Deloitte živě 

Majitelé rodinných podniků nesmí s plánováním nástupnictví otálet. Klíčem k hladkému předání je kvalitní strategie

Převod vlastnictví firmy je velmi citlivé téma, které však musí v určité fázi svého vývoje aktivně a efektivně řešit každá rodinná společnost. Pro firmu jsou nedokončená transformace struktury nebo nedořešený převod vedení na nástupníky jedněmi z největších rizik, které mohou mít vliv nejen na její byznys, ale v konečném důsledku i na její samotnou existenci. Jak správně transformovat firmu na holdingovou strukturu? Jak zajistit ochranu majetku zakladatele? A kdy je ten správný čas začít otázky převodu vlastnictví a řízení provozu firmy na nástupníky vůbec řešit?

Téměř každým nástupnictvím se prolíná střet zájmů a očekávání a významnou roli hraje aktuální pozice těch, kteří se na něm mohou podílet. V zásadě se je jedná o tři skupiny lidí: rodina, vlastníci a zaměstnanci, přičemž tyto skupiny se různými způsoby prolínají (vlastník je typicky hlavou rodiny, některý ze členů rodiny může být zároveň zaměstnancem apod.). A jak zaznělo na našem live streamu na téma Jak středně velkou rodinnou firmu připravit na převod vlastnictví?, každá ze zmíněných skupin má v rámci tohoto procesu své specifické zájmy.

Nejen kvalitní systém nástupnictví, ale například také tvorba strategií odolných krizím, smysluplná vize a její komunikace uvnitř podniku i externě. To vše jsou jen některé z faktorů, které rozhodují o úspěchu na trhu. Inspirujte se i vy u těch nejlepších – v rámci programu Czech Best Managed Companies 2021 jsme ocenili hned šestnáct nejlépe řízených firem Česka. Přečtěte si, jaké jsou aktuální trendy v oblasti firemního řízení nebo jakým způsobem se české společnosti vypořádaly s příchodem pandemie.

Tvorba nástupnické strategie je náročný proces, který obsahuje dlouhou řadu dílčích kroků. Kupříkladu je potřeba vyřešit harmonogram uskutečnění, finanční zajištění zakladatelů, účast původních vlastníků i jejich nástupců na správě a řízení firmy, dále zohlednit hodnoty společnosti, její vizi, vypořádat majetková aktiva, zajistit výkonnost společnosti, kvalitní reporting a mnoho dalšího. A čím je firma větší, tím je proces tvorby nástupnické strategie složitější. Vlastníci by s jeho zahájením proto neměli otálet.

Jedním z nejčastějších problémů je finanční zajištění původního vlastníka firmy po převodu. Rozhodující je jeho nová role. Pokud i po převodu původní majitel aktivně participuje na řízení společnosti (v nějaké pozici v rámci dozorčí rady, firemního orgánu apod.), pobírá odměnu z této funkce. Druhou variantou je faktické předání a odchod z firmy – tehdy je řeč o tzv. transferu (podílu, akcií apod.), částečném či úplném. Alternativně lze situaci řešit i méně obvyklými nástroji, například skrze svěřenecké fondy nebo trusty.

Převod vlastnictví není však pouze otázkou právního uspořádání, celý proces doprovází také otázky daňové. Často se lze setkat s holdingovou strukturou firem, kdy je potřeba toto téma řešit zvláště pečlivě. Jak to praxi funguje? Každá společnost, která prosperuje, se také zvětšuje. Růst může řešit skrze budování řídících středisek (čímž se zvětšuje od základu), anebo se může štěpit na společnosti menší, sesterské. Tento koncept může být optikou daní náročnější ve chvíli, kdy majitel potřebuje například peníze společnosti A investovat do společnosti B, což by měl usnadnit zmíněný systém holdingu. A na tento systém je posléze v rámci procesu předávání firmy (resp. celého holdingu) potřeba pamatovat.

Rodinné firmy Czech Best Managed Companies Nejlépe řízené firmy
Deloitte živě 

Díky IT auditu mám možnost poznat IT prostředí u širokého spektra firem, říká Dominik Juránek z IT auditu Deloitte

Dominik začínal v IT auditu Deloitte před dvěma lety jako stážista. Dnes je z něho seniorní analytik a vede své vlastní zakázky pro klienty z Česka i ze zahraničí. „Člověk nemusí být programátor, aby mohl nastoupit do IT auditu. Důležitější je zajímat se o IT bezpečnost, mít přehled o IT prostředí a pak především chuť učit se a získávat nové zkušenosti,“ říká Dominik, který si na práci IT auditora nejvíce cení různorodosti a možnosti neustále se vzdělávat. Co všechno se v IT auditu naučil? Jak se mu dařilo skloubit školu s prací? A co ho při nástupu do Deloitte nejvíce překvapilo? 

20. 10. 2021
Deloitte živě 

CzechSetGo!: Vzdělávat a rozvíjet své zaměstnance je pro firmy efektivnější než nabírat nové

Firmy by měly podpořit lidi v dalším vzdělávání a rozvoji. Management by pak neměl vnímat vzdělávání jako benefit pro zaměstnance, ale jako přínos pro firmu. Shodli se na tom účastníci panelové diskuse v rámci konference CzechSetGo!, jejímž tématem byla role business komunity v podpoře vzdělávání a změn ve společnosti. Jak mohou firmy přispět k lepšímu vzdělávacímu systému, který bude produkovat lidi s potřebnými dovednostmi? A jak správně uchopit rozvoj zaměstnanců ve firmách? Nejen o tom debatovali lídři předních českých firem. 

8. 10. 2021
Deloitte živě 

Retail Summit 2021: Jaké zákaznické trendy ovlivňují využití nových technologií v maloobchodu?

Blockchain nebo virtuální realita jako běžná součást retailu? Na každodenní bázi zatím ještě ne, tyto a další moderní technologie jsou však v oblasti maloobchodu využívány stále více. V praxi se tak například online obchody snaží lépe pracovat s daty svých klientů, což přináší nejen více uskutečněných nákupů, ale také lepší zákaznickou zkušenost. Jaké jsou aktuální zákaznické trendy? Jaký potenciál mají nové technologie? A jak je lze v retailu efektivně uplatnit? To bylo tématem naší panelové diskuzi v rámci Retail Summitu 2021. 

7. 10. 2021