Poradenství 

MakroEKO zprávy: maloobchod, průmysl, zahraniční obchod a nezaměstnanost [září 2019]

Domácnosti v září primárně utrácely za nepotravinářské zboží. Odpovídá to ekonomické teorii, kdy domácnosti v době růstu disponibilního příjmu utrácejí zejména za luxusní zboží. Zahraničnímu obchodu se dařilo, připsal si přebytek 25,1 miliardy korun, nejen díky dvěma pracovním dnům navíc, ale hlavně kvůli automobilovému průmyslu. Jak na tom byla v září nezaměstnanost?

Maloobchod v září: žádné známky zpomalování

Maloobchodní tržby vzrostly v září po očištění o kalendářní efekty o 5,1 % meziročně a zrychlily tak meziroční růst ze srpnových 4,6 %. Meziměsíčně pak přidaly 0,7 %. Maloobchod tak na rozdíl od jiných částí ekonomiky nevykazuje žádné známky zpomalování. Dobrá situace v maloobchodu je způsobena rostoucími mzdami a obecně velmi dobrou situací na trhu práce.

Domácnosti utrácely primárně za nepotravinářské zboží. V tomto segmentu rostly tržby po očištění o 8,7 %, zatímco za potraviny utratily domácnosti meziročně „jen“ o 2,1 % více. To odpovídá ekonomické teorii – domácnosti v době růstu disponibilního příjmu utrácejí zejména za luxusní zboží.

Vzhledem k obtížné situaci v automobilovém průmyslu je potěšující, že rostly tržby za prodeje a opravy motorových vozidel, konkrétně o 3,7 % po očištění o kalendářní vlivy. Kalendářně neočištěné tržby za prodeje motorových vozidel rostly dokonce o 11,2 %. Na takovémto růstu má lví podíl meziroční výhoda dvou pracovních dnů navíc a také nízká srovnávací základna z loňského roku, kdy se automobilky potýkaly s přechodem na novou metodiku měření emisí WLTP a řada modelů tak nebyla dostupná.

Za celý rok 2019 čekáme růst maloobchodu o 4,8 %.

Zahraniční obchod: přebytek díky automobilům

Zahraničnímu obchodu se v září dařilo. Připsal si přebytek 25,1 mld. Kč, který byl meziročně o 14,4 mld. Kč vyšší.

Přebytku hodně pomohly 2 pracovní dny meziročně navíc. Ale i bez tohoto kalendářního efektu si vedl zahraniční obchod slušně. Meziměsíčně po sezónním očištění se zvýšil export o 1,7 %, dovoz se zvýšil o 1,9 %. Odvětvově se dařilo zejména automobilovému průmyslu. Meziročně se vývoz automobilů zvýšil téměř o 14 mld. Kč, což může být dáno výhodou 2 pracovních dnů. Na druhou stranu i srpen byl pro vývoz automobilů úspěšný měsíc a tehdy se musel potýkat s meziročně chybějícím jedním pracovním dnem.

Navzdory krátkodobému zvýšení cen ropy po útocích na Saudskou Arábii se snížil deficit v obchodu s ropou a zemním plynem.

Tento rok očekáváme navzdory slabé externí poptávce zlepšení přebytku obchodní bilance z loňských 98 mld. Kč na 166 mld. Kč. Příští rok by už se slabá externí poptávka měla plně promítnout do zahraničního obchodu a proto očekáváme pokles přebytku na 125 mld. Kč

Nezaměstnanost v září: pokles volných pracovních míst

Míra nezaměstnanosti měřená podílem nezaměstnaných na populaci mezi 15–64 lety v září stagnovala na 2,7 %. Na úřadech práce tak bylo evidováno téměř 202 tis. nezaměstnaných. Počet volných pracovních míst mírně poklesl o 5 tis. na 345 tis.

Navzdory pozorovatelnému zpomalení ekonomiky, které včera potvrdily statistiky z průmyslu, se stále trh práce nachází ve velmi dobré kondici. Míra nezaměstnanosti se nachází velmi blízko svého historického minima a podíl nezaměstnaných a volných pracovních míst se nachází na historickém minimu 0,58.

Jedinou kaňkou na výsledku je mírný pokles volných pracovních míst, což je nejspíš odraz zpomalující ekonomiky. I tak je stále výrazně více volných pracovních míst než uchazečů o zaměstnání. I kdyby se podařilo zaměstnat všechny uchazeče o zaměstnání, tak by stále zůstalo 150 tis. neobsazených pracovních míst.

Tento rok očekáváme průměrnou míru nezaměstnanosti 2,8 %. Pokud v příštích letech nedojde k recesi, tak by se měla míra nezaměstnanosti držet na současných velmi nízkých úrovních.

Průmysl v září: znovu mírně pod nulou

Výsledky průmyslu v posledních měsících nijak neoslňují. Právě naopak. V průmyslu je změna počasí v ekonomice patrně cítit nejvýrazněji. V září se sice průmyslová výroba meziročně zvýšila o 4,9 %, po očištění o kalendářní vlivy ovšem klesla o 0,6 %. Nehledě na vývoj produkce a zaměstnanosti, mzdy nadále rostou rychlým tempem.

Příčinou poklesu celkové průmyslové produkce je především nižší výroba ve strojírenství (-9,8 %) a pokles produkce počítačů a elektroniky (také -9,8 %). Stěžejnímu automobilovému průmyslu se relativně dařilo, když zaznamenal růst výroby o 2,7 %.

Objem nových zakázek se meziročně zvýšil o 2,7 %, tento údaj je ovem poskytován bez očištění o kalendářní či sezónní vlivy. Je tedy pravděpodobné, že bez dvou pracovních dnů navíc v e srovnání s loňským zářím, byly by výsledky horší. Negativní indikací vývoje v dalších měsících je pokles indexu nákupních manažerů poměrně hlubokou pod hranici 50 bodů předělující růst a pokles.

Vzhledem k charakteru mzdových vyjednávání v průmyslu má vývoj mezd poměrně značnou setrvačnost. Proto vývoj mezd nereflektuje pokles výroby a zhoršený výhled na další měsíce. Průměrná mzda v průmyslu se v září meziročně zvýšila o 7,0 %. I nadále rostou mzdy rychleji než produktivita a jednotkové mzdové náklady se zvyšují. Rychleji než mzdy ovšem na vývoj reálné situace v průmyslu reaguje zaměstnanost. Ta se v září meziročně snížila o 1,6 %.

Motor české ekonomiky se trochu zadrhává. V letošním roce se průmyslová výroba zvýší asi o 0,5 %, což je nejméně od roku 2013. Primární příčinou je zhoršení ekonomické situace ve světě, zejména potom v Německu, na které je řada českých průmyslových firem navázána. Nicméně přispívá k tomu i dlouhodobá eroze konkurenceschopnosti, když již pátým rokem rostou mzdy rychleji než produktivita.

Trh práce Nezaměstnanost Zahraniční obchod Maloobchod
Poradenství 

Záchrana textilky VEBA: Nahlédněte pod pokličku restrukturalizačního procesu

Do restrukturalizačního procesu na záchranu broumovské textilky VEBA vstoupil Deloitte v roce 2016. V té době se nad tradiční výrobou žakársky tkaných bavlněných tkanin i značkou samotnou stahovala mračna. Výroba se kvůli ekonomickému poklesu a dalším rizikovým faktorům na klíčových trzích v Africe dostala do hospodářských potíží. Firma vykázala ztrátu ve výši 57 milionů korun a rekordní bankovní dluh 740 milionů korun! V průběhu čtyřleté záchrany přitom došlo k eskalaci jednání mezi zainteresovanými stranami a dalším zvratům, které změnily předpoklady pro stávající řešení a vyžadovaly úpravy strategie. Jak Deloitte zachraňoval textilku se 160letou historií? Nahlédněte s námi do celého procesu restrukturalizace, tedy do záchrany firmy před krachem. 

8. 10. 2020
Poradenství 

Framework: Jak efektivně řídit online session

Řídit kolaborativní workshop v zasedačce je v podstatě jednoduché. Účastníci na sebe vidí, všichni jsou společně na jednom místě a celou dobu mají maximální přehled o tom, co se v místnosti zrovna děje. Společná pozornost se upírá směrem k řešení. Tak tomu alespoň bývalo, než přišel koronavirus, zasedačky se musely pro větší skupiny zavřít a my se začali potkávat online. Tým Deloitte NEXT proto připravil jednoduchý framework, s jehož pomocí lze kolaborativní online session organizovat stejně efektivně, jako byste byli ve skutečné kanceláři se svými kolegy po boku. 

30. 9. 2020
Poradenství  Právo 

Kdo ponese odpovědnost za úpadek společnosti? Novela zákona o obchodních korporacích klepe na dveře

České společnosti čekají v příštím roce zásadní změny v oblasti legislativy. Od 1. ledna 2021 totiž nabyde účinnosti velká novela zákona o obchodních korporacích, která s sebou přináší nová pravidla zejména v oblasti odpovědnosti managementu. Jak bude nově probíhat schvalování smlouvy o výkonu funkce? Kdo ponese následky za způsobení úpadku společnosti? A jaké sankce jej v takovém případě čekají? Těmto a dalším otázkám jsme se věnovali v našem tematickém webcastu. 

22. 9. 2020