřímé daně dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right