Poradenství 

MakroEKO zprávy: spotřebitelské ceny a nezaměstnanost [říjen 2019]

Inflace se sice stále drží mírně nad inflačním cílem centrální banky, tlaky na růst cen by ovšem měly zvolna slábnout. Aktuálně hýbou inflací zejména sezónní faktory. V říjnu se spotřebitelské ceny zvýšily 0,5 procenta, meziroční inflace zůstává stabilní na 2,7 procenta. Nezaměstnanost vlivem sezónních faktorů klesá, celkový počet uchazečů o práci ke konci října klesl na 196518 osob, což je o více než 19 tisíc méně než před rokem.

Spotřebitelské ceny v říjnu: V režii cen potravin a oblečení

Jaké faktory v říjnu ovlivnily cenovou hladinu? Zejména změny cen potravin a oblečení. Potraviny zdražily o 0,8 procenta, přičemž se zvýšily zejména ceny másla, ovoce, brambor a nealkoholických nápojů. Oblečení a obuv zdražily o 3,1 procenta. Mírně se zvýšily také ceny vybavení domácností a nákladů spojených s bydlením. Naopak klesly ceny telekomunikačních služeb.

Jádrová inflace by se měla mírně snížit a přiblížit k 2procentnímu cíli centrální banky. V horizontu účinnosti měnové politiky, tj. 12-18 měsíců, by měla celková i jádrová inflace směřovat právě k této hodnotě. Důvod pro přísnější měnovou politiku tedy mizí. Naopak klesající prognózy růstu HDP v zahraniční i doma otevírají otázku, kdy by mohlo dojít ke snížení úrokových sazeb.

Nezaměstnanost v říjnu: Poklidný podzim na trhu práce

Léto skončilo, zima ještě nezačala a nezaměstnanost díky tomu ještě o něco klesla. Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu se v říjnu snížil o desetinu procentního bodu na 2,6 procenta. Celkový počet uchazečů o práci ke konci října klesl na 196518 osob, což je o více než 19 tisíc méně než před rokem.

Pokles nezaměstnanosti minulý měsíc je záležitostí sezónních faktorů. Pozitivní působení hospodářského cyklu zvolna slábne. Řada odvětví se sice ještě potýká s nedostatkem pracovních sil (stavebnictví, služby), jiná už ale více propouští, než nabírají (průmysl). Celkově ovšem počet volných pracovních míst (337 tisíc na konci října), stále významně převyšuje počet dosažitelných uchazečů o práci. Poměr je zhruba 2:1.

Ačkoli prognózy růst ekonomiky klesají, ochlazení ekonomiky se na trhu práce projeví se zpožděním. Nejdříve bude ubývat počet volných pracovních míst, než dojde k citelnějšímu poklesu zaměstnanosti. A zásoba volných pracovních míst je v současné době skutečně značná. Setrvání nezaměstnanosti na nízké úrovni podporuje tlak na další rychlý růst mezd.

S nezaměstnaností pohnou až sezónní faktory související s příchodem zimy. Přesto se může podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu udržet mezi 2-3 procenty ještě řadu měsíců.

Trh práce Nezaměstnanost Inflace Spotřebitelské ceny

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right