Daně 

Ministerstvo financí zveřejnilo doprovodný zákon k zákonu o účetnictví

Dne 31. května 2024 zveřejnilo Ministerstvo financí ČR návrh doprovodného zákona k nově připravovanému zákonu o účetnictví. Doprovodný zákon je nyní ve vnějším připomínkovém řízení, které bude trvat 20 pracovních dní, tedy zhruba do konce června.

Vzhledem k tomu, že předkládaný materiál souvisí s návrhem zákona o účetnictví, který již byl předložen vládě a projednán Legislativní radou vlády, plánuje Ministerstvo financí na svých internetových stránkách zveřejnit aktuální verze návrhu zákona o účetnictví a teze prováděcích předpisů k němu, tak aby bylo možné posoudit kontext navrhovaných změn.

K návrhu ještě trochu statistiky:

  • Zákon má 131 částí, mění se tedy více než 120 zákonů.
  • Zákon o daních z příjmů má 314 novelizačních bodů.
  • Text novelizačních bodů má 229 stran a související důvodová zpráva pak čítá stran 379.

Na závěr podotýkáme, že nabytí účinnosti návrhu zákona je navrhováno stále na 1. ledna 2025.

Zákon o účetnictví Přímé daně dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right