Deloitte živě 

Metoda EPC: Energeticky úsporná opatření bez počátečního kapitálu a s garantovanou výší úspor

Energetické úspory mají řadu výhod, k těm klíčovým patří snížení finanční výdajů, ochrana životního prostředí či zkvalitnění pracovního prostředí uvnitř budov. Jedním ze způsobů, jak energeticky úsporná opatření zavést, i když v danou chvíli nemáte k dispozici celkový objem finančních prostředků, je metoda EPC (Energy Performance Contracting). V čem spočívá a jaké jsou její největší výhody a nevýhody? O tom diskutovali v našem livestreamu odborníci z Deloitte Miroslav Lopour, Martin Šindler a Ivan Telecký a technicko-provozní ředitel Národního divadla Václav Pelouch.

EPC neboli energetické služby se zárukou je metoda, která organizacím umožňuje modernizovat firemní energetickou infrastrukturu, aniž by musely investovat vlastní kapitál. Většinu rizik nese dodavatel energetických služeb, což je jediný subjekt, který zajišťuje finanční prostředky a garantuje výši úspor i návratnost investic. Zákazník mu poté splácí vložené prostředky až z dosažených úspor na provozních nákladech. „V momentě, kdy je dodavateli částka splacena, nabíhá úspora v plné šíři,“ vysvětlil princip EPC Miroslav Lopour, manažer z energetického týmu Deloitte.

Jaké jsou výhody EPC?

  • Zákazník neinvestuje vlastní peníze. Dodavateli splácí až z dosažených úspor na provozních nákladech.
  • Jeden dodavatel zajišťuje komplexní projekt: od zajištění financování přes zpracování energetické analýzy až po instalaci zařízení a proškolení personálu.
  • Dodavatel dále sleduje a měří dosažené výsledky.
  • Jde o dlouhodobý projekt, který může trvat nejčastěji od 7 do 15 let. Po celou dobu dodavatel zajišťuje dohled nad správným fungováním instalovaných technologií.
  • Dodavatel smluvně garantuje výši dosažených úspor.
  • Dochází ke snížení konečné spotřeby energie a spotřebních nákladů.
  • S energetickými úsporami jde ruku v ruce modernizace technologií budov a zvyšování komfortu pracovního prostředí.

Za oponou aneb pohled z praxe

Jedním ze subjektů, který si úspěšně prošel EPC projektem, je Národní divadlo. „Když jsme to rozjížděli, byl tento postup ještě prakticky neprobádaným územím,“ ohlíží se Václav Pelouch, technicko-provozní ředitel Národního divadla, do doby před 15 lety, kdy se ve zlaté kapličce rodila myšlenka zmodernizovat energetické hospodářství. Díky EPC tak v divadle postupně nainstalovali například novou reverzní chladicí jednotku, rekuperaci tepelné energie větracího vzduchu, nové vysoce účinné kondenzační kotle, multifunkční hydroizolace s integrovanými fotovoltaickými panely na střeše provozní budovy a mnoho dalších technologií.

Když v roce 2018 vyhodnocovalo Národní divadlo deset let fungování úsporných opatření, hodnota úspor byla vyčíslena na 93,4 mil. Kč. Smlouva přitom za deset let garantovala úspory ve výši 84,6 mil. Kč. Výše investice byla 75 mil. Kč.

EPC a dotace. Jak to jde dohromady?

Oblast energetiky je v rámci různých programů z veřejných zdrojů velmi štědře podporována. Je třeba však mít na paměti, že dotace s sebou nesou i určitá úskalí, k nim se řadí především vícenáklady na administrativu a výběrová řízení. „Aby se dotace vyplatila, musí se jednat zpravidla o částku začínající na 5 mil. Kč,“ uvedl Martin Šindler, senior konzultant, který se v Deloitte zaměřuje na problematiku dotací a investičních pobídek. Proto je třeba udělat si nejprve analýzu, jestli převažují plusy nad minusy a jestli se o dotaci vůbec vyplatí žádat.

Nabízí se otázka, zda je možné dotace nějakým způsobem kombinovat s EPC. „V současné době je v rámci operačního programu Životní prostředí a výzev, které jsou k dispozici, metoda EPC podporována, a dokonce je bonifikována určitou mírou dotace navíc,“ potvrdil Martin Šindler.

Vlastní zkušenosti s dotacemi má i Národní divadlo. „My jsme v době, kdy jsme se rozhodli instalovat úsporná opatření, dotaci nedostali a jako příspěvková organizace jsme si nemohli vzít úvěr, takže jediná možnost, jak získat peníze, byla právě EPC,“ vzpomíná na důvody, proč se pro EPC rozhodli, Václav Pelouch. „Když se postupem času ukázalo, že projekt funguje, chtěli jsme ho rozšířit – například instalovat fotovoltaickou elektrárnu na střechách provozní budovy a Nové scény ND. Požádali jsme si znovu o dotační titul ze státního rozpočtu, tentokrát úspěšně. Takže nakonec máme EPC plus dotační titul,“ doplnil Václav Pelouch.

Ivan Telecký, seniorní advokát a vedoucí kanceláře Deloitte Legal v Brně, v této souvislosti připustil variantu, která zatím v praxi není zřejmě příliš využívaná, nicméně v kontraktech se občas objevuje: „Myslím, že by nemělo být vyloučeno jít nejprve cestou EPC a ve chvíli, kdy se podaří získat dotaci, EPC závazek z této dotace předčasně splatit.“

Náročné, ale finančně se vyplatí

„Obecně je třeba říct, že pro dosažení co nejvyšších možných úspor je nejefektivnější řešit energetické hospodářství komplexně, pokud uděláte jen jednu dílčí úpravu, nevyužíváte veškeré výhody, které daná technologie poskytuje,“ upozornil Miroslav Lopour, který se oblasti energetiky v Deloitte věnuje již osm let. „Ačkoliv jsou přípravy na EPC projekt náročné a zvláště smlouva je mimořádně složitá, finančně se díky garantovanému výsledku vyplatí,“ konstatoval Ivan Telecký.

Všichni účastníci diskuse se shodli, že zavádění energeticky úsporných opatření a s ním související snižování energetické náročnosti budov je správná cesta pro firmy, společnost i pro planetu. A EPC je jednou z možností, jak na moderní úsporné technologie relativně snadno dosáhnout.

Zajímá vás problematika energetických úspor? Chcete se dozvědět o metodě EPC více? Pusťte si náš livestream:

Úspory energie Energetické úspory Dotace a investiční pobídky
Deloitte živě 

Potkalo se více světů s unikátními zkušenostmi, proto to mohlo fungovat, říká Pavel Doležal z iniciativy COVID19CZ

Březen 2020. Nový koronavirus se šíří Evropou, první případy se objevují také v Česku. Chybí roušky a další ochranné pomůcky, hygiena je přetížena, situace v okolních zemích není příznivá. Nikdo neví, s jakou intenzitou u nás nakonec virus udeří a do jaké míry paralyzuje zdravotní systém. Vedle toho se organizuje skupina kolem českých technologických firem a IT nadšenců, kteří přebírají iniciativu a během pár dnů vytvoří hned několik chytrých řešení pro boj s nákazou. Jak na bojové podmínky vzpomínají jeden ze zakladatelů iniciativy COVID19CZ Pavel Doležal a Karel Roubík, vynálezce plicního ventilátoru CoroVent? 

28. 7. 2020
Právo  Deloitte živě 

Novinky ve vysílání zaměstnanců: Jak se nová pravidla promítnou v plánování zahraničních služebních cest?

Pravidla pro vysílání zaměstnanců za hranice doznaly zásadních změn. Tyto změny se týkají nejen cest tuzemských zaměstnanců za hranice Česka, ale i zaměstnanců, kteří přijíždí pracovně ze zahraničí do České republiky. Již od 30. července 2020 začne totiž platit novela zákoníku práce, která v sobě reflektuje požadavky vyplývající z revidované směrnice EU o vysílání pracovníků do zahraničí. Jaké konkrétní novinky nás čekají? Na co se v souvislosti s uvedenými změnami připravit? A jak si s novými pravidly poradila legislativa v jiných evropských státech? Těmito a dalšími otázkami jsme se zabývali se v rámci našeho webcastu věnovanému mobilitě zaměstnanců. 

20. 7. 2020