Daně 

Mezinárodní výzva CHIST-ERA Call 2021

Technologická agentura České republiky otevřela výzvu v oblasti ICT, CHIST-ERA Call 2021. V té budou podpořeny projekty zaměřené na jedno z letošních témat: „Nano-Opto-Electro-Mechanical Systems (NOEMS) for ICT“ a „Foundations for Misbehaviour Detection and Mitigation Strategies in Online Social Networks and Media (OSNEM)“.

Jedná se o dvoustupňovou výzvu, ve které jsou předkládány nejdříve návrhy projektů. Ty mohou být předloženy mezinárodními konsorcii složenými minimálně ze tří na sobě nezávislých partnerů, z nichž každý je z jiného ze zapojených států (seznam je součástí dokumentů výzvy). Z důvodu mezinárodní výzvy je nutné splnit jak mezinárodní pravidla, platná pro uchazeče ze všech zapojených zemí, tak podmínky národní, které vychází z programu EPSILON (TA ČR), jehož prostřednictvím budou podpořeni úspěšní žadatelé z Česka.

Podpořeny budou projekty, jejichž předpokladem je dosažení alespoň jednoho z výsledků podporovaných programem EPSILON, kam patří například průmyslový nebo užitný vzor, patent, prototyp, funkční vzorek, software či ověřená technologie.

Kdo může o dotaci žádat:

 • Uchazečem mohou být podniky bez ohledu na velikost a výzkumné organizace

Na co se dotace vztahuje:

 • výdaje na osobní náklady;
 • výdaje na subdodávky;
 • ostatní přímé výdaje (odpisy, ochrana duševního vlastnictví, provozní náklady, cestovné);
 • nepřímé výdaje;
 • stipendia.

Míra podpory na jeden projekt:

 • Maximálně 85 % z celkových způsobilých výdajů pro uchazeče z Česka

Výše podpory na jeden projekt:

 • Maximálně 750 000 eur

Příjem návrhů projektů:

 • Od 8. listopadu 2021 do 17. ledna 2022

Poradenství v oblasti veřejné podpory

Dotace, investiční pobídky či daňové úlevy jsou v podnikatelském sektoru často využívané formy podpory. Česká republika totiž nabízí investorům jeden z nejvíce atraktivních systémů dotací a pobídek v rámci Evropské unie. Zvažujete využití finanční podpory pro svou společnost i vy? Potom neváhejte a kontaktujte nás! Naši odborníci vám rádi pomohou získat prostředky z těchto zdrojů plně v souladu s podmínkami a na míru vašim potřebám.

Na našich webových stránkách najdete kompletní informace o poradenských službách v oblasti veřejné podpory, které nabízíme, jakož i souhrn aktuálních příležitostí a veřejných výzev. Zhlédnout můžete také naše online semináře na téma veřejné podpory nebo si přečíst některý z našich podrobných průzkumů.

Technologická agentura ČR Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right