Poradenství 

MakroEKO zprávy: spotřebitelské ceny a nezaměstnanost [říjen 2019]

Inflace se sice stále drží mírně nad inflačním cílem centrální banky, tlaky na růst cen by ovšem měly zvolna slábnout. Aktuálně hýbou inflací zejména sezónní faktory. V říjnu se spotřebitelské ceny zvýšily 0,5 procenta, meziroční inflace zůstává stabilní na 2,7 procenta. Nezaměstnanost vlivem sezónních faktorů klesá, celkový počet uchazečů o práci ke konci října klesl na 196518 osob, což je o více než 19 tisíc méně než před rokem.

Spotřebitelské ceny v říjnu: V režii cen potravin a oblečení

Jaké faktory v říjnu ovlivnily cenovou hladinu? Zejména změny cen potravin a oblečení. Potraviny zdražily o 0,8 procenta, přičemž se zvýšily zejména ceny másla, ovoce, brambor a nealkoholických nápojů. Oblečení a obuv zdražily o 3,1 procenta. Mírně se zvýšily také ceny vybavení domácností a nákladů spojených s bydlením. Naopak klesly ceny telekomunikačních služeb.

Jádrová inflace by se měla mírně snížit a přiblížit k 2procentnímu cíli centrální banky. V horizontu účinnosti měnové politiky, tj. 12-18 měsíců, by měla celková i jádrová inflace směřovat právě k této hodnotě. Důvod pro přísnější měnovou politiku tedy mizí. Naopak klesající prognózy růstu HDP v zahraniční i doma otevírají otázku, kdy by mohlo dojít ke snížení úrokových sazeb.

Nezaměstnanost v říjnu: Poklidný podzim na trhu práce

Léto skončilo, zima ještě nezačala a nezaměstnanost díky tomu ještě o něco klesla. Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu se v říjnu snížil o desetinu procentního bodu na 2,6 procenta. Celkový počet uchazečů o práci ke konci října klesl na 196518 osob, což je o více než 19 tisíc méně než před rokem.

Pokles nezaměstnanosti minulý měsíc je záležitostí sezónních faktorů. Pozitivní působení hospodářského cyklu zvolna slábne. Řada odvětví se sice ještě potýká s nedostatkem pracovních sil (stavebnictví, služby), jiná už ale více propouští, než nabírají (průmysl). Celkově ovšem počet volných pracovních míst (337 tisíc na konci října), stále významně převyšuje počet dosažitelných uchazečů o práci. Poměr je zhruba 2:1.

Ačkoli prognózy růst ekonomiky klesají, ochlazení ekonomiky se na trhu práce projeví se zpožděním. Nejdříve bude ubývat počet volných pracovních míst, než dojde k citelnějšímu poklesu zaměstnanosti. A zásoba volných pracovních míst je v současné době skutečně značná. Setrvání nezaměstnanosti na nízké úrovni podporuje tlak na další rychlý růst mezd.

S nezaměstnaností pohnou až sezónní faktory související s příchodem zimy. Přesto se může podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu udržet mezi 2-3 procenty ještě řadu měsíců.

Trh práce Nezaměstnanost Inflace Spotřebitelské ceny
Poradenství 

Záchrana textilky VEBA: Nahlédněte pod pokličku restrukturalizačního procesu

Do restrukturalizačního procesu na záchranu broumovské textilky VEBA vstoupil Deloitte v roce 2016. V té době se nad tradiční výrobou žakársky tkaných bavlněných tkanin i značkou samotnou stahovala mračna. Výroba se kvůli ekonomickému poklesu a dalším rizikovým faktorům na klíčových trzích v Africe dostala do hospodářských potíží. Firma vykázala ztrátu ve výši 57 milionů korun a rekordní bankovní dluh 740 milionů korun! V průběhu čtyřleté záchrany přitom došlo k eskalaci jednání mezi zainteresovanými stranami a dalším zvratům, které změnily předpoklady pro stávající řešení a vyžadovaly úpravy strategie. Jak Deloitte zachraňoval textilku se 160letou historií? Nahlédněte s námi do celého procesu restrukturalizace, tedy do záchrany firmy před krachem. 

8. 10. 2020
Poradenství 

Framework: Jak efektivně řídit online session

Řídit kolaborativní workshop v zasedačce je v podstatě jednoduché. Účastníci na sebe vidí, všichni jsou společně na jednom místě a celou dobu mají maximální přehled o tom, co se v místnosti zrovna děje. Společná pozornost se upírá směrem k řešení. Tak tomu alespoň bývalo, než přišel koronavirus, zasedačky se musely pro větší skupiny zavřít a my se začali potkávat online. Tým Deloitte NEXT proto připravil jednoduchý framework, s jehož pomocí lze kolaborativní online session organizovat stejně efektivně, jako byste byli ve skutečné kanceláři se svými kolegy po boku. 

30. 9. 2020
Poradenství  Právo 

Kdo ponese odpovědnost za úpadek společnosti? Novela zákona o obchodních korporacích klepe na dveře

České společnosti čekají v příštím roce zásadní změny v oblasti legislativy. Od 1. ledna 2021 totiž nabyde účinnosti velká novela zákona o obchodních korporacích, která s sebou přináší nová pravidla zejména v oblasti odpovědnosti managementu. Jak bude nově probíhat schvalování smlouvy o výkonu funkce? Kdo ponese následky za způsobení úpadku společnosti? A jaké sankce jej v takovém případě čekají? Těmto a dalším otázkám jsme se věnovali v našem tematickém webcastu. 

22. 9. 2020