Deloitte živě 

Majitelé rodinných podniků nesmí s plánováním nástupnictví otálet. Klíčem k hladkému předání je kvalitní strategie

Převod vlastnictví firmy je velmi citlivé téma, které však musí v určité fázi svého vývoje aktivně a efektivně řešit každá rodinná společnost. Pro firmu jsou nedokončená transformace struktury nebo nedořešený převod vedení na nástupníky jedněmi z největších rizik, které mohou mít vliv nejen na její byznys, ale v konečném důsledku i na její samotnou existenci. Jak správně transformovat firmu na holdingovou strukturu? Jak zajistit ochranu majetku zakladatele? A kdy je ten správný čas začít otázky převodu vlastnictví a řízení provozu firmy na nástupníky vůbec řešit?

Téměř každým nástupnictvím se prolíná střet zájmů a očekávání a významnou roli hraje aktuální pozice těch, kteří se na něm mohou podílet. V zásadě se je jedná o tři skupiny lidí: rodina, vlastníci a zaměstnanci, přičemž tyto skupiny se různými způsoby prolínají (vlastník je typicky hlavou rodiny, některý ze členů rodiny může být zároveň zaměstnancem apod.). A jak zaznělo na našem live streamu na téma Jak středně velkou rodinnou firmu připravit na převod vlastnictví?, každá ze zmíněných skupin má v rámci tohoto procesu své specifické zájmy.

Nejen kvalitní systém nástupnictví, ale například také tvorba strategií odolných krizím, smysluplná vize a její komunikace uvnitř podniku i externě. To vše jsou jen některé z faktorů, které rozhodují o úspěchu na trhu. Inspirujte se i vy u těch nejlepších – v rámci programu Czech Best Managed Companies 2021 jsme ocenili hned šestnáct nejlépe řízených firem Česka. Přečtěte si, jaké jsou aktuální trendy v oblasti firemního řízení nebo jakým způsobem se české společnosti vypořádaly s příchodem pandemie.

Tvorba nástupnické strategie je náročný proces, který obsahuje dlouhou řadu dílčích kroků. Kupříkladu je potřeba vyřešit harmonogram uskutečnění, finanční zajištění zakladatelů, účast původních vlastníků i jejich nástupců na správě a řízení firmy, dále zohlednit hodnoty společnosti, její vizi, vypořádat majetková aktiva, zajistit výkonnost společnosti, kvalitní reporting a mnoho dalšího. A čím je firma větší, tím je proces tvorby nástupnické strategie složitější. Vlastníci by s jeho zahájením proto neměli otálet.

Jedním z nejčastějších problémů je finanční zajištění původního vlastníka firmy po převodu. Rozhodující je jeho nová role. Pokud i po převodu původní majitel aktivně participuje na řízení společnosti (v nějaké pozici v rámci dozorčí rady, firemního orgánu apod.), pobírá odměnu z této funkce. Druhou variantou je faktické předání a odchod z firmy – tehdy je řeč o tzv. transferu (podílu, akcií apod.), částečném či úplném. Alternativně lze situaci řešit i méně obvyklými nástroji, například skrze svěřenecké fondy nebo trusty.

Převod vlastnictví není však pouze otázkou právního uspořádání, celý proces doprovází také otázky daňové. Často se lze setkat s holdingovou strukturou firem, kdy je potřeba toto téma řešit zvláště pečlivě. Jak to praxi funguje? Každá společnost, která prosperuje, se také zvětšuje. Růst může řešit skrze budování řídících středisek (čímž se zvětšuje od základu), anebo se může štěpit na společnosti menší, sesterské. Tento koncept může být optikou daní náročnější ve chvíli, kdy majitel potřebuje například peníze společnosti A investovat do společnosti B, což by měl usnadnit zmíněný systém holdingu. A na tento systém je posléze v rámci procesu předávání firmy (resp. celého holdingu) potřeba pamatovat.

Rodinné firmy Czech Best Managed Companies Nejlépe řízené firmy

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right